Teknisk översättning

Tekniska översättningar involverar komplex dokumentation, specifik terminologi och varierande målgrupper. Vi besitter den erfarenhet och expertis som du behöver. 

Teknisk dokumentation för internationella målgrupper

Dina kunder behöver tydlig, korrekt och lättbegriplig information om dina produkter och tjänster – på sitt eget språk. Vill ditt företag sälja sina produkter och tjänster på nya marknader? Alla Acolads språkproffs översätter och lokaliserar uteslutande till sitt modersmål och har dessutom gedigen branscherfarenhet. Detta säkerställer att ditt material blir hundraprocentigt korrekt och lätt att ta till sig, oavsett målspråk. 

Expertis

Acolad arbetar med förstklassiga, specialiserade tekniska översättare som alla översätter till sitt modersmål. 

Syfte

Våra tjänster inom teknisk översättning anpassas efter ditt innehåll och dina behov. 

Kvalitet

Resultatet blir texter av hög kvalitet som beskriver dina produkter och tjänster (exempelvis programvara) på bästa sätt.

Tekniska översättningar riktade till rätt målgrupp

I branscher som energi, maskinteknik, IT, programvaruutveckling, life science och fordonsindustri förekommer förhållandevis komplex dokumentation. Denna dokumentation riktar sig dels till yrkesverksamma inom respektive område, som patent, rapporter och specifikationer, och dels till slutanvändare med begränsade tekniska kunskaper. Acolad hjälper dig att anpassa all denna dokumentation för respektive målgrupp. 

Branschspecifik översättning

Acolad erbjuder tekniska översättningstjänster som är anpassade till ditt innehåll. Våra tekniska översättare är experter på sitt område. De känner till terminologin och gör de efterforskningar som krävs för att kunna garantera att slutresultatet håller god kvalitet. Resultatet blir tydliga och korrekta texter som säkerställer att dina kunder tryggt kan använda dina produkter eller tjänster. 

Kontakta en expertöversättare inom teknik

Behöver du hjälp med teknisk översättning? Vi finns här för dig!