Korrekturläsning

Acolads korrekturläsning och textgranskning ger ett korrekt innehåll för större genomslag. Ju bättre original, desto bättre översättningar. 

Korrekturläsning för garanterad kvalitet

Våra korrekturläsare gör en noggrann kontroll av precision, korrekt terminologi, stavfel, skrivfel, böjningsfel med mera. Vid behov anpassar korrekturläsaren även stilen – enligt dina anvisningar, ordlistor och översättningsminnen. Våra experter är ytterst noggranna med detaljerna. De har djupgående kunskaper om ämnet samt utmärkta språk- och redigeringsfärdigheter. 

Specialiserade korrekturläsare

Våra korrekturläsare behärskar ämnet och arbetar uteslutande på sitt modersmål. 

Flexibilitet

Vi anpassar alltid våra tjänster till dina tidsramar och din budget Tveka inte att kontakta oss! 

Genomslag

Vi fintrimmar ditt textmaterial så att det lyfter fram dina produkter och tjänster på bästa sätt. 

Korrläsning för ett gott intryck

Inget kan väl vara mer pinsamt än ett stavfel i din slogan? Säkerställ att texterna i pressmeddelanden, rapporter och på webbsidor är språkligt korrekta och fria från stavfel. Stavning, grammatik, syntax och interpunktion – korrläsarna granskar allt. Som experter på sina modersmål finkammar de din text innan de använder avancerade verktyg för att göra en sista kontroll. 

Finslipa med textgranskning

Textgranskning går ett steg längre. Efter att våra granskare rättat alla felaktigheter använder de sina redigeringsfärdigheter för att omformulera, omstrukturera, förtydliga och finputsa texten. Beroende på vad du är ute efter kan vi göra dokumentet mer lättsamt, vältaligt eller inspirerande. Vi anpassar även dina texter och budskap med avseende på målgrupp och sociokulturell miljö, så att de uttrycks på ett idiomatiskt och passande sätt. 

Kontakta en professionell korrekturläsare

Behöver du hjälp med korrekturläsning? Vi finns här för dig!