Certifierad översättning

Certifierad översättning river murarna till nya marknader och utgör nyckeln till er internationella administration och verksamhetstillväxt.

Certifiering för en globaliserad värld

Öppna ett kontor utomlands, rekrytera i andra världsdelar, dokumentera ett patent på ett främmande språk – i dagens globaliserade värld expanderar företagen långt bortom landsgränserna. Om ditt företag ska lyckas får ni inte underskatta betydelsen av den runda stämpeln på en certifierad översättning. Stämpeln bygger förtroende, är ofta ett absolut krav och kan dessutom öppna många dörrar!

Enbart auktoriserade översättare

I kraft av vår expertis och långa erfarenhet kan vi täcka alla dina behov inom högkvalitativa certifierade översättningar.

Certifierade tolkar

Vi tillhandahåller specialiserade tolkar för förhandlingar och rättegångsförfaranden, så att inga detaljer går förlorade i översättningen.

Ingen detalj är för liten

Resultatet: certifierade dokument och översättningar som är hundraprocentigt korrekta och opartiska.

River ner murar

Våra auktoriserade översättare, d.v.s. som har genomgått det obligatoriska statliga prov som bl.a. domstolarna kräver, kan tillhandahålla korrekta certifierade översättningar, från notarier och även av andra administrativa dokument På så vis kan alla inblandade parters kommunikation förmedlas på ett såväl korrekt som accepterat sätt. Vi tillhandahåller översättning av officiella dokument för både privatpersoner och företag, på praktiskt taget alla språk, som sedan kan användas på alla håll i världen.

Ett ess i ärmen inför förhandlingen

I situationer när du verkligen behöver ha koll ska du anlita våra auktoriserade tolkar, som kan garantera bästa kvalitet och noggrannhet. Vi har ett omfattande nätverk av auktoriserade och professionella tolkar inom olika områden, däribland sjukvård och domstolsförhandlingar, som dessutom är vana att föra sig i officiella sammanhang. De förhåller sig opartiska i alla situationer.

Kontakta en expert på auktoriserad översättning

Behöver du hjälp med certifierad översättning eller tolkning? Vi finns här för dig!