Professionella översättningstjänster

Nio av tio beställare väljer innehåll på sitt modersmål om det finns tillgängligt. Vi hjälper dig att kommunicera ditt budskap till dem – på deras eget språk.  

Anlita oss om du vill sprida ditt material över världen – utan krångel

Får du kämpa hårt för att samla ihop allt ditt innehåll för de internationella marknaderna? Att lokalisera intern och extern kommunikation och få den klar för lansering kan vara en otroligt stressig uppgift. Men vi finns här för att hjälpa dig att skapa meningsfulla kontakter, tala målgruppernas språk och leverera de avsedda budskapen på respektive marknad. 

Översättningstjänster

Korrekturläsning

Våra professionella översättare har djupgående kunskaper om ämnet samt utmärkta redigeringsfärdigheter. De håller högsta klass när det kommer till korrekturläsning och stilistisk granskning. 

Teknisk översättning

Våra språkexperter är specialister inom sina respektive teknikområden. De utför nödvändig efterforskning och anpassar varje dokument till den avsedda målgruppen. 

Certifierad översättning

Acolads certifierade översättningar skapar förtroende – och våra auktoriserade tolkar uppträder professionellt i alla situationer, vid rättegångar och i andra sammanhang. 

Transkribering

Våra transkriberare kan arbeta med filer från möten, konferenser, ljudfiler, interna pm, ljudanteckningar, videor med mera – och även infoga tidskoder, om sådana behövs i den vidare hanteringen.

Efterredigeringstjänster

Även om maskinöversättningarna har blivit alltmer tillförlitliga med åren så krävs det fortfarande granskning av en mänsklig språkexpert för att nå fullgod kvalitet. Detta steg kallas efterredigering.  

Läs mer

Översättning för desktop publishing

Vi återskapar dokumentets layout med den översatta texten och säkerställer på så sätt att den lokaliserade versionen smidigt kan införlivas i den befintliga miljön. 

Projektledning inom översättning

Våra projektledare ser till att alla processer löper smidigt, de tar fram offerter och agerar kontaktperson för översättare och kunder.  

Branschanpassade tjänster

Översättning inom tillverkning och teknik

Artificiell intelligens och robotteknik förändrar hur tillverkningsindustrin samarbetar med partner och kunder. Vi har de rätta lösningarna. 

Översättning inom life science

Branschen måste anpassa sig efter ständigt föränderliga marknader och efterlevnadskrav. Vi gör din efterlevnad till en konkurrensfördel. 

Juridiska översättningstjänster

Vi anlitar enbart specialiserade juridiska översättare, vilket säkerställer korrekta översättningar av bestyrkanden, apostiller, immateriella rättigheter och internationella patentansökningar. 

Finansiell översättning

Vi hjälper aktörer i bank- och försäkringssektorn att bli digitala så att de slipper att jobba med omoderna processer och förlegad teknik. 

Översättning inom e-handel

För att lyckas med e-handel behöver man ha tillgång till neural maskinöversättningsteknik, översättningsminnen samt expertis inom terminologihantering och efterredigering. 

IT-översättning och lokalisering av programvara

Våra lösningar är kundanpassade, oavsett om det handlar SaaS-företag eller kunder inom API- eller CRM-utveckling, automatiserad marknadsföring, programvaruutveckling eller inom spelsektorn. 

Garanterad kvalitet

Vi anlitar enbart specialiserade översättare som kan din bransch utan och innan. Av oss får du alltid noggranna översättningar av högsta kvalitet. 

Snabbfotad service

Har du ett brådskande översättningsbehov behöver du bara kontakta din projektledare hos oss, så kan du vara säker på att få en snabb hantering.  

Inget filformat är oss främmande

Vi hanterar alla filformat som du jobbar med. Vi erbjuder dessutom DTP- och multimedietjänster. 

Expertöversättare till din tjänst

Alla våra översättningar utförs av specialiserade språkproffs med målspråket som modersmål. Tack vare vårt nätverk av expertöversättare kan Acolad tillgodose alla dina behov inom översättning och lokalisering i 300 olika språkkombinationer. Varje enskild översättare har specialkunskaper inom olika branscher eller sektorer, så vi har alltid tillgång till någon som är väl insatt i ditt företags specifika terminologi. 

Kommunikation med EU-medborgare och skydd av den språkliga mångfalden i Europa

Ta reda på hur Acolad hjälper EU med omfattande flerspråkiga översättningsprojekt.

Projektledning som utgår från dina behov

Våra duktiga projektledare utgör länken mellan ditt företag och våra team. Projektledaren samarbetar med dig för att ta fram en detaljerad plan för ditt översättningsprojekt, koordinerar översättarnas arbete och förmedlar all relevant information. Det är projektledaren som har helhetsperspektivet över dina projekt och som kan optimera och effektivisera arbetet där det går. Målet är att du ska få bästa möjliga service från början till slut. 

Acolad agerar snabbt, är kvalitetsmedvetna och har konkurrenskraftiga priser – det är de tre egenskaper jag letar efter hos en samarbetspartner.

Magnus Roth
Group Category Manager, Alfa Laval 

Kombinerar teknik med mänsklig expertis

Stora översättningsprojekt innehåller ofta en hel del upprepningar. Genom att använda översättningsminnen kan vi analysera dokument som du tidigare översatt och återanvända delar av dem i nya projekt. På så sätt kan vi optimera kostnader, skapa konsekventa översättningar och spara tid. Den här tekniken, i kombination med våra utvalda expertöversättare, garanterar att du får enhetliga och korrekta översättningar varje gång. 

Kontakta en översättningsexpert

Behöver du hjälp med ett översättnings- och lokaliseringsprojekt? Vi finns här för dig!