Managed services för lokalisering

Managed services inom fältet för språktjänster 

En kombination av teknik och tjänster som täcker in hela livscykeln för er globala innehållshantering

Exempel på tjänster som kan ingå är copywriting, innehållshantering, lokalisering, företagsidentitet och varumärkeskonsekvens, kvalitetssäkring och publicering 

Våra oberoende team tar över ett eller flera enskilda moment – från proffsig teknisk rådgivning i enskilda projekt eller hjälp med processoptimering, till hela leverantörshanteringen för språktjänster – beroende på vad din organisation behöver. Våra outsourcade lokaliseringstjänster kan bland annat omfatta: 

Språktjänster
 • Operativ hantering av översättnings- och tolkningsprojekt 
 • Hantering av översättningsminnen och terminologidatabaser 
 • Leverantörsadministration 
 • Rådgivning kring alla aspekter av språktjänster 
 • Terminologiunderhåll och kvalitetsstyrning 
Tekniska tjänster 
 • Teknisk kundsupport  
 • Implementering av klientportal och verktygslösningar 
Administrativa tjänster 
 • Standardisering av processer och arbetsflöden 
 • Standardiserad rapportering av olika nyckeltal (volymer, kostnader, kvalitet o.s.v.) 
 • Kontinuerlig förbättringsprocess 
 • Analys av bakomliggande orsaker till problem (felkorrigeringsprocess) 

Centraliserad projektledning

Minska risker och spara tid och kostnader med flexibel, centraliserad projektledning 

Anpassad metod

Botanisera bland våra olika tjänstepaket och välj rätt lösning för ditt företag 

Maximal effektivitet

Förbättra effektiviteten och produktiviteten med optimerade och standardiserade processer

Teknik för lokalisering

Visserligen krävs det mänsklig intelligens i mycket av det vi gör, men vi skulle inte klara oss utan tekniken – såväl till översättning som till alla supportfunktioner.  

Som en teknisk lösning erbjuder vi kunden tillgång till en central portal. Denna portal kan vid behov anpassas enligt kundens varumärkesprofil. Alla kundens medarbetare kan skicka förfrågningar och projekt genom den. 

Beställningarna behandlas i bakgrunden via flexibelt definierbara arbetsflöden hos leverantörerna.  

Varför välja Acolads managed services för lokalisering?

Centraliserad leverantörshantering 
Vi hanterar alla era språk- och innehållsleverantörer via ett centralt ERP-system 

Dedikerad leverantörsportal 
Leverantörerna får sina beställningar via den dedikerade leverantörsportalen, där de även kan skicka sina fakturor  

Terminologihantering 
Beställningarna behandlas i ett centralt översättningsverktyg, och alla databaser lagras och hanteras centralt 

Projektpaneler och nyckeltal 
Rapporter avseende budget, tidslinjer och översättningsnyckeltal kan när som helst skapas via det centrala ERP-systemet 

Hitta rätt lokaliseringspartner för ditt  outsourcade project,  oavsett hur tidsramarna ser ut.