Business process outsourcing för lokalisering

Vi tar hand om företagets alla språkbehov via utkontrakterade lokaliseringslösningar 

Vi hjälper ditt företag att nå sina globala affärsmål

Våra BPO-tjänster (business process outsourcing) för lokalisering är en särskild form av outsourcing där Acolads oberoende BPO-team tar över företagets alla flerspråkiga processer och lokaliseringsinfrastruktur. Genom att utkontraktera hela företagets lokaliseringsfunktion till oss kan ni i stället fokusera på att utveckla er verksamhet och era marknader. 

Våra team har nödvändig lokaliseringskompetens och erfarenhet av såväl de tekniska som språkmässiga aspekterna av flerspråkigt innehåll och internationell marknadsföring. Det betyder att vi kan sköta era lokaliseringsprojekt på ett enhetligt, precist och effektivt sätt för alla era målmarknader. 

Resultatet blir lokalisering av hög kvalitet, inom angivna tids- och budgetramar. 

Så maximerar vi effekten av era globala lokaliseringsprogram

Vi integrerar och underhåller era lokaliseringsrelaterade tekniklösningar och initiativ samt koordinerar alla nödvändiga interna och utkontrakterade aktiviteter, antingen som en engångsinsats för att snabbt skaffa er en global närvaro eller som ett kontinuerligt samarbete.  

I våra tjänster för lokalisering och BPO ingår vanligtvis följande flerspråkiga delmoment: 

  • Innehållsproduktion 
  • Utkontraktering till innehålls- eller språkleverantörer 
  • Projektledning och koordinering av översättningar 
  • Terminologihantering 
  • Underhåll av översättningsminnen och annan information 
  • Leverantörsadministration 
  • Kvalitetsstyrning och klagomålshantering 
  • Publicering av innehåll 

Så här ser processen ut när ni outsourcar er översättnings- och lokaliseringsfunktion!

Vi tillhandahåller en nyckelfärdig lösning där er kontaktperson hos oss hanterar alla projektets resurser och processer för er räkning.

Överlämningsfasen
Acolads oberoende BPO-team sköter era globala innehållsprogram och er lokaliseringsfunktion på ungefär samma sätt som ni själva gjort förut. 

Transformeringsfasen
Under denna fas implementerar Acolads oberoende BPO-team förbättringar i era befintliga innehålls- och lokaliseringsprocesser samt effektiviserar lokaliseringsfunktionen i stort.

Varför välja Acolads BPO-tjänster för lokalisering?

En unik kombination av branscherfarenhet och kundservice 

Målet är fullständig kundnöjdhet

Våra erfarna konsulter och programansvariga bistår med kompetens inom ledning av lokaliseringsprojekt och global marknadsföring.

Fokus på resursoptimering

För oss står O:et i BPO inte bara för outsourcing, utan även för optimering.

Teknisk kompetens

Språk- och översättningsteknik är en central ingrediens i vår verksamhet.

Ditt innehåll i säkra händer

Vi sätter dataskydd och konfidentialitet i främsta rummet.

Experter på globalisering

Vi kombinerar kraften hos etablerade arbetsflöden med modern infrastruktur.

En skräddarsydd lösning för varje globaliseringsprojekt

Vi utformar anpassade lösningar och axlar ansvaret i alla faser av vårt uppdrag.

Korta svarstider

Hos oss har du alltid kvalificerade medarbetare till hands.

Kvalitetsdriven organisation

Noggrann kvalitetskontroll och kvalitetssäkring borgar för högkvalitativa resultat.

Global räckvidd med lokalt förhållningssätt

Våra team finns över hela världen, i alla regioner och tidszoner.

Vill du diskutera en outsourcad lösning för dina lokaliseringsbehov?