Rådgivning inom outsourcing och lokalisering

Oberoende globala företagstjänster med fokus på språk, innehåll, kvalitet och teknik 

Vårt uppdrag: din globala framgång.

Företag som opererar på dagens globala marknad behöver kunna hantera en konkurrenssituation med alla risker det innebär. Om ni försöker expandera till nya marknader, utveckla en lokaliseringsstrategi eller förstärka ert globala innehållsprogram så finns vårt expertteam till hands – oavsett vad er utmaning består i. 

Från oberoende språkrådgivning till outsourcing av lokalisering och processoptimering – vi står redo att hjälpa er hitta skalbara lösningar för er globala tillväxt. Vi agerar som en knutpunkt för alla inblandade intressenter – företagets olika avdelningar, språkspecialister, IT och andra centrala funktioner. 

21 %

Kostnadsminskning 

Genomsnittlig årlig minskning av översättningskostnaderna (över en femårsperiod) 

75 %

Automatisering 

Genomsnittlig automatiseringsgrad för processer och arbetsflöden 

99 %

Kundnöjdhet 

Genomsnittligt nöjdhetsbetyg enligt nyckeltal 

122 %

Avkastning (ROI) 

Genomsnittlig avkastning på investeringen (över en femårsperiod) 

Ett särskilt team som hjälper företaget att lyckas med sin internationella expansion

Våra oberoende team bestående av analytiker, språkexperter, konsulter och teknikexperter hjälper med sin breda kompetens företag av alla storlekar att erövra nya marknader. 

Våra oberoende globala team samarbetar direkt med dig och lär känna företagets verksamhet in i minsta detalj, så att vi kan hjälpa dig att optimera era flerspråkiga processer och expandera till nya regioner, branscher eller målgrupper. 

Våra globala företagstjänster

Om du söker efter nyskapande tjänster för att lyckas på den globala marknaden, då har du kommit rätt.

Outsourcade lokaliseringstjänster

Ett outsourcingkoncept med externt och centralt stöd för vissa områden av kundens flerspråkiga processer. Exempelvis kan våra branschexperter ta hand om era översättnings-, tolknings- och dubbningsprojekt, hantera er företagsterminologi eller underhålla ert program för innehållskvalitet. 

 • Flexibelt samarbete 
 • Outsorcing av vissa delar av era flerspråkiga processer 
 • Central hantering av översättnings-, tolknings- och dubbningsprojekt 
 • Projektbaserat samarbete kring terminologi eller innehållsproduktion 

Outsourcing av affärsprocesser (BPO) för lokalisering

Om du söker efter en heltäckande lösning och fördjupat samarbete kan vi erbjuda flexibla BPO-tjänster som låter dig outsourca kompletta affärsprocesser, från innehållsproduktion och datagodkännande hela vägen till publicering riktad till dina målgrupper. En annan fördel för ditt företag är att vi samtidigt kan utveckla och optimera era flerspråkiga processer. 

 • Outsourcing av hela innehållets livscykel, från innehållsproduktion till lokalisering och publicering 
 • Hantering och optimering av innehålls- och lokaliseringsprocesser 
 • Upprättande, underhåll och optimering av terminologi, företagsspecifika ordlistor och översättningsminnen 

Språkkonsultation och processanalys

Vi hjälper er att lägga grunden för ett lyckat lokaliseringsprogram – oavsett om det handlar om att optimera arbetsflöden för flerspråkigt innehåll, implementera bästa praxis eller påvisa värdet av lokalisering. 

 • Analys av flerspråkiga projekt och processer 
 • Resursoptimering 
 • Så skapar vi ett målscenario 

Vår expertis, din globala resa

Tack vare vår skalbarhet kan vi erbjuda flexibilitet i en mängd olika typer av flerspråkiga projekt. 


Ditt företag:
Har börjat planera för internationell expansion eller känner sig för på nya marknader
 • Har börjat utveckla en lokaliseringsstrategi 
 • Har utpräglat decentraliserade innehållsprocesser 
 • Utvärderar och/eller inför nya innehållsplattformar eller översättningsrelaterade IT-verktyg 
Vi kan hjälpa er genom att:
 • Ge råd kring er tillväxtstrategi  
 • Centralisera och standardisera era flerspråkiga innehållsprocesser 
 • Underlätta er globala kommunikation 
 • Reducera kostnader via centraliserad projektledning 
 • Minska tiden till marknaden 
 • Optimera användningen av interna resurser 
 • Förbättra riskhanteringen (samt skalbarheten) 
 • Säkerställa kvalitet och konsekvent terminologi i innehållet för alla språk och regioner 

Ditt företag:
Är ett företag med internationell närvaro, redo för global expansion
 • Har ett etablerat lokaliseringsprogram 
 • Har strategier för marknadsintåg/-expansion 
 • Har en global innehållsstrategi 
 • Har processer och teknik för lokalisering 
 • Uppfyller alla internationaliseringskrav 
Vi kan hjälpa er med:
 • Utformning och optimering av lokaliseringsprocesser 
 • Införande av nyskapande översättnings- och innehållsteknik 
 • Internationell programhantering 
 • Kontinuerligt expertstöd 
 • Rådgivning avseende språk och kultur 
 • Anpassning till föränderliga operationella, marknadsspecifika och/eller strategiska förhållanden 
 • Skapande av effektivitets- och kostnadsfördelar 

Vi tror på att hjälpa våra kunder till internationell framgång

Idéer

Outsourcingkoncept för flerspråkiga processer 

Service

Projektledning och -koordinering

Kontinuerlig uppdatering

Användning av toppmoderna system

Flexibilitet

Skräddarsydda tjänstepaket

Tillförlitlighet

Central styrning och kommunikation

Kompetenser

Heltäckande innehålls- och språktjänster

Kvalitet

Certifiering enligt ISO 9001:2015

Expertis

Konsulttjänster inom språk, lokalisering och global tillväxtstrategi

Har ert lokaliseringsprogram potential att hjälpa företaget att lyckas på den globala marknaden?

Låt oss som oberoende part ge dig råd