Webbplatsöversättning

87 % av konsumenterna börjar köpprocessen med en onlinesökning – att anpassa webbplatsen till nya målgrupper är avgörande för företagets globala tillväxt.

Nå nya målgrupper: företagets globala tillväxt börjar här

Det krävs ett strategiskt förhållningssätt för att anpassa webbinnehållet och behålla konkurrenskraften på dagens globala marknad, med fokus på processer och teknik. Vi är väl insatta i utmaningarna som kommer med flerspråkigt innehåll. Oavsett om du behöver automatisering, kortare tid till marknaden, översättningar av hög kvalitet, förenklade arbetsflöden eller kostnadsbesparingar ... gör vi det möjligt! 

Experter på globalisering

Vi utvärderar alla delar av dina lokaliseringsprocesser, därefter bedömer vi vilken optimeringspotential som finns och till sist förverkligar vi denna potential. 

Rådgivning och handledning

Otydliga behov, begränsade resurser och föråldrad teknik innebär många utmaningar – men Acolad kan hjälpa dig! 

Teknik med många funktioner

Vi säkerställer att du kan följa med i kunders skiftande förväntningar och de tekniktrender som kännetecknar framtiden.  

Vad innebär kvalitetsåtgärderna för maskinöversättning?

Förstå de olika metoderna för att utvärdera kvaliteten på maskinöversättningar – och vad de innebär för dina översättnings- och lokaliseringsbehov. 

Översättningsproxy för webbplatser: Acolad SiteSync

Vill du ha en snabb och helt automatiserad lösning? Acolad SiteSync skapar avbildningar av din webbplats på flera språk, övervakar automatiskt uppdateringar av innehållet och tillämpar översättningar på löpande basis. Kort sagt är det här din problemfria lösning med minimalt manuellt arbete och kort tid till marknaden – processen kan ta så lite som 30 dagar. Det behövs inget globalt förberett webbpubliceringssystem (WCMS)! 

Med översättningsproxyn SiteSync kunde Sterigenics webbplats publiceras på sex olika språk på rekordtid. Samtidigt kunde vi bibehålla vår höga standard och säkerställa fortsatt stöd för vår globala webbnärvaro.

Amie Casson
Global Marketing Leader, Sterigenics

Anslutningsprogram för översättning av webbplatser

Acolads anslutningsprogram gör att ditt team kan begära − och få − översättningar direkt via ditt webbpubliceringssystem med en enkel knapptryckning. Det översatta innehållet placeras automatiskt i rätt komponent,  med den ursprungliga sidlayouten och en enhetlig design. Smidiga arbetsflöden innebär snabbare hantering av stora volymer innehåll – med sömlös integrering med alla innehållshanteringssystem. 

Manuell webbplatsöversättning

Den traditionella metoden för webbplatsöversättning ger dig kontroll över detaljerna med en minimal investering. Det är rätt metod om du ännu inte är redo att centralisera all webbinnehållshantering, eller om du har små översättningsvolymer eller förhållandevis få uppdateringar. Ingen teknik krävs, du har fullständig kontroll över varje lokaliseringsprojekt − och flexibilitet att hantera kreativt innehåll. 

Relaterat innehåll

Kontakta en expert på webbplatsöversättning

Behöver du hjälp med ett webbplatsöversättningsprojekt?  Vi finns här för dig!