Utbildningstjänster inom interkulturell kommunikation

Utbildning i interkulturell kommunikation och medvetenhet för effektivare organisationer 

Kulturens betydelse.

Kulturskillnader och olika språk är en självklar ingrediens i dagens internationella affärsvärld. 

Se till att dina medarbetare, arbetsledare, chefer och ledare får den kulturella kompetens de behöver för att kunna hantera de dagliga samarbetena, förbättra effektiviteten i teamen och minska riskerna för verksamheten i form av bristande kommunikation och missförstånd. 

  • Skapa förtroende i interna och externa affärsrelationer 
  • Eliminera missförstånd i affärsförhandlingar 
  • Öka försäljningen genom marknadskännedom 

Varför en kurs i interkulturell kommunikation?

Oavsett om du behöver anpassa dig till en ny arbetskultur eller ska flytta utomlands i samband med en ny karriärutmaning kan vi erbjuda anpassade lösningar utifrån dina behov. 

Vi presenterar inte bara teorier och stereotyper om kulturskillnader, utan ger dig praktisk hjälp i vanliga arbetssituationer, som möten och förhandlingar, hur du ger återkoppling och leder projekt. 

Kulturell kompetens

Interkulturell kompetensutveckling för arbetsledare

Coachning för team med flera nationaliteter

Coachning för svenskar som ska påbörja en utlandstjänst eller för personal som rekryteras från utlandet

Maximera avkastningen på dina investeringar i interkulturell kommunikation. Du får personlig, högkvalitativ utbildning via fysiska möten eller på distans i ett flexibelt format som passar dig. 

Våra utbildningar i interkulturell kommunikation hålls av professionella, erfarna och coachande utbildare med kännedom om ett brett spektrum av verksamheter och branscher. Flerspråkig och mångkulturell utbildning kan organiseras på valfritt språk och för alla kulturer. 

Coachningskalender

Förbered dig inför nästa presentation, teammöte eller förhandling. Förbättra dina muntliga färdigheter, din kundservicekompetens eller ditt ordförråd. Öva på det som du har störst behov av i jobbet! I registreringsformuläret hittar du några alternativ att välja mellan. 

Efter registreringen får du ett bekräftelsemejl med en länk till mötet, en kalenderbokning samt kontaktuppgifter till din lärare. Du behöver inte installera mötesverktyget i din dator. 

När du har hittat en tid som passar dig klickar du på den och fyller i dina uppgifter. Ett 60-minuterspass kostar 85 euro och kan betalas via din internetbank. 

Utbildningstjänster inom interkulturell kommunikation

Den finska detaljhandelskedjan Kesko är verksam på den ryska marknaden, så bolagets anställda behöver kunna samarbeta smidigt och effektivt i projekt tillsammans med sina ryska motsvarigheter. Bristande språkfärdighet och dålig förståelse för kulturella skillnader hindrade kommunikationen, hämmade utvecklingen av ömsesidigt förtroende och försämrade möjligheterna att nå målen. 

Vi började med att kartlägga och testa medarbetarnas språkliga kompetens i hela organisationen. Sedan organiserade vi utbildning i små grupper, i par och individuellt, med fokus på att förbättra viktiga delar av projektkommunikationen. 

Vi presenterade den ryska företagskulturen för deltagarna ur ett praktiskt perspektiv och gjorde den till en integrerad del av deras språkstudier. Läs mer i avsnittet om referenser: