Kurser i tyska

Lär dig tala tyska oavsett om du är nybörjare eller vill kommunicera med bättre flyt på jobbet

Professionalism

Arbeta med våra professionella tyska utbildare som lär dig hur du får grepp om tyska i både tal och skrift.

Flexibilitet

Lär dig tyska enligt din egen tidsplan och inlärningsstrategi: studera enskilt med en utbildare, i par eller i smågrupper och på plats eller virtuellt.

Material

Våra lärare i tyska kommer att välja ut det lämpligaste undervisningsmaterialet för dig oavsett din tidigare nivå i det tyska språket.

Vem riktar sig våra tyska språkkurser till?

Våra kurser i tyska är framtagna för att tillgodose dina jobbrelaterade behov, oavsett om du kommer som absolut nybörjare eller vill förbättra dina färdigheter för att hjälpa dig att skapa bättre relationer med dina tysktalande affärspartner.

Vad du kommer att lära dig

På grund av tyskans språkliga uppbyggnad fokuserar nybörjarundervisningen på viktiga grammatikaspekter och att lära sig ord och uttryck i olika sammanhang.

 • Undervisning steg för steg i tyskans grammatiska uppbyggnad
 • Genusformer för alla nya substantiv
 • Ord- och fraslistor för vardagsbehov och sociala situationer
 • Hjälp med att övervinna ditt modersmåls eventuella störande effekt på inlärningen

När du vill förbättra dina kunskaper i tyska måste du eliminera vanliga fel och förbättra din hörförståelse och läsförmåga.

 • Rollspel i sociala och jobbrelaterade situationer för att förbättra ditt flyt
 • Återkoppling och rättelser från läraren med extra stödmaterial vid behov
 • Lyssningsövningar för att förbättra din förmåga att uppfatta detaljer
 • Läsning av rapporter, artiklar och andra texter för att öka ditt ordförråd och lära dig nya grammatiska strukturer

Lär dig tyska på ett sätt som passar dig

Virtuellt: minska restiden och träffa din utbildare på nätet. Delta i vår språkkurs online via videomötesverktyg som Microsoft Teams eller Zoom. Finns även för undervisning enskilt, i par och smågrupper.

Exempel 1

Kurs i tyska för nybörjare

Eftersom din nya roll kräver att du gör affärsresor till Tyskland bestämmer du dig för att det är dags att lära sig att tala språket. Med hjälp av våra kvalificerade lärare i tyska får du expertundervisning som tar dig in på rätt spår.

 • En behovsanalys innan kursen börjar
 • En personligt anpassad utbildningsplan och noggrant utvalt material som tar dig igenom kursen

 • Individuell kurs med en utbildare
 • Utbildningen hålls virtuellt via videomöten
 • En och en halv timmes (90 minuters) utbildning en gång i veckan i 20 veckor
 • Fokus ligger på muntliga övningar, ordförråd och grammatik
 • Läxor och ordförrådsfrämjande övningar

 • Lyssningsövningar.
 • Listor med viktiga ord och fraser.
 • Talövningar, inklusive rollspel med läraren om vardagliga sammanhang på tyska.
 • Grammatikundervisning, stödmaterial och övningar.
 • Beräknat pris: 2 600 euro.

Exempel 2

Förbättra din tyska

Skapa bättre relationer med tysktalande kunder, leverantörer och intressenter, särskilt om du arbetar i fordons- eller tillverkningsindustrin.

 • Sociala och informella situationer på arbetet blir roligare
 • Du skapar förtroende genom att låta dina tyskspråkiga samarbetspartner göra affärer på sitt eget språk
 • Affärsresor blir också en möjlighet att lära känna kulturen i tyskspråkiga länder

 • En kurs för dig och din kollega
 • Ett inledande test av din aktuella språknivå (ingår i kurspriset)
 • Utbildningen är lärarledd och sker på plats
 • En och en halv timmes utbildning en gång i veckan i 15 veckor
 • Individuell lärarledd utvärdering i slutet av kursen

 • En kursplan som utformats av en utbildare som är specialiserad på undervisning i tyska som främmande språk
 • Kursplaner och lektioner som förberetts av din utbildare och som du kommer åt via vår digitala lärplattform, 360Learning
 • På 360Learning kan du, din kollega och din utbildare chatta, ställa frågor och dela material och länkar
 • Beräknat pris: 2 400 euro per par

Läs mer om våra priser på kurserna i tyska