Språkutbildning

Fackspråkskurser och språkutbildning för det dagliga arbetet 

Självstudier

Studera på en tid och plats som passar dig med våra inspirerande självstudiematerial. 

Lärarledd utbildning

Onlinelektioner, klassrumslektioner och personlig vägledning för individer och grupper. 

Hybridutbildning

Kombinera fördelarna med självstudier och lärarledd utbildning för att maximera inlärningseffekten. 

Våra språkutbildningar är grundliga, planeras utifrån kundens affärsbehov och fokuserar alltid på just de språkliga och kommunikativa förmågor som deltagarna behöver.

Att kunna kommunicera tydligt och effektivt är helt nödvändigt i dagens affärsliv. Vi behöver kunna uttrycka oss väl på flera språk och de flesta av oss behöver även vara övertygande i vår kommunikation.  

Studera kommunikation och affärsspråk med oss. Låt våra erfarna utbildare ge dig verktygen du behöver för att uppnå dina mål. 

Fördelarna med bättre språkkunskaper på jobbet:

 • Ditt team förstår dig bättre. 
 • Du förbättrar din kommunikationsförmåga, vilket skapar bättre affärsrelationer och fler affärsmöjligheter. 
 • Du blir mer övertygande i förhandlingssituationer.
 • Du får konkurrensfördelar. 
 • Det stärker din yrkeskompetens och öppnar upp för nya karriärmöjligheter. 

Lösningar för alla branscher

Om du vill fokusera på specifika aspekter av din kommunikationsförmåga kan vi erbjuda specialiserade lösningar paketerade i effektiva och prisvärda utbildningsvägar och moduler. Här följer några exempel på områden där vi erbjuder undervisning – individuell eller i grupp – för att stärka din jobbkompetens: 

Utifrån kompetens
 • Presentationer och möten 
 • Förhandling och övertalning 
 • Kundkommunikation 
 • Konversation och diskussion 
 • Skriva för webben och för tryckt material 
Utifrån roll
 • Försäljning och marknadsföring 
 • Kundservice och support 
 • HR och personal 
 • Styrning och ledning 
 • Juridik och ekonomi 
Utifrån sektor
 • Tillverkning och teknik 
 • Energi och teknik 
 • Finans och försäkring 
 • Handel och service 
 • Vetenskap och medicin 

Välj den tjänst som är bäst lämpad för dina utbildningsbehov och mål

Självstudier

Studera på en tid och plats som passar dig med våra digitala program och kurser inom en mängd olika affärsrelaterade ämnen. 

Med våra digitala utbildningsmaterial blir språkinlärningen rolig, flexibel och kostnadseffektiv. Alla kurser innehåller material av hög kvalitet, kompletterat med engagerande animationer, infografik, övningar, spel och nedladdningsbara resurser. 

Välj en onlineutbildning från Acolad om du önskar utbildning som är: 

 • Tillgänglig dygnet runt – få tillgång till kursmaterialet när och var du vill. 
 • Rolig – vi utformar materialet så att du blir engagerad och motiverad i dina språkstudier. 
 • Flexibel – passa in språkstudierna i ditt hektiska schema och arbeta i en takt som passar dig. 
 • Kostnadseffektiv  – få tillgång till språkutbildning av hög kvalitet till överkomliga priser, utan att behöva lägga tid och pengar på att ta dig till ett fysiskt klassrum. 
 • Enkel att använda samt effektiv – så fort du har slutfört ditt köp i vår Learning Store kan du direkt börja förbättra dina yrkesmässiga språkkunskaper via våra välorganiserade utbildningsvägar. 

Education Alliance Finland utför effektivitetsstudier baserat på internationella kvalitetsstandarder för utbildningslösningar. Enligt Education Alliance Finlands utvärdering håller Acolads kurser för yrkesverksamma hög pedagogisk kvalitet och ger bevisat god inlärningseffekt. 

Välj en kurs eller ett program från vårt bibliotek av ämnen i Acolad Learning Store – inom allt från affärskommunikation till vokabulär och grammatik. Eller köp en prenumeration och få tillgång till mer än 100 timmars engagerande innehåll i form av självstudier: 

 • Engelska: affärskommunikation, vokabulär och grammatik för medelhög till avancerad nivå 
 • Svenska: affärskommunikation och vokabulär för medelhög till avancerad nivå 
 • Finska: grundläggande språkkunskaper för nybörjare, samt grammatik och stavning för avancerad nivå och för finska modersmålstalare 

Lärarledd utbildning

För den som har möjlighet att schemalägga regelbundna möten är studier med en professionell utbildare fortfarande ett mycket effektivt sätt att förbättra språkkunskaperna. Lär dig språk och förbättra din kommunikationsförmåga med hjälp av en erfaren professionell språkutbildare. Du får då en stimulerande och samarbetsfokuserad utbildningsupplevelse med vägledning, återkoppling och felkorrigering. 

Fokusera på att förbättra de kunskaper du behöver i ditt dagliga arbete, till exempel muntlig förmåga, hörförståelse, ordförråd, skrivförmåga, läsförståelse, aktiv språkanvändning eller ett tydligt och flytande tal. 

Våra utbildare ställer tillsammans med dig upp mål med utbildningen utifrån dina egna målsättningar och krav så att den tid och kraft som du lägger ner på språkutbildningen används så effektivt som möjligt. När utbildningen är genomförd får du en utvärdering av dina resultat, omfattande personlig återkoppling från läraren, bedömning av framstegen jämfört med målen samt en rekommendation gällande dina vidare studier. 

Du kan studera enskilt med din språklärare, samarbeta med en kollega i par eller i grupp. Planera kursen och lektionspassen för att tillgodose dina individuella utbildningsbehov – från intensiva pass varje dag eller två gånger i veckan, till möten med läraren en gång i veckan eller varannan vecka. 

Mötena med läraren kan vara digitala eller genomföras på plats. Våra vanligaste språk är engelska, svenska, finska, tyska, franska, spanska, ryska, japanska och kinesiska, men via vårt omfattande utbildningsnätverk kan vi även erbjuda en lång rad andra språk. 

Hybridutbildning

Hybridutbildning innebär att hitta den rätta mixen för dina kunskapsbehov. Det går ut på att kombinera fördelarna med egna onlinestudier med den effektivitet som lärarledd utbildning ger. 

Lärarledd utbildning är mycket effektiv men kan ibland upplevas som oflexibel. I dagens stressiga affärsklimat är det ofta svårt att pressa in regelbundna pass med en språklärare i schemat. 

Onlineutbildning är däremot ett mycket flexibelt alternativ. Du kan studera på en tid och plats som passar dig, och du får både praktisk övning och omedelbar återkoppling. 

Självstudier via nätet ger emellertid sällan samma nivå av aktivering och kvarhållning av kunskap som lärarledd undervisning. När man studerar på egen hand krävs också en stor portion självdisciplin – många upplever att ett pass med en personlig språkutbildare hjälper dem att hålla motivationen uppe. 

Hybridutbildning är en blandning av digital utbildning och lärarledda lektioner, vilket är det mest effektiva sättet att lära sig språk och kommunikation på. Skapa en personlig utbildningsväg som överensstämmer med dina utbildningsbehov och preferenser, och studera på de tider och sätt som passar dig bäst. 

Välj ett hybridpaket från Acolad Learning Store eller kombinera några av våra självstudiekurser i valfritt ämne med det antal enskilda eller gruppbaserade pass med en professionell språkutbildare som du behöver för att nå dina mål. För dig som studerar enskilt erbjuder vi dessutom möjligheten att köpa till en prenumeration på hybridutbildning. Du får då tillgång till allt självstudieinnehåll i Acolad Learning-biblioteket och ett fast antal individuella möten med utbildaren, som ni gemensamt planerar in under prenumerationsperioden. 


Varje år är fler än ...
200

språklärare

2 000

lärarledda kurser

30 %

av våra lektioner online


En tjänst som hjälper dig till framgång

Ta reda på din startnivå så att du får ut mesta möjliga av din språkundervisning, och så att vi kan hitta rätt utbildare för dina behov. 

 • Snabbt onlinetest för engelska (10 minuter) 
 • Omfattande skriftliga språktester på engelska, svenska, finska och tyska 
 • Muntliga nivåtester per telefon för alla språk 
 • Behovsanalys som hjälper dig att sätta mål 

För att du ska ha koll på dina framsteg ingår följande i alla lärarledda kurser och hybridkurser: 

 • Kursplan 
 • Individanpassade mål 
 • Material eller kursbok i digital form 
 • Utvärdering baserad på utbildarens återkoppling samt bedömning av framstegen jämfört med målen 
 • Rekommendationer gällande vidare studier 

Pedagogiskt planerade lektioner tillsammans med personliga inlärningsmål samt kursutvärdering säkerställer att språkinlärningen är väl använd tid och att du får nytta av den i ditt dagliga yrkesliv. 

Fakta om våra tjänster

I vår studieportal ser du alla dina språkkurser och kan också på ett enkelt sätt hålla koll på kursschemat, visa information om kursen, gå igenom material och kontakta utbildaren eller vår kundtjänst. 

En webbportal för beslutsfattare som är tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan. Här kan du enkelt hålla koll på, rapportera samt beställa språkkurser. 

Du kan skicka meddelanden till din utbildare, få tillgång till kursplan och digitala kursmaterial samt dela filer, länkar och annat innehåll via 360Learning, vårt webbaserade utbildningsverktyg. 

Vårt kvalitetslöfte

Som ledande leverantör av språkundervisning tillhandahåller Acolad såväl effektiv, lärarledd språkutbildning och hybridutbildning som inspirerande självstudiematerial till hundratals företag och organisationer – både lokala och globala. Vi fokuserar på att ge dig just den utbildning du behöver för att nå ut med ditt budskap i dagens flerspråkiga och mångkulturella affärsmiljö. 

Våra språklärare har enorm erfarenhet inom vuxenutbildning och pedagogik samt från arbete inom affärsverksamhet och industri. De hjälper dig att lära dig det språk du behöver kunna för att lyckas i yrkeslivet. Den pedagogiska kvaliteten hos vårt självstudiematerial certifieras av Education Alliance Finland. 

En alltigenom utmärkt kundupplevelse, från kursplanering, undervisning, rapportering och fakturering till återkoppling och utveckling. 

Acolad agerar snabbt, är kvalitetsmedvetna och har konkurrenskraftiga priser – det är de tre egenskaper jag letar efter hos en partner.

Magnus Roth
Group Category Manager, Alfa Laval 

Bland våra utbildningstjänster finns en lång rad olika elearninglösningar