Produktion av kursmaterial för elearning

Innehåll som utformas efter dina behov 

Skräddarsytt efter dina behov

Utifrån dina behov och specifikationer skapar vi ett användarvänligt kursmaterial för elearning som engagerar deltagarna, oavsett ämne. 

Flerspråkiga lösningar

Som experter på översättning tar vi hänsyn till dina språkbehov vid planeringen av elearningmaterialet. Vi tar även fram alla språkversioner som du behöver. 

Snabb hantering

På Acolad ser vi till att dina förväntningar på elearningmaterialet uppfylls i enlighet med den överenskomna tidsplanen. Du vet vad du får av oss, och när du får det. 

Elearning enligt dina specifikationer

Utbildningsmaterialsteamet på Acolad har flera decenniers erfarenhet av att ta fram elearninglösningar från början till slut. Din projektledare kommer att samråda med dig om dina utbildningsmål, samla in allt material du har som ska ingå och samarbeta med en grupp bestående av manusförfattare, art directors och lokaliseringsexperter. Vi kommer sedan att anstränga oss för att leverera en produkt som överträffar dina förväntningar. 

Utformning av tidsplan

När vi ska ta fram nytt elearningmaterial inleder vi alltid projektet med ett uppstartsmöte. Baserat på dina behov och resurser tar vi gemensamt fram en tidsplan, en budget och en detaljerad projektplan. Vi ber dig också att utse en kontaktperson för projektet, som aktivt ska delta i att granska och ge återkoppling på olika utkast och versioner av kursen under produktionsfasen. 

Din Key Account Manager här på Acolad har det övergripande ansvaret för projektet samt säkerställer att projektet fortskrider enligt planen och inte överskrider budgeten. 

Produktionsprocess för elearning

Den preliminära tidsåtgången för kursens produktion är 8–10 veckor 

01

Planering
 • Gemensamt kickoff-möte 
 • Materialgenomgång och -analys 
 • Fastställande av kursinnehåll, målgrupp, struktur och omfattning 
 • Tidsschema och detaljerad kostnadsbild

02

Produktion
 • Produktion och godkännande av innehåll 
 • Planering och godkännande av layout 
 • Godkännande av slutlig version 

03

Publicering
 • Publicering och testning av kursmaterialet (SCORM-kompatibelt HTML5-format) 
 • Filerna levereras till kunden 

Vad får du?

Vi kan ta fram alla former av elearninginnehåll: från enkla moduler med frågor och svar till utbildningar med mer avancerat innehåll. Här är några av de tillgängliga alternativen: 

 • Berättarröst och undertexter på valfritt språk 
 • Varumärkesprofilerat grafiskt material 
 • Anpassade animeringar 
 • Videor 
 • Interaktivt innehåll 
 • Frågesporter och kunskapstest med återkoppling 
 • Realistiska scenarier och dialoger 
 • ... och allt är optimerat för den valda leveransmetoden. 

Hur ser processen ut?

 1. Kunden skickar kursmaterialet till Acolads utbildningsmaterialsteam 
 2. Uppstartsmöte, antingen virtuellt eller fysiskt 
 3. Manusförfattaren slutför ett första manusutkast 
 4. Kunden granskar manuset och återkopplar till manusförfattaren om önskade ändringar 
 5. Manusförfattaren reviderar manuset och skickar slutversionen till kunden för godkännande 
 6. Art directorn skickar ett grafiskt koncept till kunden 
 7. Efter godkännande från kunden börjar utbildningsmaterialsteamet ta fram en elearning-demo 
 8. Elearning-demon skickas till kunden för granskning 
 9. Efter kundens godkännande slutför utbildningsmaterialsteamet elearningkursen och skickar SCORM-paketet till kunden. 

 

Projekt som innehåller video, anpassade animeringar och andra mer avancerade tillägg tar ofta lite längre tid. Läs mer om våra elearningtjänster. 

Vad händer om jag behöver ha materialet på flera språk?

Inga problem! Vi har lång erfarenhet av att lokalisera elearningmaterial till en mängd olika språk. Vi kan ordna med undertextning och berättarröst på flera språk. Och vi ser förstås till att all text på skärmen optimeras för det leveransmedium du valt. Du behöver inte vara rädd för att bli missförstådd av deltagare som talar andra språk – vi optimerar elearningmaterialet för dem också. 

Vi ville skapa en webbkurs som skulle vara spännande och lite annorlunda jämfört med den förra versionen, med verkliga scenarier för etiska frågeställningar. Acolad var väldigt flexibla i sitt bemötande av våra krav, och det faktum att de är specialiserade inom översättningstjänster var till fördel i det här projektet eftersom vi behövde versioner på 20 olika språk.

Direktör, Etik och efterlevnad
Kemira