GDPR-utbildning: elearningkurs

Vår elearningkurs om GDPR är ett enkelt sätt för ditt företag att se till att medarbetarna följer reglerna i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Samtidigt kan ni säkerställa att ni uppfyller skyldigheten att kunna visa att ni efterlever förordningen.

Lär dig om GDPR

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) för med sig en rad nya krav på organisationer. Exempelvis måste alla medarbetare som hanterar personuppgifter känna till kraven i GDPR, liksom vilka rättigheter förordningen bär med sig för EU-medborgare. I praktiken gäller detta alla som arbetar med kunder och medarbetare och deras data.

Dessutom måste företag och organisationer med hjälp av dokumentation kunna bevisa att deras anställda har de kunskaper som krävs inom ramen för GDPR.

Vår GDPR-utbildning är ett elearningpaket som utgör ett enkelt sätt att tillhandahålla konsekvent, dokumenterad utbildning till nuvarande och framtida medarbetare. Det webbaserade materialet finns tillgängligt för framtida referens och kan nås var och när som helst via en mobilenhet, surfplatta eller dator.

Vem har nytta av vår elearningkurs om GDPR?

Denna elearningkurs om GDPR är avsedd för alla organisationer som behöver utbilda sina medarbetare i grunderna och kraven i GDPR, och som måste visa att de efterlever förordningen.

Utbildningen är nödvändig för alla medarbetare som arbetar med eller bearbetar personuppgifter. Medarbetare som har dessa roller arbetar ofta med kundtjänst, försäljning, marknadsföring, HR, löneadministration och underhåll av kundregister.

Det enkla sättet att utbilda personalen om GDPR

Vår elearningkurs om GDPR är ett enkelt sätt för företag att uppfylla skyldigheten att kunna visa att de efterlever GDPR och de krav och rättigheter den medför.

 • Onlinekursen om GDPR tar cirka 30 minuter att slutföra.
 • Elearningkursen kan tillhandahållas med hjälp av Acolads utbildningsmiljö eller som ett SCORM-paket som är enkelt att migrera till ditt företags egen utbildningsmiljö.
 • Deltagandet och slutförandet av GDPR-utbildningen kan enkelt övervakas i utbildningsmiljön.
 • Förutom teori omfattar kursen praktiska övningar och ett avslutande test med tio anpassningsbara frågor.
 • Det standardiserade elearninginnehållet är tillgängligt på svenska, engelska och finska. Vi kan även lokalisera det till andra språk om så krävs.
 • Innehållet kan förses med företagets eget varumärke genom en enkel justering.
 • Vi kan även anpassa elearninglösningen på ett mer omfattande sätt enligt företagets behov, till exempel vad gäller visuell profil, innehåll och övningar.

Vår elearningkurs om GDPR besvarar följande frågor:

 • Vad är GDPR och vilka är dess mål?
 • Vilka är de viktigaste koncepten i GDPR?
 • Vilka krav ställer GDPR på behandlingen av personuppgifter?
 • För vilka syften får personuppgifter samlas in, bearbetas och lagras?
 • Vilka frågor måste organisationer och företag ta med i beräkningen?
 • Hur kommer GDPR att påverka enskilda medarbetares arbete?

Hur stor investering handlar det om?

Vår elearninglösning kan tillhandahållas som en licens för Acolads utbildningsmiljö eller som ett SCORM-paket som är enkelt att migrera till ditt företags egen utbildningsmiljö. Båda priserna innefattar åtkomsträttigheter till elearningpaketet i 12 månader åt gången. Åtkomsten efter de 12 inledande månaderna förhandlas med kunden.

Acolads utbildningsmiljö

Pris: från 2 000 euro (max. 60 användare)
Innehåll: elearningkursen på svenska, engelska eller finska

Har företaget fler användare eller behöver materialet anpassas? Kontakta oss. Vi berättar gärna mer.

Kundens utbildningsmiljö

Pris: från 2 500 euro (obegränsat antal användare)
Innehåll: elearningkursen på svenska, engelska eller finska

Mot en ytterligare avgift kan vi anpassa den visuella profilen och innehållet samt tillhandahålla andra språkversioner.

Acolad hjälpte Oras Group att digitalisera sitt populära kundutbildningskoncept Faucet School och skapa flera språkversioner.

Oras


Låter det intressant? Kontakta oss och be om en demonstration.