Transkreation

Dagens konsumenter förväntar sig tillgång till information på sitt modersmål. Lever ditt innehåll upp till varumärkets globala budskap på alla marknader? 

Kreativa och kundinriktade globala marknadsföringsstrategier

När du framför information om ditt varumärke internationellt kan orden få ny innebörd, bilder kan få ny betydelse och färger kan väcka andra känslor. I Kina prioriterar kunderna design och ljusa färger, medan trovärdighet och äkthet är avgörande för budskapet i Tyskland. 

Hur kan du då vara säker på att kärnan i ditt noggrant utformade budskap inte går förlorad i din internationella marknadsföringsstrategi? 

Svaret är: transkreation. 

Global räckvidd med lokal relevans 

  • Innehåll som tilltalar 
  • Större engagemang 
  • Lokaliserat berättande 
  • SEO-vänligt 
  • Högre konverteringsgrad 
Genom att centralisera alla våra globaliseringsåtgärder till en leverantör kunde vi få utmärkt flerspråkigt innehåll och ett konsekvent varumärkesbudskap för våra globala konsumenter.

VP of Branding & Packaging,
global leksakstillverkare

Innehållsmarknadsföring över gränserna: olika syften, olika lokaliseringsmetoder

De flesta företag är missnöjda med sin nuvarande marknadsföringsöversättning. Investerar du i rätt tjänster för att anpassa din innehållsmarknadsföring? 

Om det handlar om rena informationsmeddelanden som inte behöver kulturellt sammanhang och inte kan misstolkas, kan en vanlig översättning vara det bästa valet. När du exempelvis anpassar innehåll som tekniska broschyrer, ligger fokus på att fakta och tekniska uppgifter är korrekta och att texten har en smidig och lättläst stil. 

När det gäller varumärkets personlighet räcker det inte med en enkel översättning till målspråket – även om den är språkligt korrekt. Tonen kan vara för formell för viss marknader, eller så kan liknande ord frammana olika sammanhang på olika språk. Om du vill säkerställa att budskapet fortfarande är tydligt, men att det tas emot på rätt sätt av målgruppen, behövs en professionell marknadsföringsöversättning. 

När du vill skapa en enhetlig känsla eller reaktion, uppmana till handling eller bygga upp förtroendet hos olika målgrupper, måste du ta hänsyn till alla kulturella egenheter. I det här fallet gör transkreation att du kan återskapa effekten hos det ursprungliga budskapet. Fokus ligger på att bevara avsikten med budskapet, inte på den tekniska noggrannheten. Metoden är kreativ och lägger vikt på målgruppens engagemang och kampanjens konverteringsmål. 

Global varumärkesberättelse: tänk lokalt för växa globalt

Tips för att skapa en effektiv global innehållsmarknadsföringsstrategi och få den att fungera i stor skala

Framför information om ditt varumärke och värdeerbjudande på ett effektivt sätt till målgrupper världen över 

Våra transkreationstjänster handlar om att ta ett koncept på ett språk och skapa det igen på nytt. Kärnan i meddelandet finns kvar, men dess stil och ton anpassas för varje målmarknad. Vi kan anpassa små- eller storskaliga reklamkampanjer, kreativa slogans eller text för marknadsföringskampanjer på alla språk och i alla format, samtidigt som vi bibehåller integriteten för ditt globala varumärkes budskap och stil.  

Kreativa talanger i världsklass

Våra transkreationsteam består av erfarna copywriters och lingvister med rätt kreativ sammansättning.  

Lokala experter

Tack vare en ingående förståelse för de kulturella nyanserna i varje region kan våra inhemska lingvister, skribenter och redaktörer leverera verkligt lokaliserat innehåll. 

Unik kreativ metodik

Med vår egen metodik för att gå igenom, övervaka och utvärdera varje transkreationsprojekt träffar vi rätt varje gång. 

Flerspråkig SEO-kompetens

Genom att kombinera avancerad efterforskning av nyckelord med ett flerspråkigt SEO-fokus och expertkunskaper inom transkreation, kan vi optimera ditt innehåll på alla språk. 

Den kulturella kartan

Erin Meyer, som skrivit ”The Culture Map”,  tillhandahåller en välbeprövad modell för att ta reda på hur kulturella skillnader påverkar internationella affärer.  

Ge ditt varumärke en autentisk röst på dina målmarknader.

Kontakta våra experter om du vill ta fram den bästa metoden för att anpassa varumärken, marknadsföring och reklam för nya marknader.