Tavoitteena tehokas kansalaisviestintä ja Euroopan kielellisen monimuotoisuuden suojeleminen

Lue, kuinka Acolad toimittaa laajoja monikielisiä käännöspalveluja Euroopan unionille


Euroopan unioni on ainutlaatuinen taloudellinen ja poliittinen liitto 27 EU-maan välillä, jotka kattavat suurimman osan maanosasta. EU on demokraattinen kansainvälinen organisaatio, ja yksi sen perusperiaatteista on monikielisyys.

Käytännöllä on seuraavat tavoitteet:

  • Taata viestintä kansalaisten kanssa näiden omilla kielillä
  • Suojella Euroopan kielellistä monimuotoisuutta
  • Edistää kielenoppimista Euroopassa

Haaste

Suuri tekstimäärä oli käännettävä kaikille EU:n virallisille kielille. Tekstit ovat vaikeita ja käsittelevät hallinnon eri aloja. Useimpien tekstien kääntäminen vaatii sekä lain tuntemusta että muiden alojen, kuten maatalouden, verotuksen, kaupan tai politiikan, hallitsemista.

Monia tekstityyppejä koskevat tiukat muotovaatimukset, joita on ehdottomasti noudatettava. Laajat monikieliset käännösprojektit kestävät vuosia, ja niissä tarvitaan luotettavia ammattilaisia.

Ratkaisu

  • Käännöspalvelut
  • Lokalisointipalvelut
  • Oikolukupalvelut

Miksi Acolad?

  • Luotettava laatu ja sujuvat prosessit, jotka syntyvät pitkäaikaisen yhteistyön tuloksena.
  • Laadukkaat käännökset: asiakas arvioi laatua säännöllisesti, ja tulokset vaikuttavat suoraan tilattuihin käännösmääriin.
  • Acolad on suuri toimisto, jolla on laaja alihankkijoiden verkosto, joten se voi toimittaa useiden satojen sivujen käännökset nopeassa aikataulussa.

Tulos

Acolad nimesi omat projektipäälliköt kullekin EU:n elimelle. Projektipäälliköt tuntevat asiakkaan vaatimukset ja osaavat valita parhaat kääntäjät.

Lisäksi Acolad on tarjonnut EU:lle sisäisten kääntäjiensä ja kielentarkistajiensa asiantuntemusta. Kieliasiantuntijamme tuntevat hyvin eri tekstityyppien vaatimukset ja varmistavat käännösten laadun sekä toimivat alihankkijoiden yhteyshenkilöinä.

Jutellaan

Keskustele seuraavasta kansainvälisestä projektistasi asiantuntijoidemme kanssa