Vuosikertomusten asiantuntevan kääntämisen merkitys

Kaikesta yrityksen lähettämästä viestinnästä vain pieni osa on yhtä kattavaa tai tärkeää kuin vuosikertomus. Siksi vuosikertomuksen kääntäminen on ratkaisevan tärkeä tehtävä, ja se on parasta antaa vuosikertomuksen vivahteita ymmärtävän ammattitaitoisen tiimin tehtäväksi.

Organisaation vuosikertomuksella on useita tehtäviä: taloudellisia, sääntelyyn liittyviä ja jopa markkinointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä. Se on ennen kaikkea uskollinen ja tarkka selvitys kaikesta, mitä yrityksessä tapahtui edellisen tilivuoden aikana.

Jotta vuosikertomuksen yksityiskohdat voidaan välittää huolellisesti eri kielillä, käännöksen on oltava uskollinen lähdekielestä kohdekieleen.

Mitä vuosikertomus on?

Vuosikertomus on kattava yhteenveto yhteisön edellisen tilivuoden liiketoiminnasta ja taloudellisesta toiminnasta. Raportti laaditaan ensisijaisesti osakkeenomistajille, asiakkaille, työntekijöille ja tiedotusvälineille, mutta tiedot ovat yleensä myös yleisön saatavilla.

Tyypillinen vuosikertomus sisältää seuraavat tiedot:

  • Puheenjohtajan tai toimitusjohtajan kirje
  • Yrityksen yleiset tiedot, mukaan lukien tehtävän ja vision määrittelyt sekä edellisen vuoden saavutukset
  • Tulevia toimia ja investointeja koskevat suunnitelmat
  • Taloudellinen ja toiminnallinen tarkastus
  • Luettelo hallituksen ja johtoryhmän jäsenistä
  • Tilinpäätös, mukaan lukien tuloslaskelma ja kassavirta, sekä liitetiedot tilinpäätökseen liitetyistä muistiinpanoista
  • Tilintarkastajan kertomus

Vuosikertomus antaa arvokasta tietoa ja täyttää myös liittovaltion ja osavaltioiden virastojen asettamat raportointivaatimukset. Vuosikertomuksen toimittamisen määräajat vaihtelevat eri lainkäyttöalueilla, mutta ne kaikki edellyttävät keskeisiä taloudellisia tietoja sekä uutta kertomusta joka vuosi.

Miksi vuosikertomus kannattaa käännättää?

Yritykset käännättävät vuosikertomuksia, jotta ne voivat tiedottaa viimeaikaisista toimistaan sekä paikallisille että maailmanlaajuisille sidosryhmille.

Maailmanlaajuisessa yrityksessä on todennäköisesti eri kieliä puhuvia työntekijöitä, asiakkaita ja osakkeenomistajia. Vuosikertomuksen kääntäminen näille kielille auttaa sinua pitämään kyseiset kohderyhmät ajan tasalla yrityksesi menneestä ja tulevasta toiminnasta.

Vuosikertomus ei ainoastaan tarjoa tietoja nykyisille sijoittajille vaan voi houkutella myös potentiaalisia sijoittajia. Vaikka ensisijaisena tavoitteena voi olla nykyisiin sidosryhmiin kohdistuva viestintä, käännetty vuosikertomus voi olla myös arvokas väline muiden maiden sijoittajien kiinnostuksen herättämiseksi ja rahoituksen hankkimiseksi.

Se voi myös auttaa sinua lisäämään näkyvyyttä sellaisten globaalien mediatoimistojen keskuudessa, jotka muuten tarvitsisivat aikaa kääntääkseen raportin itse kenties käyttämällä yleisiä työkaluja, joiden laatu ei ole aivan huippuluokkaa. Käännetyn version avulla ne voivat raportoida yrityksestäsi heti.

Lyhyesti sanottuna käännetty vuosikertomus toimii viestintävälineenä ja liiketoiminnan kehittämisen välineenä.

Toinen syy vuosikertomusten kääntämiseen on se, että myös sääntelyviranomaisten on nähtävä ne.

Kansainvälisellä tasolla toimivien yritysten on toimitettava rajat ylittäviä raportteja. Riippumatta siitä, onko kyseessä ulkomailla pääkonttoriaan pitävän yrityksen yhdysvaltalainen tytäryhtiö tai yhdysvaltalainen yritys, jolla on toimipisteitä muissa maissa, taloudelliset tiedot on toimitettava paikallisilla kielillä kaikille asiaankuuluville virastoille niissä maissa, joissa yritys harjoittaa liiketoimintaa.

Käännösasiantuntemus sopivassa paikassa sopivaan aikaan ja sopivaan tapaan

Miksi vuosikertomusten asiantuntevalla kääntämisellä on merkitystä

Kääntämisessä kohdekielen sujuva hallinta on vasta ensimmäinen vaatimus. Toisena vaatimuksena on alan asiantuntemus.

Yhdysvaltalaisten yritysten on noudatettava tilinpäätöksiä laatiessaan yleisesti hyväksyttyjä kirjanpitoperiaatteita (GAAP). Niiden, jotka haluavat kääntää kertomuksensa muihin maihin toimitettaviksi, on kuitenkin noudatettava myös tilinpäätöstietojen julkaisua koskevissa standardeissa (International Financial Reporting Standards Foundation, IFRS) vahvistettua pakollista rakennetta.

Molemmissa standardeissa jätetään vain vähän sijaa monitulkintaisuudelle, joten käännöstiimin on tunnettava kohdekielen raportointistandardit ja tiedettävä tarkalleen, mitä käännettävässä kertomuksessa on käsiteltävä.

Kolmas vaatimus, joka käännöstiimiltä vaaditaan, on eri käännöstyyppejä koskeva asiantuntemus. Useimmissa vuosikertomuksissa on yhdistelmä taloudellisia tietoja, markkinointiviestintää ja graafista ulkoasua. Kaikkien näiden sisältötyyppien kääntäminen on tärkeää, jotta vuosikertomuksen käännös olisi mahdollisimman perusteellinen ja tarkka.

Riippumatta siitä, palkkaatko projektinhallintaan yhden kääntäjän vai kokonaisen tiimin, varmista, että heillä on seuraava asiantuntemus:

Tekniset käännökset: Tämä kattaa taloudelliset tiedot. Eri kielillä on erilaiset numeroiden kirjoittamista koskevat säännöt. Ne toimivat myös eri valuutoilla. Joitakin kieliä luetaan vasemmalta oikealle, kun taas muita kieliä luetaan oikealta vasemmalle. Näiden erojen ymmärtäminen on erittäin tärkeää käännettäessä talousraportteja niin, että kansainväliset lukijat saavat samat tiedot kuin yhdysvaltalainen yleisö.

Luova kääntäminen: Vaikka vuosikertomusten tarkoituksena on välittää sisältöä suoraviivaisesti ja asiallisesti, on tilanteita, joissa vuosikertomukset sisältävät luovempia tekstejä: onnistuneita mainoksia, mieleenpainuvia otsikoita jne. Joskus sanoja on vaikea kääntää yhdeltä kieleltä toiselle, mutta luovan kääntämisen asiantuntija tietää, miten asia saadaan perille huomioiden samalla kohdekielen erityispiirteet ja arat aiheet.

Taitto: Vuosikertomuksessa on runsaasti kaavioita ja grafiikkaa. Niiden kääntäminen on hankalampaa kuin luulisi, minkä vuoksi monikielinen taittoasiantuntija osaa muuntaa graafisen sisällön kohdeyleisölle parhaiten sopivaan muotoon ja ulkoasuun.

Vuosikertomuksen laatiminen edellyttää eri tiimien jäseniltä huomattavaa panostusta. Vuosikertomuksen kääntäminen vaatii aivan yhtä paljon koordinointia. Kun haluat toimittaa kertomuksesi maailmanlaajuiselle yleisölle, varmista, että kokoat mahdollisimman pätevän tiimin hallitsemaan kaikkia kertomukseesi sisältyviä monimutkaisia tietoja.

Pitääkö sinun kääntää vuosikertomuksesi tai jokin muu taloudellinen asiakirja? Lue lisää rahoitussektorin palveluistamme tai pyydä tarjous projektin aloittamiseksi.

Keskustele seuraavasta kansainvälisestä projektistasi asiantuntijoidemme kanssa

Aiheeseen liittyvät artikkelit