Tehosta kääntämistä sanastoilla ja käännösmuisteilla

Yksi eduista, joita pitkäaikainen kumppanuus luotettavan käännöspalveluntuottajan kanssa tuo mukanaan, on mahdollisuus kartuttaa erikoissanastoja ja käännösmuisteja. Monille asiakkaillemme tämä on erittäin tärkeä etu.

Kuten useimmilla aloilla, myös kääntämisessä tehokas työskentely edellyttää sopivia työkaluja. Tietokoneet ja erikoisohjelmistot ovat varmasti monille tuttuja, mutta tässä kirjoituksessa keskitymme hieman vähemmällä huomiolle jääviin työkaluihin: sanastoihin ja käännösmuisteihin.

Yhdenmukaista viestintää sanastojen ja käännösmuistien avulla

Sanasto on taulukkomuotoinen kokoelma tärkeistä termeistä lähtö- ja kohdekielillä. Toisin kuin yksinkertainen sanalista, sanasto sisältää yleensä myös eri termien määritelmät ja joskus myös lisähuomautuksia. Sanastot ovat yleensä aihealue-, toimiala- tai tuotekohtaisia, ja yritys voi laatia niitä itse tai pyytää kielipalveluntuottajansa keräämään termejä käännösprosessin aikana. Jos sanaston laatii palveluntuottaja, asiakas vahvistaa lopuksi termien oikeellisuuden. Sanaston rakentaminen vie aikaa ja vaatii huolellisuutta ja perusteellista selvitystyötä.

Käännösmuisti on eräänlainen tietokanta. Se on käännösohjelmiston luoma kaksikielinen tiedosto, joka sisältää kaikki kyseiselle asiakkaalle aiemmin tehdyt käännökset. Muisti sisältää alkuperäiset tekstit ja käännökset segmentteihin jaettuna. Muistin kasvaessa jokaisen projektin myötä siitä tulee arvokas työkalu, jota voidaan käyttää kaikissa tulevissa projekteissa.

Yhteenvetona sanasto on siis kokoelma tietyn aihealueen tärkeimmistä termeistä, kun taas käännösmuisti on asiakaskohtainen aiempien käännösten tietokanta.


Aikasäästöjä ja yhdenmukaista terminologiaa

Vaikka sanastojen ja muistien luomiseen voi joutua käyttämään aluksi hieman aikaa, ne voivat tuoda myöhemmin merkittäviä aikasäästöjä. Sanastot ovat kääntäjille todellisia kultakaivoksia, sillä niiden kautta erikoistermit ovat nopeasti saatavilla. Näin termien selvittelyyn ei kulu aikaa, minkä lisäksi kääntäjät tietävät käyttävänsä vahvistettuja termejä luotettavasta lähteestä.

Käännösmuisteista on merkittävää hyötyä saman asiakkaan toistuvissa käännöstöissä. Käännösprosessi nopeutuu, kun aiempien asiakirjojen käännökset ovat helposti saatavilla. Käännöstyökalu lisää aiemmat käännökset uuteen projektiin automaattisesti, mikä vähentää käännettävän sisällön määrää ja laskee kustannuksia.

Käännösmuistit auttavat myös noudattamaan aiemmin käytettyjä termejä ja tyyliä, jolloin kääntäjän on helpompi varmistaa eri käännösten yhdenmukaisuus.

Käännöstyökalujen ylläpito

Sanastot ja käännösmuistit ovat ”eläviä” työkaluja, joita on kartutettava uusien projektien myötä. Tämä edellyttää huolellista työtä, jonka yleensä tekee kielestä vastaava kieliasiantuntija tai projektipäällikkö.

Hän varmistaa kielentarkastusvaiheessa, että käännös vastaa terminologian ja tyylin osalta käännösmuistin materiaaleja. Kielentarkastuksen jälkeen uudet käännökset päivitetään muistiin. 

Vastaavasti mahdolliset uudet termit lisätään sanastoon ja jaetaan kääntäjille jokaisen uuden projektin yhteydessä. Kieliasiantuntijan asiantuntemus ja näkemys varmistavat sanastojen ja käännösmuistien luotettavan ylläpidon.

Sanastot ja käännösmuistit ovat työkaluja, jotka toimivat käännösprosessin taustalla ja voivat siten jäädä vähälle huomiolle. Niillä on kuitenkin valtava merkitys aiempien käännösten hyödyntämisessä ja parhaan käännöslaadun varmistamisessa. Jos tähtäät pitkäaikaiseen kumppanuuteen kielipalveluntuottajan kanssa, älä jätä niitä huomioimatta!

Tutustu käännösprojektien hallinnan asiantuntemukseemme

Aiheeseen liittyvät artikkelit