Pika-aloitusopas: Monikieliset verkkosivustot Adobe Experience Managerilla

Suurissa digitaalisen kokemuksen projekteissa yksi merkittävimmistä haasteista on sisällön organisoiminen eri kielillä ja eri sivustoissa. Vaikka useimmissa verkkosisällön hallintajärjestelmissä (WCMS) on jonkinlainen tuki monikielisille sivustoille, tämä on osa-alue, jolla erityisesti Adobe Experience Manager (AEM) loistaa. Monikielisen sivuston rakentamiseen on saatavilla sekä Live Copy- että Language Copy -toiminto.

date icon11. elokuuta 2022     tag iconKäännökset

AEM:n monipuoliset mahdollisuudet toteuttaa monikielisiä sivustoja voivat aiheuttaa monille päänvaivaa. Väärin valittu rakenne voi aiheuttaa ongelmia käyttäjille, heikentää SEO-sijoituksia tai jopa johtaa sisällön ja käännösten kalliisiin manuaalisiin korjauksiin.

Organisaatioilla on erilaisia rakenteita ja jokainen sivusto kertoo tarinansa omalla tavallaan, mutta tämä kirjoitus voi auttaa sinua valitsemaan sopivimman lähestymistavan omalle sivustollesi.

Monta sivustoa vai yksi monikielinen sivusto

Tämä on yleensä merkittävin päätös monikielisten sivustojen rakentamisessa. Kuvitellaan, että autokaupalla on kolme liikettä kaksikielisessä maassa. Liikkeet A ja B sijaitsevat maan englanninkielisellä alueella ja liike C ranskankielisellä alueella.

Jos autokauppa myy samoja autoja kaikissa kolmessa liikkeessä, ainoa ero liikkeiden välillä on niiden alueella puhuttu kieli. Tässä tapauksessa paras ratkaisu olisi rakentaa yksi englanninkielinen sivusto ja tehdä siitä AEM:ssä ranskankielinen Language Copy (kielikopio, katso seuraava taulukko).

Monikieliset sivustot AEM:ssä: kielikopio

Käytännössä monikielisen sivuston sivuja käännetään muille kielille, mutta sisältö pysyy samana – siitä siis termi Language Copy.

Pohditaanpa seuraavaksi tilannetta, jossa kaikki liikkeet sijaitsevat samankielisellä alueella mutta myyvät eri autoja. Liike A myy kuluttaja-autoja, liike B hyötyajoneuvoja ja liike C molempia. Tässä tapauksessa ei tarvita käännöstä lainkaan, mutta koska liikkeissä on eri tuotevalikoima, myös sivustojen sisältö poikkeaa toisistaan. Tällöin hyvä ratkaisu on rakentaa pohjasivusto, joka sisältää kaikkien kolmen liikkeen tiedot, minkä jälkeen jokaiselle liikkeelle voidaan luoda oma sivusto Live Copy (livekopio) -toiminnolla.

Monikieliset sivustot AEM:ssä: livekopio

Live Copy säilyttää suhteen alkuperäiseen sivustoon. Muokkaajat voivat kopioida alkuperäisen sivuston osia ja päivittää ne automaattisesti, kun alkuperäinen sisältö muuttuu (live-termi viittaa tähän).

Alue ja kieli

Todennäköisesti organisaatiosi rakenne on monimutkaisempi kuin edellä kuvatuissa esimerkeissä. Usein kaikkien tarvittavien sivustojen luomiseen on käytettävä sekä Language Copy- että Live Copy -toimintoa.

Oletetaan, että organisaatiolla on useita sivustoja, jotka on kohdistettu tietyille maantieteellisille alueille (Pohjois-Amerikkaan, EMEA-alueelle, Aasiaan jne.) Näiden alueiden sisällä erot maiden välillä ovat vähäisiä ja rajoittuvat lähinnä käytettyyn kieleen. Organisaation kannattaa tällöin luoda ensin yksikielinen pohjasivusto. Pohjasivusto toimii mallina, jonka rakenne ja yleinen sisältö voidaan kopioida alueellisiin sivustoihin. Nämä sivustot ovat kaikki livekopioita.

Kullakin alueella jokaiselle maalle voidaan luoda oma kielikopio, jolloin käännetty sisältö voidaan jaella maakohtaisille sivustoille. Esimerkki tällaisesta sisältörakenteesta on alla.

Monikieliset sivustot AEM:ssä: kielikopioiden ja livekopioiden yhdistelmä

Sivuston monimutkaisuus

Kuten edelliset esimerkit osoittavat, organisaation rakenteen huomioiminen on olennaisen tärkeää valittaessa oikeaa lähestymistapaa. Organisaation rakenne voidaan toisintaa verkkosivuilla käyttämällä kieli- ja livekopioita eri tasoilla. Useissa maissa toimivat suuryritykset lisäävät sisältörakenteeseen usein vielä kolmannen kerroksen. Kielikopioiden ja livekopioiden hierarkia voi näyttää esimerkiksi tältä:

  • alueeseen perustuva livekopio
    • alueen kieliin perustuva kielikopio
      • alueen tietynkielisiin maihin perustuva livekopio.

Sisällön merkityksellisyys eri yleisöille

Edeltävät pohdinnat perustuivat organisaation rakenteeseen. Se on hyvä lähtökohta, mutta sivuston suunnittelussa on hyvä huomioida myös muita seikkoja – kuten kohdeyleisön tarpeet. Palataanpa vielä esimerkkiimme: autokaupalla on useita sivuliikkeitä, mutta ne myyvät autoja vain verkossa tai erityisessä vähittäismyymälässä. Tällöin sivuliikkeiden sijainnilla ei ole merkitystä niiden tarjoaman sisällön kannalta, eikä sivuston rakennetta kannatakaan perustaa kaupan organisaatioon.

Sisältötiimit

Lopuksi rakenteen valitsemisessa on hyvä huomioida vielä sisältöpäälliköiden tai verkkovastaajien vastuut. Globaalissa yrityksessä verkkosisältöä hallinnoidaan usein alueellisesti. Jos useiden alueiden välillä on käytössä Live Copy, ei varmaankaan ole toivottavaa, että alueen A sisältöpäällikkö voi julkaista sisältömuutoksia alueen B sivustolle. Tähän tilanteeseen voisi siis sopia paremmin Language Copy. Pienemmissä yrityksissä tai yrityksissä, joilla on vähemmän kohdesegmenttejä (esimerkiksi tuotesegmenttejä tai kieliä), yksittäinen tiimi on yleensä vastuussa kaikista sivustoista. Tällöin muutokset voidaan tehdä automaattisesti livekopioiden kautta.

Loppusanat

Tässä kirjoituksessa olemme kertoneet, millaisia tekijöitä on hyvä huomioida kielikopioiden tai livekopioiden käyttämisessä, kun monikielisen sivuston sisältöä hallitaan Adoben järjestelmällä. Kuten edeltä kävi ilmi, olemassa ei ole yhtä oikeaa ratkaisua, vaan livekopioita ja kielikopioita voi hyödyntää AEM:ssä monin eri tavoin.  Toivottavasti nämä vinkit helpottavat pohdintojasi organisaatiosi digitaalisen läsnäolon sisältörakenteesta.


date icon11. elokuuta 2022     tag iconKäännökset

Keskustele seuraavasta kansainvälisestä projektistasi asiantuntijoidemme kanssa

aiheeseen liittyvät artikkelit