Mitkä ovat konekääntämisen parhaat käyttökohteet?

Yrityksillä on paljon erilaisia käännöstarpeita. Käännösvaatimukset vaihtelevat sisällön mukaan: esimerkiksi asiakkaille suunnatussa sisällössä laatu on yleensä tärkeintä, kun taas sisäisessä viestinnässä tai keskusteluboteissa nopea toimitus on valttia.

date icon9. marraskuuta 2022     tag iconKäännökset

Tiesitkö, että on olemassa ratkaisu, joka tekee monikielisestä viestinnästä ja tiedonjaosta helpompaa, vaikka sisältöä olisi käännettävä valtavat määrät? Tutustu konekäännöspalveluihin.

Mitä konekääntäminen tarkoittaa?

Konekääntämisessä teksti käännetään automaattisesti tietokoneohjelmalla ilman, että ihmiskääntäjä osallistuu suoraan prosessiin. Ihmiskääntäjien ja konekäännösjärjestelmien välillä on kuitenkin yhteys: konekääntimet koulutetaan ihmiskääntäjien tekemillä käännöksillä. Konekääntämisen kiistaton vahvuus on käännösprosessin nopeus. Asiakkaat saavat tarvitsemansa käännökset vain muutamassa minuutissa.

Ihmiskääntäjän vahvuus on kuitenkin käännöksen laatu. Konekääntimet pystyvät tuottamaan ihmiskääntäjän tasoista laatua vain harvoissa tekstityypeissä.

Missä tilanteissa konekääntämistä voi käyttää?

Tänä päivänä konekääntäminen toimii parhaiten tilanteissa, joissa teksti on tarkoitus välittää ymmärrettävään muotoon toisella kielellä. Käännöksen kieli ei välttämättä ole virheetöntä eikä aina loogista, mutta se on kuitenkin ymmärrettävää. Sanajärjestys voi olla erikoinen, tai yksittäinen sana voi olla korvattu oudolla synonyymilla.

Esimerkiksi englannin kielen volume-sana voi kääntyä äänenvoimakkuudeksi, tilavuudeksi tai määräksi, sillä kone ei osaa hyödyntää asiayhteyttä käännöksen valinnassa. Kielitaitoinen lukija kuitenkin ymmärtää, mitä tekstissä halutaan sanoa.

Nykyisellään konekääntämistä voi hyvin hyödyntää esimerkiksi ei-julkisessa, yrityksen sisäisessä viestinnässä ja tiedon jakamisessa erityisesti silloin, kun tekstin sisältö on jaettava nopeasti kohtalaisen suppealle kohderyhmälle. Tärkeää on myös se, että kaikki osapuolet ovat tietoisia konekääntimen käytöstä.

Kuinka turvallista sisällön konekääntäminen on?

Tietoturva nousee usein esiin konekääntämisen yhteydessä. Yrityksen käyttöön valjastettu konekäännin on tietoturvan kannalta turvallinen vaihtoehto. Käytännössä käännettävä materiaali siirtyy asiakkaan ja konekääntimen välillä salatussa muodossa.

Käännetty materiaali jää konekääntimen muistiin vain lyhyeksi aikaa, eikä sitä hyödynnetä muihin tarkoituksiin. Konekääntimen avulla voidaan siis kääntää jopa liikesalaisuuksia sisältäviä tekstejä.

Ilmaisissa, julkisissa konekäännöspalveluissa piilee riski, että käännetty teksti jää kääntimen muistiin. Ilmaista käännöspalvelua tarjoava taho pidättää usein itsellään oikeuden käyttää käännettyä materiaalia.

Mihin konekääntämistä kannattaa käyttää?

Konekääntämistä voidaan käyttää monissa eri tilanteissa. Seuraavassa on esitelty muutamia tilanteita, joissa konekääntämisellä voidaan kääntää sisältöä monelle kielelle nopeasti ja edullisesti.

1. Sisäinen sähköposti ja muu kirjallinen viestintä

Konekääntäminen voi olla hyödyllistä tilanteissa, joissa nopeus on ykkösprioriteetti. Konekäännös on käytettävissä lähes välittömästi. Konekääntimellä voidaan kääntää helposti myös tekstit, jotka muutoin jäisivät kääntämättä, kuten sähköpostiviestit.

Jos yritys toimii useissa maissa tai jopa useilla mantereilla, viestintä voi olla vaikeasti hallittava kokonaisuus. Työntekijöiden kielitaidoissa voi olla suuriakin eroja. Vaikka yrityksen viralliseksi kieleksi olisikin valittu englanti, kaikki eivät välttämättä osaa sitä riittävän hyvin. Moni toivoisikin viestintää mieluummin omalla äidinkielellään, jolloin tulkinnanvaraisuus vähenisi. Tämä on kuitenkin lähes mahdotonta, jos yrityksellä on toimipaikkoja kaikkialla maailmassa.

Konekääntäminen voi auttaa madaltamaan tai jopa rikkomaan kielimuureja monikielisessä viestinnässä. Teksti voidaan kääntää nopeasti ja sellaisessa muodossa, että vastaanottajat ymmärtävät viestin keskeisen sisällön.

Konekääntäminen voi olla hyvä ratkaisu tilanteissa, joissa äkillisestä asiasta on viestittävä laajalla jakelulla. Kun esimerkiksi tuotannon häiriöstä saadaan tieto suurelle joukolle nopeasti, ongelmaan voidaan myös reagoida nopeasti ja tehokkaasti. Tällaisessa tilanteessa vastaanottaja voi kääntää alkuperäisen viestin omalle kielelleen nopeasti ja vaivattomasti, tai sen voi tehdä jo viestin lähettäjä.

Jos konekäännösten mahdolliset virheet huolettavat, kannattaa muistaa, että konekääntäminen on kehittynyt valtavasti alkuajoistaan.

2. Tekninen dokumentaatio ja tuoteohjeet

Yrityksillä voi eri toimialoilla syntyä huomattavat määrät dokumentaatiota tuotteista, palveluista tai toimintamalleista. Usein tällainen tekninen sisältö on jäsenneltyä, ja sitä julkaistaan monissa muodoissa ja kanavissa.

Tekniset käännökset sopivat erinomaisesti konekäännettäviksi. Teknisissä oppaissa ja tuotedokumentaatiossa on usein paljon käännettävää tekstiä, ja sisältö on yleensä jaoteltu lyhyempiin segmentteihin, jotka voidaan kääntää itsenäisesti tietojen muuttuessa. Jos samaa segmenttiä käytetään eri materiaaleissa, konekääntäminen voidaan yhdistää käännösmuistiteknologiaan, jolloin segmentti käännetään aina samalla tavalla (ellei sitä muuteta tai korjata käännösmuistissa).

Tämä kansainvälisen trukkivalmistajan menetystarina osoittaa, miten teollisuuden yritykset voivat hyötyä konekääntämisestä.

3. Lyhyen elinkaaren tekstit

Esimerkiksi verkkokauppojen tuotearvostelut ovat lyhyen elinkaaren tekstejä. Kun verkkokauppa toimii useissa maissa, arvostelujen kääntäminen konekääntimellä voi olla erinomainen tapa palvella asiakkaita. Konekäännin siis auttaa asiakasta ostopäätöksen tekemisessä.

Verkkokauppaan integroituja konekääntimiä käytetään usein esimerkiksi matkailualan ja kuluttajatuotteiden verkkokaupoissa, joissa arvostelut käännetään asiakkaan selaimen kielelle.

Jos verkkokaupan tuotekatalogi on huomattavan laaja, konekääntämistä hyödynnetään varsin yleisesti myös tuotetietojen käännöksissä. Silloin tuotteet kannattaa luokitella tärkeisiin ja vähemmän tärkeisiin, jolloin tärkeimmät tuotesivut voidaan tarvittaessa ohjata ihmisen tekemään laadunvarmistukseen.

Konekääntimiä käytetään yleisesti myös yhteisöpalveluissa, joissa lukija voi kääntää toisten käyttäjien julkaisut omalle kielelleen yhdellä klikkauksella.

Konekäännösten jälkieditointi varmistaa paremman laadun

Konekäännöksen laatu ei aina ole sellaisenaan riittävä. Jos sisältö on huumori- tai tunnepitoista (kuten markkinointisisältö) tai käännöksen tarkkuus on ihmisten turvallisuuden kannalta välttämätöntä, suosittelemme ammattilaiskääntäjän tekemää konekäännösten jälkieditointia tai perinteistä käännöstä.

Jälkieditointiprosessissa lähdemateriaali käännetään ensin kohdekielelle konekääntimellä, minkä jälkeen ihminen tarkistaa ja korjaa käännöksen. Näin varmistetaan, että käännös on tarkka ja säilyttää alkuperäistekstin vivahteet. Lisäksi jälkieditoinnin lopputulosta voidaan käyttää koneen kouluttamiseen entistä paremmaksi.

Yksi tämän prosessin eduista on toimitusaika, joka on usein lyhyempi kuin kokonaan ihmisen tekemissä käännöksissä. Nopeampi aikataulu edellyttää kuitenkin, että alkuperäinen konekäännös on laadultaan tarpeeksi hyvä.

Hyvä esimerkki konekääntimen kouluttamisesta on tilanne, jossa konekäännöksessä esiintyy toistuva virhe, kuten pienellä alkukirjaimella kirjoitetut viikonpäivät englanninkielisessä tekstissä. Tällaiset toistuvat virheet saadaan korjattua helposti konekäännintä kouluttamalla.

Asiakkaille suunnattujen materiaalien, markkinointisisällön ja muiden julkisten dokumenttien kääntämiseen suositellaan edelleen ihmiskääntäjää. Ihmiskääntäjä pystyy tuomaan tekstiin syvempiä merkityksiä ja kaivattuja kulttuurillisia vivahteita. Ainoastaan ihminen pystyy tulkitsemaan esimerkiksi journalistisen tai kaunokirjallisen tekstin monitasoisia merkityksiä. Konekääntäminen ei olekaan syrjäyttämässä ihmiskääntäjiä, vaan se auttaa ihmisiä niissä teksteissä, jotka jäisivät muutoin kääntämättä.Yhteenveto

Kuten alussa totesimme, konekääntäminen ei ole oikea ratkaisu kaikille sisältötyypeille. Kun tarvitaan ymmärrettävä, käyttökelpoinen ja tarkistettu teksti nopeasti, konekäännöksen ja jälkieditoinnin yhdistelmä voi olla oikea valinta. Jos sen sijaan tavoitteena on paras mahdollinen laatu tai tekstityyppi on liian monimutkainen konekääntimelle, ihmiskääntäjä on ainoa oikea ratkaisu.


date icon9. marraskuuta 2022     tag iconKäännökset

Hyötyä konekääntämisestä: mitä voimme oppia johtavalta vähittäiskauppiaalta

Lue lisää

aiheeseen liittyvät artikkelit