HealthiVibe: Lupakäännösten menestystarina

Lue, kuinka Acolad auttoi HealthiVibea parantamaan lääketieteen käännösten laatua, nopeuttamaan käännösprojekteja ja pitämään kiinni myyntilupaprosessien tiukoista aikatauluista.


HealthiVibe tekee yhteistyötä Acoladin kanssa viikoittain erilaisten laadullisen ja määrällisten projektien parissa, joissa voidaan tarvita lääketieteen käännöksiä jopa 50 kielelle.


Haaste

HealthiVibe tarjoaa potilaan näkökulmaa koskevia palveluita, joihin kuuluu laadullisia palveluita, kuten fokusryhmähaastatteluja, syvähaastatteluja, puhelinhaastatteluja, kliinisten kokeiden simulaatioita ja verkkoilmoitustauluja, sekä määrällisiä palveluja, kuten verkossa julkaistuja tyytyväisyyskyselyjä potilaille, potilashankintaa ja sairaanhoitoalan viestintää.

Yrityksen liiketoiminnasta 70 prosenttia on kansainvälistä, ja se toimii yhteensä yli 65 maassa Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassa. HealthiVibe tekee yhteistyötä Acoladin kanssa viikoittain erilaisten laadullisen ja määrällisten projektien parissa, joissa voidaan tarvita käännöksiä jopa 50 kielelle.

Ratkaisu

HealthiViben tarpeiden perusteella Acoladin tiimi kehitti työkalun, jonka avulla tehostetaan käännösprosessia, poistetaan ylimääräiset työvaiheet ja säästetään näin HealthiViben aikaa kussakin käännösprojektissa.

Työkalun ansiosta laaduntarkastus ja muu työskentely HealthiViben käännösprojekteissa sujuu aiempaa tehokkaammin. Vuonna 2019 HealthiVibe ja Acolad käyttivät tätä työkalua yli 700 käännöstoimeksiannon toteuttamisessa. 

Miksi Acolad?

HealthiVibe on tehnyt yhteistyötä Acoladin kanssa yli viiden vuoden ajan. Tänä aikana Acolad on kääntänyt HealthiVibelle yhteensä noin 2,5 miljoonaa sanaa 103 eri kielelle. 

HealthiViben projekteihin liittyy säädettyihin aikatauluihin perustuvia aikarajoitteita, ja käännösaikatauluun on tärkeää sisällyttää myös laadunvarmistus. HealthiVibe tarvitsee siis käännöskumppanin, joka pystyy noudattamaan sovittuja aikarajoja sekä varmistamaan laadukkaat käännökset. Acoladin kääntäjillä on vahvaa kokemusta lääketieteen alalta, ja he kääntävät vain äidinkielelleen. Siten voidaan varmistaa, että käännökset ovat aina korkealaatuisia.

Useiden projektien tehokas hallinta

Laatu ja täsmällisyys ovat olennaisen tärkeässä asemassa lääketieteen alalla. HealthiVibe valitsi Acoladin yhteistyökumppanikseen, koska sillä on tarvittavat projektinhallintataidot ja prosessit laadukkaiden käännösten ja aikataulun mukaisten toimitusten varmistamiseksi.

HealthiViben määrällisiin projekteihin kuuluu esimerkiksi tiettyyn hoidonaiheeseen liittyvät kyselytutkimuskysymykset ja kliinisten kokeiden osallistujien tyytyväisyyskyselyt.  HealthiViben sairaanhoitoalan viestintään liittyvät projektit koskevat esimerkiksi opiskelupaketteja, jotka sisältävät tutkimussuunnitelmakohtaisia materiaaleja ja potilasohjeita.

Näiden projektien tiedostot ovat Excel-muodossa, ja ne on muunnettava Word-tiedostoiksi, jotta ne voidaan lähettää Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston hyväksyttäväksi.

Tulos

Itse kehittämämme työkalu kevensi laadunvarmistusprosessia ja vähensi HealthiViben henkilöstön käännösprojekteihin käyttämää aikaa.

Pelkästään vuonna 2019 HealthiVibe ja Acolad käyttivät tätä työkalua yli 700 käännöstoimeksiannon toteuttamisessa. 

Acoladin kanssa työskentelemisessä on paljon etuja. He tarjoavat todellista kumppanuutta, suhtautuvat intohimoisesti tarjoamaansa palveluun ja ovat valmiita keskustelemaan työkalujen ja prosessien parantamismahdollisuuksista. Arvostamme suuresti varmaa laatua ja tehokkuutta.

Jennifer Kelly
Operatiivinen johtaja, HealthiVibe

Tarvitsetko apua?

Keskustele seuraavasta kansainvälisestä projektistasi asiantuntijoidemme kanssa