Tapaustutkimus

Käännösten avulla voidaan edistää potilaiden sitoutumista kliinisiin tutkimuksiin

Tavoitteena potilaiden sitouttaminen kaikkialla maailmassa – aina rekrytoinnista edunvalvontaan.

 


Asiakas

Asiakkaamme on Fortune 100 -biotiedeyritys, jonka lääkedivisioona on valmistanut lääkkeitä yli 50 vuoden ajan. Acolad Life Sciences on kääntänyt kliinisten tutkimusten asiakirjoja ja potilaiden sitouttamiseen tarkoitettuja materiaaleja, kuten potilaspäiväkirjoja, tutkimuksen esittelymateriaaleja, tutkimussuunnitelmia ja tietoon perustuvan suostumuksen lomakkeita.


Haaste

Asiakkaamme on merkittävä kansainvälinen lääketuotteiden valmistaja, joka toteuttaa kliinisiä tutkimuksia kaikkialla maailmassa. Tutkimusmäärät ovat kasvaneet räjähdysmäisesti, ja kliinisten toimintojen tiimillä oli vaikeuksia selvitä lisämääristä käytössä olevien prosessiensa avulla.

Alkuperäisessä prosessissa toimintojen rekrytointipäällikkö otti yhteyttä paikallisiin tutkimuspäälliköihin selvittääkseen, mitä kliinisten tutkimusten sitouttamismateriaaleja kullakin alueella tarvittiin.

Sen jälkeen rekrytointipäällikkö koordinoi materiaalien toteutuksen luovan toimiston kanssa ja latasi materiaalit asiakkaan eTMF-järjestelmään. Kun materiaalit oli luotu, rekrytointipäällikkö lähetti ne Acoladille käännettäväksi.

Acolad puolestaan lähetti valmiit käännökset paikallisten tutkimuspäälliköiden tarkistettavaksi sähköpostitse, ja sen jälkeen lopulliset käännökset toimitettiin rekrytointipäällikölle. Lopuksi toimintojen rekrytointipäällikkö latasi materiaalit eTMF-järjestelmään ja lähetti ne tutkimuspäälliköille lopullista hyväksyntää varten.

Ratkaisu

Acolad ja asiakas toteuttivat yhteistyössä seuraavan ratkaisun:

  • Pilottiprojekti #1: Kliinisen tutkimuksen käännökset 24 kielellä
    Acolad pilotoi Globaalia käännöskeskusta (Acoladin ylläpitämä verkkopohjainen portaali) tutkimuksessa, joka toteutettiin 24 kielellä. Tavoitteena oli sujuvoittaa työnkulkua asiakkaan ja Acoladin välillä. Acolad auttoi asiakasta ottamaan portaalin käyttöön ja kouluttamaan asiakkaan pilottitiimin. Asiakkaan tiimiltä saatiin myös hyödyllistä palautetta, jonka pohjalta portaalia kehitettiin edelleen.
  • Pilottiprojekti #2: Kysely tutkimuspäälliköille 32 kielellä toteutettavan kliinisen tutkimuksen sitouttamismateriaaleista
    Toinen pilottivaihe käynnistettiin tutkimuksessa, joka toteutettiin 32 kielellä. Acolad teki kyselyn tutkimuspäälliköille selvittääkseen, mitä kliinisen tutkimuksen sitouttamismateriaaleja tarvittiin. Acolad teki myös yhteistyötä ulkoisen luovan toimiston kanssa ja sai käännettävät materiaalit suoraan toimistolta. Lisäksi Acolad sai käyttöoikeuden asiakkaan eTMF-järjestelmään tiedostojen suoraa lataamista varten. Lopuksi Acolad tarkistutti käännetyt materiaalit suoraan tutkimuspäälliköillä.
Loppusanat

Tulos

Portaalin käyttö tutkimustyössä tehosti ajankäyttöä lähes välittömästi. Alkuvaiheen pilottitutkimuksessa saavutettiin 65 %:n kustannussäästö.

Toimintojen rekrytointipäällikön arvokasta aikaa vapautui rutiinitehtävistä, joten hänellä oli mahdollisuus hoitaa useampia tutkimuksia. Työnkulun tehostuminen nopeutti prosessin läpimenoaikaa kolmella viikolla

Asiakas säästi 50 % kustannuksista ja 20–30 % siitä ajasta, jonka tiimi yleensä tarvitsi tutkimusmateriaalien tuottamiseen.

Hyvien tulosten ansiosta asiakas valitsi Acoladin myös tulevien tutkimustensa ensisijaiseksi käännöspalvelujen toimittajaksi.

Acoladin ja asiakkaan välinen luottamus ja yhteistyö mahdollistaa prosessin jatkuvan parantamisen ja tehostamisen. Samalla asiakkaan tiimiltä vapautuu aikaa käännösprosessien hallinnasta. Näin se pystyy paremmin vastaamaan kasvavaan sisäiseen kysyntään ja tukemaan kliinisiä tutkimuksia, joiden määrä kasvaa edelleen.

Skaalaa digitaalinen potilaiden sitouttaminen kaikkialla maailmassa – kliinisistä tutkimuksista hoitojen noudattamiseen

Ota yhteyttä Life Sciences -tiimiimme – autamme mielellämme