Sitoutumisemme kestäviin valintoihin

Kestävä kehitys ei ole Acoladille vain ylevä käsite – se on tapa muuttaa maailmaa. Yhdessä voimme vaikuttaa.

Uskomme vakaasti, että maailmanlaajuinen menestymisemme sisältö- ja kielipalvelualalla kytkeytyy sitoutumiseemme valoisampaan ja kestävämpään tulevaisuuteen. Yritysvastuutyötämme ohjaa tavoite saavuttaa tasapaino talouskasvun, ympäristöjohtamisen ja hyvinvoivan yhteiskunnan välillä.

Ympäristönsuojelu

Pienennämme hiilijalanjälkeämme ja edistämme ympäristöystävällisiä käytäntöjä kaikessa toiminnassamme. 

 • Hiilipäästöjen vähentäminen​ 
 • Jätteiden käsittely ja kiertotalous​ 
 • Energian- ja vedensäästö​ 

Yhteiskuntavastuu

Pyrimme tekemään hyvää – tukemaan paikallisyhteisöjämme ja varmistamaan, että tiimimme ovat tyytyväisiä ja sitoutuneita.

 • Arvolupaus työntekijöille 

 • Paikalliset yhteisövaikutukset 
 • Hyväntekeväisyys 

Eettinen hallinto

Noudatamme tarkasti eettisiä periaatteita ja varmistamme, että liiketoimintakäytäntömme ovat sekä tehokkaita että vastuullisia. 

 • Eettinen hankinta ja monimuotoinen toimitusketju 
 • Sidosryhmätyö 

 • ​Tasa-arvoiset mahdollisuudet, ei syrjintää (ilmoituskanava väärinkäytöksille) 
 • Monimuotoisuus ja sukupuolten tasa-arvo 
 • Monikulttuurisuuden ja moninaisuuden edistäminen 
 • Työntekijöiden toimintaohje 

 • Riskikäytäntö ja kriisinhallintasuunnitelma 
 • Kyberturvallisuus ja tietoturva 
 • Eettiset liiketoimintakäytännöt (lahjonnan, korruption ja rahanpesun ehkäiseminen) 

Acolad Foundation

Kulttuurillinen sillanrakentaja

Acolad Foundation perustettiin vuonna 2019 murtamaan kielimuureja ja tukemaan ihmisiä, jotka ovat kielellisesti epäedullisessa asemassa tai joilla on jostakin syystä heikko luku- ja kirjoitustaito. Säätiön kautta kannustamme Acoladin työntekijöitä tukemaan paikallisyhteisöjä, rakentamaan siltoja eri kulttuurien välille ja luomaan uusia mahdollisuuksia vähäosaisille. 

Ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (ESG) raportti

EcoVadis

Acoladilla on ollut vuodesta 2021 asti hopeatason EcoVadis-luokitus, mikä kertoo vahvasta sitoutumisestamme kestävään kehitykseen ja vastuullisiin yrityskäytäntöihin.  

YK:n Global Compact 

Olimme ensimmäinen YK:n Global Compact -aloitteeseen sitoutunut kielipalvelutoimittaja. Voimme ylpeästi kertoa, että olemme integroineet aloitteen kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG) globaaliin strategiaamme ja toimintoihimme, jotta voimme edistää tehokkaasti YK:n kestävän kehityksen ohjelmaa.

”Olemme ylpeitä merkittävistä edistysaskelistamme ympäristö- ja yhteiskuntavastuun ja eettisten käytäntöjen aloilla. Kun määrittelemme pyrkimyksemme vuosille 2024–2026, tuomme yhteen kaikki sidosryhmät ja valmistaudumme vastaamaan alan dynaamisiin vaatimuksiin tinkimättä sitoutumisestamme läpinäkyvyyteen ja myönteisiin yhteisövaikutuksiin.”

 

– Bertrand Gstalder, Acoladin toimitusjohtaja

Haluaisitko tietää lisää Acoladin yhteiskunta- ja ympäristövastuun käytännöistä?