Miksi HR-viestintä kannattaa lokalisoida?

Muutama vuosi sitten etäviestintä tarkoitti kahden samassa yrityksessä mutta kahdessa eri toimistossa työskentelevän henkilön välistä yhteydenpitoa. Nykyään termillä viitataan myös etätyöntekijöiden väliseen viestinvaihtoon, mukaan lukien aiemmin samassa toimistossa työskennelleiden työntekijöiden väliseen viestintään. Jos näin on organisaatiossasi, on tärkeää mukauttaa toimintasi tähän uuteen työskentelytapaan.

Owl Labs -tutkimuksen mukaan niiden työntekijöiden määrä, jotka tekevät työnsä kotoa käsin ainakin osan ajasta, on kasvanut maailmanlaajuisesti 140 prosenttia vuodesta 2005. Pandemia tietenkin johti suurelta osin etätyöpaikkoihin siirtymiseen, mutta monet kyseisistä työntekijöistä haluavat jatkaa etätyöskentelyä (vaikka työnantajat haluaisivat heidän palaavan toimistoon).

Pandemia pakotti yritykset ottamaan etätyön osaksi liiketoimintaansa, mutta se asetti myös haasteen erityisesti kansainvälisten yritysten henkilöstötiimeille: miten yrityskulttuuria ylläpidetään, kun työntekijät eivät työskentele lähekkäin.

On olemassa suuri määrä digitaalisia työkaluja ja alustoja, jotka tekevät etätyöstä ja koulutuksesta saumattomampaa. Ne toimivat kuitenkin vain, jos ne ovat kaikkien työntekijöiden saatavilla riippumatta siitä, mitä kieltä he puhuvat, ja jos ne on mukautettu työntekijöiden paikallisiin tapoihin.

Miksi työntekijäviestintä kannattaa lokalisoida?

Sisällön lokalisointi merkitsee sen mukauttamista kohdeyleisön kieleen ja kulttuuriin. Kansainväliset yritykset keskittyvät usein kääntämään ja mukauttamaan asiakkaidensa viestintää, kuten verkkosivustoja, tuoteluetteloita, markkinointiaineistoa ja videoita. On kuitenkin aivan yhtä tärkeää lokalisoida sisältöä sisäiselle yleisölle, esimerkiksi työntekijöille.

Hyvän viestinnän avulla voidaan parantaa projektinhallintaa, edistää yrityskulttuuria ja välittää tietoa, joka auttaa tiimejäsi toimimaan tehokkaammin. Yksi ensimmäisistä askeleista tiellä hyvään viestintään on viestiä työntekijöidesi suosimilla kielillä.

On houkuttelevaa olettaa, että voit kirjoittaa työntekijäviestinnän kokonaan englanniksi. Tämä voi sopia hyvin lyhyisiin keskusteluihin, joita syntyy päivän aikana, mutta joidenkin työntekijöiden voi olla vaikeampaa ymmärtää täysin yrityksen keskeisiä tiedotteita ja käytäntöjä, kuten työlainsäädäntöä, turvallisuussääntöjä, koulutusmoduuleja tai parhaita käytäntöjä.

Kaikki työntekijät eivät puhu sujuvasti englantia, joten yksinomaan englanninkielinen viestintä voi johtaa väärinkäsityksiin tai vakavampiin seurauksiin. Mukauttamalla sisältösi paikallisiin kieliin ja standardeihin varmistat, että kaikilla tiimeilläsi on yhtäläinen pääsy tärkeisiin tietoihin. Tämä vahvistaa työntekijöiden yleistä sitoutumista ja yrityksen käytäntöjen noudattamista.

Maailmanlaajuiseen menestykseen käännösten avulla

Minkä tyyppistä HR-sisältöä kannattaa lokalisoida?

Kansainvälisessä yrityksessä vastaus on yksinkertainen: kaikki lokalisoidaan. Esimerkkejä:

Yrityksesi intranet: Työntekijäportaali on ihanteellinen väline yhteistyön ja viestinnän edistämiseen. Jos se on lokalisoitu maissa, joissa työntekijäsi asuvat ja työskentelevät, se on entistäkin tehokkaampi, koska työntekijöiden on helpompi työskennellä portaalissa, vaikka he puhuisivat eri kieliä.

Yrityksesi uutiskirje: Viikoittainen tai kuukausittainen uutiskirje on hyvä tapa pitää työntekijät ajan tasalla yrityksesi toiminnasta. Kun uutiskirje lokalisoidaan joko mukauttamalla se työntekijöidesi puhumille kielille tai sisällyttämällä siihen heidän paikallisia toimipisteitään koskevia artikkeleita, se kertoo heille, mitä yrityksessä tapahtuu, ja lisää kuuluvuuden tunnetta.

Koulutusmateriaalit: Olipa kyseessä uuden työntekijän perehdyttäminen tai koko henkilöstön kouluttaminen uuden teknologian käyttöön, on tärkeää kääntää koulutusmateriaalit, jotta kaikki noudattavat yrityksen ohjeita. Tämä koskee myös videoita. Tekstitys on yksinkertainen, nopea ja edullinen tapa lokalisoida videot ja jakaa asiantuntemusta ja tietotaitoa tiimien kanssa ympäri maailmaa.

Muita aineistoja, joiden lokalisoinnista on hyötyä, ovat muun muassa seuraavat:

  • työsopimukset
  • kansainväliset siirtoasiakirjat
  • tervetulokirjaset uusille työntekijöille
  • yrityksen työkalujen ja teknologioiden käyttöohjeet

Riippumatta siitä, mitä sisältöä luot työntekijöillesi, sen tarkastelu ja mielessä pitäminen on helpompaa, kun se on lokalisoitu heidän alueelleen.

Työnantajien ja työntekijöiden välisellä viestinnällä voi olla valtava vaikutus yrityksen moraaliin, kulttuuriin ja tuottavuuteen. Lokalisoimalla sisältösi vastaamaan globaalin työvoimasi kulttuurien erityispiirteitä lisäät työntekijöidesi uskollisuutta ja parannat yrityksesi suorituskykyä.

Jos haluat rakentaa vankan globaalin viestintästrategian maailmanlaajuiselle tiimillesi, ota yhteyttä käännös- ja lokalisointiasiantuntijoihimme tai pyydä tarjous, jotta voit ryhtyä toteuttamaan strategiaasi.

Keskustele seuraavasta kansainvälisestä projektistasi asiantuntijoidemme kanssa

Aiheeseen liittyvät artikkelit