Graafisen ilmeen lokalisointi: sanoja pidemmälle

Graafinen sovitus on yksi erikoisaloistamme, ja olemme erikoistuneet erityisesti esteettisesti näyttävien painotöiden sovittamiseen eri kohdekielille. Äkkiseltään voisi ajatella, että asettelu on helppo muokata uudelle markkinalle korvaamalla alkukieliset sanat toisen kielen sanoilla. Todellisuudessa tehtävä on kuitenkin paljon monimutkaisempi!

Emme pyri korvaamaan graafisia suunnittelijoita, jotka ovat luoneet alkuperäiset asettelut, vaan tunnistamaan asetteluiden taustalla olevan luovan idea. Tavoitteenamme on välittää tämä idea yhtä vaikuttavana kaikilla kohdemarkkinoilla. Sisältö on meille visuaalista ja graafista materiaalia, joka välittää itsessään asiakkaan brändi-imagon mukaisen viestin.

Sanojen tuottama visuaalinen kokemus

Jos graafista sovitusta pitäisi kuvailla muutamalla sanalla, seuraava kuvaus voisi olla aika osuva: samalla tavalla kuin kieliasiantuntijamme tuottavat mahdollisimman luonnollista kohdekielistä tekstiä, graafiset suunnittelijamme pyrkivät välittämään visuaalisen ilmeen kautta asiakkaan viestin heti ensivilkaisusta lähtien.


”Keskitymme välitettävään tarinaan – mielleyhtymiin, joita mukautettava graafinen luomus herättää. Asiakkaamme taiteellinen näkemys osuu aina maaliinsa: huolellinen visuaalinen ilme välittää viestin jo ennen kuin lukija on ehtinyt lukea sanaakaan. Meidän on varmistettava, että tämä viesti ei katoa, vääristy tai latistu virheellisten typografisten valintojen takia.”

DTP-päällikkö, Acolad


Tietyt kielet voivat olla erityisen hankalia, kuten käännökset aasialaisiin kieliin ja arabiaan. Lähtötekstin ”epäluontevan” sovituksen sijasta joskus voi olla parempi valita yksinkertaisempi ratkaisu. Esimerkiksi luksusalalla arabian- tai kiinankielinen lukija voi suhtautua suotuisasti kääntämättömiin graafisiin elementteihin, jotka luovat eräänlaisen ”made in France” -vaikutelman.

Mikrotypografisesta näkökulmasta eurooppalaisissa kielissä tekstiä voidaan hioa varsin pienilläkin muutoksilla. Jos teksti esimerkiksi käännetään saksaksi, käytämme tasatussa juoksevassa tekstissä tavutusta, sillä saksassa on paljon pitkiä sanoja, ja nämä sanat sopivat myös hyvin tavutettavaksi. Saksankielinen lukija on tottunut tällaiseen ratkaisuun eikä edes kiinnitä siihen huomiota: lukeminen on sujuvaa riippumatta yhdysmerkkien määrästä. Tämä on hyvä esimerkki myös siitä, miksi meidän on tehtävä läheistä yhteistyötä kieliasiantuntijoidemme kanssa.

Tavoitteenamme on luoda omat typografiset säännöt tärkeimmille työkielillemme, jolloin voimme yhdistää kielen, sisällön ja säilön rajoitukset.

Puhuttele, viihdytä ja informoi eri kohdeyleisöjä lokalisoidulla multimediasisällöllä

Graafisten suunnittelijoiden harteilla

Kehitämme näitä sääntöjä hiljalleen, jotta meillä olisi mustaa valkoisella kauniiden painotöiden käytännöistä eri kohdemaissa. Huomioimme myös hyväksyttävät poikkeamat ja kulttuurilliset käytänteet graafisen suunnittelun alalla. Nämä työasiakirjat eivät ole eksaktia tiedettä, vaan meidän omia näkemyksiämme, jotka haluamme jakaa asiakkaillemme ja hyväksyttää heidän tytäryhtiöillään. Tavoitteena on aina välittää sisältö samalla tavalla kaikilla kielillä.

Säännöt sisältävät sekä makrotypografisia sääntöjä (käännetyn asiakirjan yleisestä ulkoasusta) että mikrotypografisia sääntöjä (jotka vaikuttavat lukumukavuuteen). Jos palaamme vielä esimerkkiin saksan tavuttamisesta, päädyimme ratkaisuun yhteistyössä kieliasiantuntijoidemme kanssa, koska halusimme välttää suuria valkoisia alueita sanojen välillä. Ilman yhdysmerkkejä teksti ei näyttänyt houkuttelevalta, vaan tyhjät tilat tuntuivat ”tahraavan” sen. Visuaalisen ilmeen lisäksi varmistamme, että lukija voi makustella jokaista sanaa. Juuri tämä kaikki tekee graafisesta sovituksesta niin vaikeaa mutta myös niin palkitsevaa. Se on meille haaste, johon tartumme mielellämme!

Keskustele seuraavasta kansainvälisestä projektistasi asiantuntijoidemme kanssa

Aiheeseen liittyvät artikkelit