Johtava leluvalmistaja vahvistaa tunnettuuttaan ja tavoittavuuttaan maailmanlaajuisesti

 


Lue, kuinka autoimme suurta lelualan yritystä vahvistamaan brändinsä tunnettuutta, lisäämään asiakasuskollisuutta ja parantamaan viestinnän yhdenmukaisuutta eri puolilla maailmaa – budjetin rajoissa.


Haaste

Yhtenä maailman suurimmista lelu- ja pelibrändeistä tällä yrityksellä on asiakkaita ja henkilöstöä ympäri maailman. 

Globaalien sisältötarpeiden osalta jokainen tiimi vastasi aiemmin omista käännöksistään – joko tuottamalla ne talon sisällä tai ulkoistamalla ne pienemmille, paikallisille käännöstoimistoille Euroopan ulkopuolella. Hajautettu lokalisointiprosessi johti

  • toisteiseen työhön ja sisäiseen tehottomuuteen
  • epäyhtenäiseen laatuun ja viestintään eri tuoteryhmissä ja markkinoilla
  • epätietoisuuteen lokalisoinnin kokonaiskustannuksista.

Ratkaisu

Skaalautuva sisällön globalisointistrategia, joka ulottuu brändäyksestä ja multimediasta verkkosivuihin ja sovelluksiin

Pitkäaikainen kumppanuus Acoladin kanssa alkoi edetä kohti kattavan ja skaalautuvan sisällön globalisointistrategian kehitystä, toteutusta ja ylläpitoa.

Työskentelimme leluvalmistajan brändäys- ja suunnitteluosastojen johdon kanssa luodaksemme globaalin viestin, joka sekä noudattaisi yrityksen äänensävyä että puhuttelisi kutakin paikallista yleisöä. Painopiste oli brändiviestinnän parantamisessa ja kulujen säästämisessä, ja asiakas määritteli yhteiset tavoitteet ja suorituskykymittarit, joilla projektin menestystä voitaisiin mitata. 

Seuraavaksi keskustelimme strategiasta asiakkaan sisäisen lokalisointitiimin kanssa. Kun kaikki brändäys- ja lokalisointitiimit oli saatu työskentelemään kohti yhteistä tavoitetta, meistä tuli yrityksen pääkumppani. 

Yhden maailmanlaajuisen palvelujentarjoajan valitseminen auttoi keskittämään kaikki käännöstenhallintajärjestelmät ja tehostamaan käännös-, oikoluku- ja laadunvarmistustyönkulkuja eri maissa. Lokalisoinnin yhtenäistäminen tuotti välittömästi kustannussäästöjä ja paransi sisällön laatua kaikilla alueilla. 

Pian palvelumme laajentuivat kattamaan verkkosivujen, multimedian ja sovellusten lokalisoinnin, kansainvälisen hakukoneoptimoinnin ja dubbaukset.

”Luomalla yhdessä skaalautuvan globalisaatiostrategian pystyimme auttamaan johtavaa leluvalmistajaa menestymään maailmanlaajuisilla markkinoilla!”

Asiakkuuspäällikkö,
Acolad 

”Kun keskitimme globalisoinnin yhteen paikkaan, monikielinen sisältömme sai uutta potkua ja saimme viestittyä yhdenmukaisemmin kuluttajille ympäri maailmaa.”

Johtaja, Brändi ja pakkaukset
Maailmanlaajuinen leluvalmistaja

Tulos

Yhdenmukainen brändiviestintä kaikille kuluttajille, kaikilla kielillä

  • Välittömiä kustannussäästöjä ja lokalisointikustannusten täydellinen läpinäkyvyys
  • Parempi sisällön laatu ja yhdenmukaisuus eri kanavissa ja markkinoilla
  • Vahvempi bränditunnettuus ja asiakassitoutuminen
  • Nopeampi uusien tuotteiden lanseeraus

Yli kymmenvuotisen kumppanuuden aikana tämä globalisointistrategia on vahvistanut maailmanlaajuisen viihdealan yrityksen tunnettuutta ja asiakasuskollisuutta kaikilla markkinoilla.

Lokalisoinnin keskittäminen paransi kaikkien tiimien tehokkuutta ja toi näkyviksi kaikki käännöksiin liittyvät kulut. Yhtenäistetty käännösmuisti rikastutti yrityksen kansainvälistä sanastoa, nopeutti markkinoille pääsyä ja paransi sisällön laatua ja uudelleenkäyttöä. Kaikki tiimit lähettävät, hallitsevat, seuraavat ja tarkistavat käännöksiä nyt samassa paikassa. 

Prosessien kehittämisen ja sisältöratkaisujemme ansiosta uusien tuotteiden julkaisemista ja lanseerausta markkinoille on voitu nopeuttaa.

Lisäksi brändi näyttäytyy nyt yhtenäisenä kaikille kuluttajille, kaikilla kielillä!

Yhdenmukaista brändiviestintää maailmanlaajuisesti

Ota yhteyttä maailmanlaajuisen sisällön asiantuntijoihimme