Parhaat käytännöt virallisten ja oikeudellisten asiakirjojen kääntämiseen

date iconPäivitetty 23. helmikuuta 2023     tag iconKäännökset

Yrityksesi kiinnittää varmasti paljon huomiota oikeudellisten tekstien laatimiseen. Lakikäännökset edellyttävät samanlaista huomiota ja erikoistuneiden ammattilaisten käyttämistä.

Huonosti käännetyt asiakirjat – joissa on merkitys-, kieli- tai muotovirheitä – voivat haitata liiketoimintaneuvotteluja, oikeusjutun menestymistä tai asianajotoimiston uskottavuutta kansainvälisten asiakkaiden ja kumppanien silmissä.

Onneksi nämä käännökset voi tilata kielipalveluntuottajilta, jotka ymmärtävät paikallisten normien ja säädösten tärkeyden ja joilla on käytössään erikoistuneita ammattilaisia.

Seuraavaan on koottu muutamia parhaita käytäntöjä, jotka hyvä käännöspalveluntuottaja huomioi työskennellessään oikeudellisten asiakirjojen parissa.

Tietojen luottamuksellisuus

Ensimmäinen sääntö oikeudellisen materiaalin ja oikeuden asiakirjojen käsittelyssä on luottamuksellisuus. Valitse siis kielipalvelukumppani, jolla on vankat tietoturvakäytännöt ja jonka kääntäjät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.

Käännöstoimistot käyttävät ohjelmistoja, kuten käännöstenhallintajärjestelmiä, nopeuttamaan ja tehostamaan työtä. Nämä tietokannat suojataan tarkasti, jotta asiakkaiden tiedot pysyvät turvassa.

Tiukat aikataulut

Työ lakiosastoilla ja asianajotoimistoissa on nopeatahtista ja määräajat sitovia, joten on tärkeää valita kielipalveluntuottaja, joka pysyy aikatauluissa. Tässä muutamia seikkoja, joihin palveluntuottajan valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota:

Nopeat vastaukset

  • Vastaa nopeasti pyyntöihin ja toimittaa tarjouksen tunnin sisällä.

Nopeat toimitusajat

  • Pystyy toimittamaan käännösprojekteja tiukassa aikataulussa projektin vaatimusten mukaan.

Aina saatavilla

  • Tiimit ovat tavoitettavissa vuorokauden ympäri.

Oikeudellisten käännösten sertifiointi

Monet oikeudelliset käännökset on todistettava aidoiksi. Prosessi vaihtelee maakohtaisesti, ja joissain tapauksissa on käytettävä auktorisoitua kääntäjää, jonka pätevyyden paikallinen tuomioistuin on vahvistanut.

Toisissa maissa kääntämistä ei säännellä yhtä tarkasti eikä auktorisoituja kääntäjiä ole. Tällöinkin käännökselle voidaan silti edellyttää esimerkiksi notaarin vahvistusta. Kaikissa tapauksissa on tärkeää varmistaa, että kääntäjä on pätevä tuottamaan laadukkaita käännöksiä, jotka loppukäyttäjä varmasti kelpuuttaa.

Asiantuntevat kääntäjät 

Käännösprojektit tulee antaa taitavan syntyperäisen kääntäjän tehtäväksi, jotta vivahteetkin tulevat selvästi ilmaistuiksi. Moitteeton kieli on erityisen tärkeää oikeudellisten asiakirjojen kääntämisessä, sillä oikeudellisessa kontekstissa pienetkin merkityserot korostuvat.

Aihealueen asiantuntijat

Kielellisen osaamisen lisäksi oikeudellisten käännösten tarkkuuteen vaikuttaa aihealueen tuntemus. Ammattimaiset lakikääntäjät tuntevat tarkasti käännösten kohdemaan oikeusjärjestelmän. Usein lakikääntäjät erikoistuvat vielä tiettyyn lainsäädännön osa-alueeseen, kuten yritys-, kiinteistö- tai immateriaalioikeuteen.

Oikeat muotoiluprotokollat

Tekstin muotoilu voi aiheuttaa omat haasteensa oikeudellisten asiakirjojen kääntämisessä. Kääntäjät voivat tarvittaessa lisätä selittäviä huomautuksia muotoilu- tai käännösvalinnoista. Jos jotakin alkuperäisen asiakirjan elementtiä, kuten allekirjoitusta, ei voida kääntää, se voidaan ilmaista suluissa olevalla sanalla tai lausekkeella alkuperäisen elementin kopioimisen sijasta.

Luottamuksellisuus, tiukat aikataulut, sertifioinnit, kääntäjien asiantuntemus, erikoistuminen ja protokollat ovat kaikki hyviä syitä jättää oikeudelliset käännösprojektit kokeneen ja ammattitaitoisen kielipalveluntuottajan huoleksi.


date iconPäivitetty 23. helmikuuta 2023     tag iconKäännökset

Acoladin asiantuntijat auttavat kaikenlaisissa lakikäännöstarpeissa.

aiheeseen liittyvät artikkelit