Tapaustutkimus

Tekoälyn soveltaminen teknisten asiakirjojen kääntämiseen

 

 

Näitä Acolad teki johtavalle ilmailu-, avaruus- ja puolustusalan yritykselle, joka on tehnyt kanssamme yhteistyötä yli 20 vuotta ja joka luottaa meihin edelleen.

Asiakas työskentelee Acoladin ilmailu- ja puolustusalaan erikoistuneen tiimin kanssa, joka on tietoinen alan kasvavista haasteista. Työskenneltyään erilaisten teknisten käännösprojektien parissa tämä tiimi esitteli asiakkaalle useita innovatiivisia teknologisia ratkaisuja, mukaan lukien neuroverkkokäännökset.

Muutamaa kuukautta myöhemmin asiakkaalle tarjoutui tilaisuus käyttää tekoälyä kiireellisten, erittäin pitkien asiakirjojen kääntämiseen, joissa edellytettiin vain FIPO-laatua (For Information Purposes Only) eikä julkaisemiseen vaadittavaa laatua ja jotka voitiin tuottaa rajallisella budjetilla.

Haaste: neuroverkkokäännösten vastaisten ennakkoluulojen voittaminen

Hankkeessa käännettiin 525 sivua teknisiä tietoja italiasta ranskaan. Niiden oli oltava valmiina 24 tunnin kuluessa Italiaan matkustavaa ranskalaista insinööriryhmää varten.

Sekä asiakas että Acolad kohtasivat aluksi useita vaikeuksia, jotka olisivat voineet vaikuttaa hankkeeseen. Yksi niistä oli se, että asiakas ei tuntenut innovatiivisempia käännösratkaisuja, mikä sai heidät epäilemään NMT:n laatimien teknisten asiakirjojen käännösten laatua. Asiakkaan vakuuttamiseksi tiimimme järjesti esittelyn ja testejä, jotka osoittivat asiakkaalle, kuinka laadukasta työtä teknologiamme saa aikaan.

Koska tämä oli ensimmäinen kerta, kun tarjosimme NMT-palvelua kyseiselle asiakkaalle, haasteena oli myös hahmotella selkeä ja tehokas sisäinen prosessi, joka helpottaisi uuden ratkaisun käyttöönottoa. Tiimi oli kuitenkin viimeistellyt menetelmänsä monien vuosien kokemuksen perusteella, ja se pystyi vakuuttamaan asiakkaan noudattamaan sitä.

Kolmantena haasteena oli käännöskoneen laatu. Koska italiasta ranskaan kääntävä kone oli vähemmän kehittynyt kuin muut usein käyttämämme koneet, ehdottamaamme ratkaisua ei voitu toteuttaa välittömästi. Lisäksi käännettävät lähdetiedostot olivat PDF-muodossa, jotka asiakas oli muuntanut Word-tiedostoiksi OCR-työkalun avulla. Tämä johti lauseiden huonoon segmentointiin, joka ei ollut yhteensopiva neuroverkkokäännöksen kanssa. Näin ollen syntaksia ei voitu tunnistaa käännöskoneella.

Asiakas ja Acolad pystyivät kuitenkin voittamaan haasteet pitämällä yhteyttä säännöllisesti koko hankkeen ajan.

Ratkaisu: mukautettu NMT ja räätälöity prosessi

Tutkittuamme nämä vaikeudet tarjosimme asiakkaallemme ratkaisua, johon sisältyivät seuraavat vaiheet:

  • haetaan NMT:n kanssa yhteensopivat lähdetiedostot (ainakin Word-tiedostot);
  • suoritetaan alustava NMT-raakakäännöstesti käyttämällä käännöskonetta nykytilassaan (jota ei siis ole räätälöity asiakkaan toimialan mukaan) ja toimitetaan tulos asiakkaalle, jotta voidaan arvioida ratkaisun asianmukaisuus;
  • korjataan lauseiden segmentointi lähdetiedostoissa;
  • parannetaan käännöskonetta syöttämällä siihen asiakkaan terminologiaa, joka on poimittu aiempien projektien käännösmuistista;
  • suoritetaan esikääntäminen käyttämällä raakaa NMT:tä ilman oikolukua;
  • tarkistetaan, että kaikki asiaankuuluvat ja vaadittavat tiedot ovat olemassa täydellisinä ennen toimitusta asiakkaalle;
  • Lisää huomautus jokaiselle sivulle täsmentääksesi, että sisältö on luotu Acoladin neuroverkkokäännöskoneella, jotta varmistetaan asiakkaan tienneen, että luetaan optimoitua automaattikäännöstä, ei ihmisen kääntämää käännöstä.

Asiakkaan strategisiin hankkeisiin räätälöidyt innovaatiot

Asiakas toisti haluavansa jatkaa yhteistyötä Acoladin kanssa, koska tiimimme kykeni ennakoimaan mahdolliset tarpeet ja tunnistamaan sisällön ja formaatit, joille voisi olla hyötyä NMT:stä.

Vaikka taloudelliset hyödyt ja toteutuksen nopeus olivat kiistattomia ratkaisuamme puoltavia argumentteja, asiakkaan kannalta ratkaisevaa oli käännöskoneen luotettavuus ja sen sisältämien tietojen turvallisuus. Se on olennaista, kun toimitaan ympäristössä, jossa luottamuksellisuus on avainasemassa.

Ratkaisumme etu oli kaksitahoinen: pystyimme käsittelemään asiakirjat 24 tunnin kuluessa, ja asiakas sai ne erikoishintaan.

Lopputulos: jatkuvaa luottamusta ja vahvempi kumppanuussuhde

Viimeisimmässä ohjausryhmän kokouksessamme asiakkaan kanssa asiakkaan tiimi sanoi olevansa ”tyytyväinen käännöskoneen kypsyyteen”. Lisäksi yhteyshenkilömme käännöspyynnöistä vastaavalta osastolta haluaisi sisällyttää NMT-tarjontamme sisäiselle alustalleen käännöspyyntöjä varten.

On tärkeää omaksua asiakkaan kanssa opettavainen lähestymistapa ja kertoa sekä NMT:n eduista että sen rajoituksista. Tämä estää niitä luottamasta liikaa NMT:hen ja kannustaa niitä rajoittamaan sen käytön tiettyihin tapauksiin.

Tiesitkö, että…?

Acolad on vuodesta 2014 lähtien sijoittanut 1 % tuloistaan tutkimus- ja kehitystoimintaan tekoälyn ja sen kielitieteellisten sovellusten alalla. Tutkimus- ja kehitystiimimme Acolad Labs koostuu insinööreistä, jotka ovat erikoistuneet koneoppimiseen luonnollisen kielen käsittelyssä (NLP).

Jos olet halukas soveltamaan tekoälyä teknisten asiakirjojen kääntämiseen, saat lisätietoja ottamalla meihin yhteyttä.

Keskustele seuraavasta kansainvälisestä projektistasi asiantuntijoidemme kanssa

Aiheeseen liittyvät artikkelit