Tapaustutkimus

Tekniset käännökset auttavat valmistajaa tavoittamaan uusia markkinoita

Lue, kuinka maailmanlaajuinen trukkivalmistaja pienensi käännöskustannuksiaan ja lyhensi toimitusaikojaan sekä käänsi dokumentaationsa aiempaa useammalla kielelle.


Tietoa asiakkaastamme


Asiakkaamme on haarukkatrukkien ja käsittelyalustojen johtava maailmanlaajuinen valmistaja. Sillä on alan laajin tuotevalikoima, joten se tuottaa suuren määrän teknistä dokumentaatiota monilla eri kielillä.


Haaste

Globaalisti toimiva valmistusyritys noudatti monimutkaista ja aikaa vievää prosessia teknisen dokumentaation luomisessa ja kääntämisessä erikielisille asiakkailleen.

Käännöksiä olivat aiemmin tehneet monet käännöstoimittajat, mikä hankaloitti terminologian pitämistä yhdenmukaisena. Työntekijöillä riitti myös paljon hallinnollista työtä käännösprosessien seurannassa ja valvonnassa.

Prosessien uudistamisen lisäksi asiakas halusi tavoittaa uusia markkinoita laajentamalla asiakirjojen kieliversioiden määrän kahdeksasta kielestä yli 18 kieleen. Samalla se halusi varmistaa mahdollisuuden päivittää näitä asiakirjoja ajoittain kaikissa kielissä.

Ratkaisu

Tutustuimme aluksi asiakkaan olemassa oleviin manuaalisiin käännösprosesseihin. Asiakas käytti QuarkXPressiä ja siirteli tiedostoja manuaalisesti edestakaisin eri käännöskumppanien välillä. 

Kehitimme vanhan järjestelyn tilalle teollisen prosessin, joka perustui parhaisiin käytäntöihin ja Acoladin 30 vuoden kokemukseen valmistusteollisuuden käännöksistä. Osaamisemme ansiosta pystyimme optimoimaan ja nykyaikaistamaan valmistajan lokalisointiekosysteemin. Teknologian, prosessien ja käytäntöjen valinnassa huomioitiin tarkasti asiakkaan toimintaympäristö ja vaatimustenmukaisuus. Näin se onnistui:

Käännösprosessin arviointi

Analysoimme olemassa olevan Quark-tiedostorakenteen ja suosittelimme uutta prosessia sekä siirtymistä InDesignin ja tasojen käyttöön. Sujuvamman työskentelytavan ansiosta kielivalikoimaa voitiin kasvattaa kahdeksasta kielestä yli 18 kieleen mahdollisimman kustannustehokkaasti. Uusi järjestelmä on myös skaalautuva, joten se mahdollistaa uusien kielien lisäämisen tulevaisuudessa tarpeen mukaan.

Käännökset ja terminologia

Optimoimme olemassa olevat kieliresurssit ja lisäsimme uusia keskitettyyn monikieliseen teknisen terminologian sanastoon. Näin materiaalit voitiin kääntää sujuvasti useammille kielille ja terminologia säilyi yhdenmukaisena eri markkinoilla.

Teknisten projektien asiantuntemus

Asiantuntevat projektipäällikkömme ja tekniset kääntäjämme pystyivät hyödyntämään laajaa kokemustaan työskentelystä valmistusteollisuuden asiakkaiden kanssa, mikä helpotti teknisten asiakirjojen kääntämistä ja prosessien optimointia.

Validointi ja tarkistuslistat

Laadimme uudet sivuasetteluohjeet ja kehitimme laadunvalvontaprosesseja niiden validointiin. Tarkistuslistan avulla palveluntoimittajat kykenivät varmistamaan, että työ oli tehty asiakkaan ohjeiden mukaan.

Tulos

Teknisten asiakirjojen käännökset useille kielille nopeammin ja tehokkaammin

22 %

pienemmät käännöskustannukset

10

uutta kieltä

39 %

lyhyemmät tuotantoajat

40 %

vähemmän käännöksiin liittyviä sähköposteja

Autoimme asiakasta parantamaan lokalisointiprosessejaan ja toimittamaan yhdenmukaista teknistä sisältöä kaikille kohdemarkkinoille. Käännösten ja sivuasettelujen tuotannossa saavutetut kustannussäästöt tekivät uusien kielien lisäämisestä taloudellisesti järkevämpää.

Kun tukimateriaalit käännettiin kymmenelle uudelle kielelle, asiakas pystyi laajentamaan toimintaansa uusille markkinoille ja tarjoamaan nykyisillä markkinoilla entistä parempaa asiakaspalvelua. Käännettyä teknistä dokumentaatiota voitiin myös tuottaa aiempaa nopeammin uusien työnkulkujen ja teknologioiden avulla, ja prosessiin osallistuvien tiimien työtaakka helpottui.

Haluatko yksinkertaistaa teknisten asiakirjojen käännösprosessejasi ja tavoittaa uusia asiakkaita?
Aiheeseen liittyvää lukemista

Globaalin kielipalvelukeskuksen rakentaminen johtavalle autovalmistajalle

Maailmanlaajuisille markkinoille konekäännöksen tuella

Ota yhteyttä kielipalvelujen asiantuntijaan

Kaipaatko apua käännös- tai lokalisointiprojektissa tai monikielisen sisällön luomisessa ja käsittelemisessä? Autamme mielellämme!