Teknisten käännösten ominaisuuksia

Kääntämisen alalla tehdään usein ero teknisen ja kirjallisen kääntämisen välillä melko mielivaltaisesti, mutta ei täysin virheellisesti. Mitä ”tekninen käännös” siis tarkalleen ottaen tarkoittaa? Kääntämisen yhteydessä termillä "tekninen" viitataan yleensä kaikkiin aloihin, joilla käytetään tiettyä terminologiaa, tyyliä ja ehkä jopa alakohtaista ammattikieltä. Toisin kuin kirjallisuutta käännettäessä, luovuutta ei oikeastaan tarvita, mutta tarkkuus on välttämätöntä.

Mitkä ovat teknisen kääntämisen erityispiirteet?

Ensinnäkin on huomattava, että tekniset käännökset voidaan jakaa edelleen alaluokkiin, esimerkiksi oikeudellisiin käännöksiin, lääketieteellisiin käännöksiin, rahoitus- ja pankkialan käännöksiin, patenttikäännöksiin, ilmailualan käännöksiin jne.

Kaikkia näitä aloja pidetään ”teknisinä”, koska ne edellyttävät kääntäjältä jonkin verran tietämystä kyseiseltä alalta.

Kuvittelepa kääntäväsi lakitekstiä tietämättä, mikä sopimus on, mitä lausekkeet ovat ja millaisia panoksia niihin liittyy! Sama koskee lääketieteen alaa, joka edellyttää biologian ja etenkin ihmiskehon ja sen toimintojen perusteellista tuntemusta.

Terminologia: teknisen kääntämisen avaintekijä

Sanasto on yleensä alakohtaista, ja sen on oltava tarkalleen oikeanlaista. ”Vähän sinnepäin” ei riitä: se voi johtaa virheellisiin merkityksiin ja monitulkintaisuuteen, mikä ei ole sallittua esimerkiksi lääketieteen alalla tai oikeudellisessa asiayhteydessä. Virheellä voi olla vakavia seurauksia. On helppo kuvitella, miten haitallisia vaikutuksia on esimerkiksi lääketieteellisen kuvantamislaitteen käyttöohjeen tai kahden suuren yrityksen välisen sopimuksen huonolla käännöksellä.

Oikeudellisessa käännöstyössä Ranskan, Iso-Britannian, Saksan ja Espanjan lakien väliset erot lisäävät monimutkaisuutta. Tämän vuoksi näiden erojen perusteellinen tuntemus ja kyky mukauttaa tiettyjä elementtejä on välttämätöntä, jotta asiakirjat ovat kohdemaan oikeusjärjestelmän mukaisia. EU:ssa kääntäjän on tunnettava sekä jäsenmaiden lainsäädäntö että EY-lainsäädäntö!

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että on opiskeltava oikeustiedettä tai lääketiedettä kymmenen vuotta, jotta näillä aloilla voi kääntää hyvin. Toisin kuin ehkä luulisi, ei ole tehokkaampaa pyytää lääkäriä tai lakimiestä kääntämään tekstiä omalta alaltaan, sillä kääntäminen on oma ammattinsa, joka edellyttää perusteellista kielitaitoa ja muita taitoja, joita muiden alojen ammattilaisilla ei välttämättä ole.

Internetin ansiosta kääntäjillä on nykyään käytettävissään monia verkkosivuja ja erilaisia sanastoja, joiden avulla he voivat oppia nopeasti perusasiat jostakin aiheesta ja oppia kaiken tietystä alasta erikoistuakseen.

Kuten monissa muissakin ammateissa, käytäntö osoittaa, onko tekninen kääntäjä taitava vai ei. Teknisen käännöksen on joka tapauksessa oltava kyseiseen alaan erikoistuneen ammattitaitoisen kääntäjän tekemä. Se on onnistuneen teknisen käännöksen kannalta tärkeintä.

Ota yhteyttä ja keskustele käännöstarpeistasi

Aiheeseen liittyvät artikkelit