Terminologian hallinnan parhaat käytännöt: näin pääset alkuun

Yritykset voivat parantaa tunnettuuttaan kansainvälisillä markkinoilla monin eri tavoin. Parhaiden tulosten saavuttaminen edellyttää vahvaa brändi-identiteettiä. Tätä varten tarvitaan selkeät ohjeet, jotka määrittelevät brändin tavan viestiä – aina väreistä terminologiaan.

date icon3. helmikuuta 2022     tag iconKäännökset

Hyvä kielipalveluntoimittaja auttaa sinua välittämään viestisi muihin maihin haluamallasi tavalla. Tämä sisältää terminologian tehokkaan hallinnan.

Mitä on terminologian hallinta?

Terminologian hallinta kuvaa keinoja, joilla yritykselle tärkeät termit voidaan tunnistaa, lokalisoida, hyväksyä ja koota yhteen.

Terminologian hallinta ei rajoitu vain kaksikielisen termikannan luomiseen ja metatietojen keräämiseen. Terminologian noudattaminen ja yhdenmukaisuus ovat avainasemassa, kun yritys haluaa luoda laadukkaat ja kustannustehokkaat brändinhallinnan ja lokalisoinnin prosessit.

Terminologian hallintaa voidaan kuvata myös joukoksi prosesseja, jotka auttavat tehostamaan yrityksen viestintää ja henkisen omaisuuden uudelleenkäyttöä. Parhaita käytäntöjä noudattavat asiakkaat voivat muuntaa kielelliset sisältönsä aineettomaksi omaisuudeksi ja pääomaksi. Lisäksi terminologian hallinta on tehokkaaksi todettu tapa pienentää globalisointikuluja.

Mihin terminologian hallintaa tarvitaan?

Monet tärkeät käsitteet ja termit ovat usein hankalia käännettäviä niiden teknisen luonteen vuoksi. Toisinaan taas kontekstin, metatietojen tai lisätietojen puute voi tehdä termien tai käsitteiden käsittelystä työlästä – myös pätevälle ja kokeneelle kääntäjälle.

Terminologian hallintaprojektin ensimmäinen vaihe on tunnistaa tärkeimmät brändin tuotteisiin ja alaan liittyvät termit. Näiden termien vahvistaminen, lokalisoiminen, hyväksyminen ja yhteen kokoaminen tekee sisällön lokalisoinnista jatkossa helpompaa ja taloudellisempaa.

Terminologian hallinta auttaa viestimään yhdenmukaisesti

Investoimalla terminologiaohjelmaan brändi voi edistää oikeiden käsitteiden ja termien käyttöä koko organisaatiossa. Yleinen virhekäsitys on, että terminologia koskettaa vain kääntäjiä. Tosiasiassa terminologia vaikuttaa tuotteen elinkaaren aikana moniin eri ryhmiin: teknisiin kirjoittajiin, tuotepäälliköihin, brändin parissa työskenteleviin markkinointitoimistoihin, kääntäjiin ja tarkistajiin.

Jos lokalisoinnin aikana törmätään epäselvään käsitteeseen tai metatiedot eivät selitä tai määrittele termiä, käännösten tuottaminen voi viivästyä. Epäselvyydet voivat kertautua eri kohdekielissä ja muodostua todelliseksi pullonkaulaksi.

Seurauksena globalisointi hidastuu, lokalisointiin kuluu enemmän rahaa, sisällön yhdenmukaisuus kärsii, laatu vaihtelee ja markkinoille pääsy vie kauemmin.

Toisaalta asiaa voi lähestyä myös hyötyjen kautta: terminologian hallinnan parhaiden käytäntöjen noudattaminen tuo säästöjä lokalisointiprosessin eri vaiheissa, parantaa yhdenmukaisuutta ja laatua, nopeuttaa markkinoille pääsyä ja parantaa brändi-investointien tuottoa.


date icon3. helmikuuta 2022     tag iconKäännökset

Keskustele seuraavasta kansainvälisestä projektistasi asiantuntijoidemme kanssa

aiheeseen liittyvät artikkelit