Näin kasvatat sovelluksesi käyttäjämääriä käännöksillä

Mobiilisovellusten lokalisointipalvelut voivat auttaa varmistamaan, että yleisöt eri puolilla maailmaa ottavat sovelluksesi omakseen.

date iconPäivitetty 24. toukokuuta 2023     tag iconKäännökset

Miksi sovellusten lokalisointi on tärkeää

Sovelluksen menestymiseen vaikuttaa merkittävällä tavalla käyttäjähyväksyntä. Jos suuri osa yleisöstä ei pysty käyttämään sovellusta omalla kielellään, heidät voi olla vaikea saada innostumaan sovelluksesta.

Sovelluksen sisällön ja käyttöliittymän kääntäminen parantaa sen listasijoitusta sovelluskaupassa, sillä paikallisissa avainsanoissa on vähemmän kilpailua. Näkyvyyden parantuminen kasvattaa puolestaan latausmääriä.

Mutta mitä sovellusten kääntämisessä olisi hyvä huomioida? Juttelimme aiheesta Frederik Vollertin kanssa, joka on yksi Phrasen perustajista. Phrase on Acoladin käännösteknologiakumppani.

”Aiemmin käyttäjäkokemukseen keskityttiin vasta sovelluksen lokalisointiprosessin lopussa. Nykyään se huomioidaan yleensä jo sovelluksen kehittämisen alkuvaiheessa. Nykyaikaisten kehitystiimien ketterät menetelmät edellyttävät parempaa koordinointia tuotesuunnittelun, tekstin luomisen, kääntämisen ja kehitystyön tiimien välillä.”

”Lokalisoinnilla” voidaan viitata mobiili- ja verkkosovellusten osalta kahteen eri asiaan:

 1. Geolokalisointi: sijainti, jossa päätelaite tai mikä tahansa satunnainen kohde on.
 2. Sovelluksen lokalisointi paikalliseen kieli- ja kulttuuriympäristöön. Kääntämisen lisäksi lokalisointi kattaa suunnitteluelementtien ja kulttuurillisten viittausten sovittamisen kohdemarkkinan mukaan.

Huonon käyttökokemuksen haitat monikielisissä sovelluksissa

Aiheeseen perehtymättömän korvissa käyttökokemus voi kuulostaa sanahelinältä tai asialta, johon vain markkinoiden johtavat sovellukset keskittyvät, koska eivät pysty enää muuten parantamaan tuotteitaan. Sovellusten lokalisointi osoittaa kuitenkin selvästi, millainen vaikutus huonolla käyttökokemuksella – kuten puuttuvalla tai virheellisellä käännöksellä – voi olla.

 1. Huono näkyvyys
  Jos tarjoat sovelluksesi vain englanniksi, sitä ei välttämättä näytetä esimerkiksi ranskan-, espanjan-, saksan- tai italiankielisten sovelluskauppojen listauksissa. Heikompi näkyvyys tarkoittaa vähäisempää määrää latauksia.
 2. Heikko käyttäjähyväksyntä
  Tyytymättömät käyttäjät voivat lopettaa sovelluksen käytön tai poistaa sovelluksen. Tämä koskee erityisesti talousalan sovelluksia tai sovelluksia, joissa käyttäjä tekee ostoja. Vaikka englanninkielinen kuvausteksti ei vielä karkottaisi asiakkaita, moni käyttäjä epäröi antaa pankkitiliensä hallinnointioikeutta sovellukselle, joka ei ole heidän omalla kielellään tai tue heidän omaa valuuttaansa. Tämä korostuu erityisesti tilanteissa, joissa sovelluksella tehdään maksuja, tai jos käyttäjä haluaisi tietää lisää paikallisista tietoturvakäytännöistä.
 3. Huonot arvostelut
  Jopa ravintolasuositusten kaltaisissa vähemmän kriittisissä tapahtumissa sovellustarjoajat voivat saada heikompia käyttäjäarvosteluja, jos sisältö on saatavilla vain paikallisella kielellä. Hyvät arvostelut ovat olennaisen tärkeitä sovelluskauppasijoitusten kannalta.

Näin käännät sujuvasti sovelluksesi

Sovelluksen kääntämisen ensimmäinen haaste on projektinhallinta ja prosessin koordinointi. Se on kuitenkin vasta alkua. ”Myös kulttuuriset tekijät on huomioitava”, Frederik jatkaa.  ”Tuotteet, palvelut ja sovellukset eivät toimi samalla tavalla eri kulttuureissa. Visuaalista ilmettä ja rakennetta on muokattava, jotta käyttöliittymä tuntuu kohdemarkkinoilla luontevalta.”

Vaikka käyttäjäkokemuksen elementit ovat kansainvälisesti entistä yhteneväisempiä, esimerkiksi lukusuunta, värisymbolit, viittaukset tai ulkoiset linkit vaihtelevat edelleen maittain. Nämä tekijät on huomioitava suunnitteluvaiheessa.

Yksi yleinen mutta verrattain helposti ratkaistava ongelma on eri kielten eri pituiset tekstit. Frederik selittää: ”Moni asia voi mennä pieleen teknisellä puolella. Vaikka ohjelmisto olisi tarkasti standardisoitu, asettelut ja toiminnot saattavat usein rikkoutua lokalisointiprosessissa esimerkiksi paikkamerkkien kääntämisen tai muotoilun sotkemisen seurauksena.”

Monet tekniset tekstit tuotetaan alunperin englanniksi, ja saksaksi, ranskaksi tai italiaksi käännettyinä tekstit voivat olla 15–20 % pidempiä. Jotta sovelluksen käyttäjät näkisivät tekstit kokonaan, painikkeet ja tekstikentät voidaan suunnitella responsiivisiksi. Toisaalta lokalisointiratkaisuissa voidaan myös asettaa rajoja käännösten pituudelle.

Kääntäjille on ilmoitettava tällaisista rajoituksista, jotta tekstit säilyvät lyhyinä mutta silti ymmärrettävinä. Toinen Frederikin kuvaama tilanne eli toimintojen ”rikkoutuminen” voi olla seurausta sulkulausekkeiden tai HTML-tunnisteiden virheellisestä kääntämisestä, jolloin lopputulos on sanojen ja muotoilun yhdistelmä puhtaan koodin sijasta.

Sovellusten kääntämisen tarkistuslista

Yhteenvetona voimme todeta, että sovellusten lokalisoinnissa kannattaa huomioida seuraavat kolme näkökohtaa:

1. Ajattele kansainvälisesti

Ota sovelluksen suunnitteluprosessiin mukaan alusta alkaen kaikki tiimit (kehittäjät, tuotteiden omistajat, käyttökokemussuunnittelijat, kieliasiantuntijat). Tiimit voivat muodostua freelancereista tai olla toimistoja, joilla on kokemusta vastaavista projekteista.

2. Huomioi kulttuurierot:

Kuvakkeiden ja värien on oltava ymmärrettäviä ja tekstin ja kuvien suhteen sopiva. Tietosuojasäädökset tai muut ulkoiset tekijät voivat myös vaikuttaa suunnitteluun ja kasvattaa luotavien tai sovitettavien sivujen määrää.

3. Hyödynnä sovellusten lokalisoimisessa ja kääntämisessä integroituja teknisiä ratkaisuja:

esimerkiksi merkkimäärien rajoitukset, HTML-tunnisteiden automaattinen tunnistaminen ja ominaisuuksien esikatselut ovat hyväksi havaittuja työkaluja.

Kaiken kaikkiaan on parempi lokalisoida liikaa kuin liian vähän. Monet asiakkaamme ovat menestyneet markkinoilla, joihin he eivät aluksi keskittyneet lainkaan. Tämä on mahdollista vain kansainvälisemmän strategian ja sisällön lokalisoimisen kautta.


date iconPäivitetty 24. toukokuuta 2023     tag iconKäännökset

Keskustele seuraavasta kansainvälisestä projektistasi asiantuntijoidemme kanssa

aiheeseen liittyvät artikkelit