Käännöstyylioppaan merkitys

Jokaisella yrityksellä, yhdistyksellä tai organisaatiolla on brändi-identiteetti – imago, jonka se pyrkii välittämään maailmalle. Tämä imago näkyy kaikessa yrityksen viestinnässä aina väreistä verkkosivuihin ja sen sähköposteissa käyttämiin sanoihin.

Yleensä yritykset haluavat imagonsa olevan johdonmukainen kaikissa kosketuspisteissä, jolloin myös käännösten on oltava yhdenmukaisia. Brändi-identiteettiä on tällöin tärkeää noudattaa jokaisessa käännösprojektissa. Jos organisaatiosi käyttää useita kääntäjiä, tehokkain tapa varmistaa yhdenmukainen brändin äänensävy on luoda kääntäjille tyyliopas.

 

 

Mikä on käännöstyyliopas?

Tyyliopas on asiakirja, joka auttaa varmistamaan käännösten yhdenmukaisuuden. Se määrittelee säännöt ja käytännöt, joita kääntäjien on noudatettava, kun he kääntävät brändin viestin toiselle kielelle.

Tyyliopas kattaa brändin suosimat kielelliset rakenteet ja typografian mutta myös tietoa brändin äänensävystä ja eri maiden ja kielten käytännöistä. Tyylioppaan säännöt auttavat kääntäjää sovittamaan yrityksen kansainvälisen brändi-identiteetin paikallisiin vaatimuksiin.

Tyylioppaassa voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia aiheita:

  • välimerkit (lainausmerkkien käyttö, virkkeiden välistys jne.)
  • oikeinkirjoitus ja typografia (isojen kirjaimien käyttö, numeroiden kirjoitustapa, lyhenteiden käyttö)
  • muotoilu (lihavoinnin, kursivoinnin, symboleiden ja erikoismerkkien käyttö)
  • kotoistus (mittayksiköiden muuntaminen tai puhelinnumeroiden kirjoitustapa)
  • lokalisointi (maakohtaiset tuotenimet jne.)
  • asiakkaan suosimat tai välttämät ilmaukset
  • sisällön yleinen tai erityinen sävy.

Osa tyylioppaan brändäysohjeista koskee kaikkia kieliä, mutta oppaassa tulisi olla myös maa- tai kielikohtaisia ohjeita.

Lue lisää palveluistamme ja vauhdita kansainvälistä menestymistäsi käännöksillä

Mitä hyötyä tyylioppaasta on kääntäjille?

Tyyliopas nopeuttaa käännösprosessia huomattavasti, sillä se parantaa johdonmukaisuutta tekstien laatimisessa ja kääntämisessä.

Kääntäjät ja kirjoittajat saavat valmiit säännöt ja ohjeet, joten he voivat käyttää aikansa sisällön luomiseen kysymysten esittämisen sijasta. Tyyliopas hyödyttää myös oikolukijoita, joille jää vähemmän korjattavaa, kun tekstit ovat alusta asti yhdenmukaisempia.

Lopputuloksena saadaan käännöksiä, jotka vaikuttavat siltä kuin ne olisi luotu kohdekielellä mutta jotka silti välittävät yhdenmukaisen brändi-identiteetin kaikilla kielillä.

Tyylioppaan lopullinen versio parantaa yhdenmukaisuutta eri projektien välillä, mutta jo tyylioppaan luominen parantaa asiakkaan sisäisten tiimien ja käännöstoimiston tiimien yhteistä ymmärrystä tavoitellusta tyylistä.

Useimmiten tyylioppaan luominen kannattaa antaa käännöstoimiston vastuulle – varsinkin, jos projekti sisältää useita kieliä. Toimiston on kuitenkin tehtävä lähteistä yhteistyötä sekä asiakkaan viestintätiimin että omien tiimiensä kanssa. Yleensä oppaan laadintaan osallistuvat ainakin kääntäjät ja projektipäälliköt, mutta myös graafisilla suunnittelijoilla voi olla hyödyllisiä näkemyksiä esimerkiksi asettelusta ja typografiasta.

Näin saavutetaan myös yksi lisäetu: huomioimalla eri tiimit ja keräämällä palautetta kääntäjiltä ja oikolukijoilta tyylioppaalla voidaan parantaa yhdenmukaisuutta ja tehokkuutta entisestään.

 

Millainen on hyvä tyyliopas?

Hyvä esimerkki erinomaisesta tyylioppaasta on Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD:n)opas. Vaikka opas keskittyy ensisijaisesti sisällön luomiseen sen kääntämisen sijasta, perusperiaate on sama.

Ensimmäinen osio käsittelee OECD:n julkaisujen muotoa ja rakennetta. Se sisältää myös tyylillisiä ohjeita ja luettelon virheistä, joita on syytä välttää käytettäessä tiettyjä termejä tai ilmauksia. Toinen osio keskittyy typografiaan, kuten välimerkkeihin, isojen kirjaimien käyttöön ja numeroiden kirjoitustapaan.

Kaikkien tyylioppaiden ei tietenkään tarvitse olla yhtä kattavia, mutta OECD:n opas voi toimia hyvänä mallina, kun alat laatia omia ohjeitasi vaikuttavien ja yhdenmukaisten käännösten varmistamiseksi.

Brändi-identiteettiä ei määrittele vain logo tai iskulause, vaan se muodostuu kaikesta viestinnästä paino- ja digimainoksista yritysuutisiin ja jopa sisäisiin asiakirjoihin. Luomalla käännöstiimillesi tyylioppaan voit säilyttää oman brändisi yhdenmukaisena kaikilla kielillä.

Keskustele kanssamme seuraavasta kansainvälisestä projektistasi!

Aiheeseen liittyvät artikkelit