Tapaustutkimus

Hyötyä konekääntämisestä: mitä voimme oppia johtavalta vähittäiskauppiaalta

Lue, kuinka Acolad auttoi Sveitsin suurinta vähittäiskauppayritystä Migrosia päivittämään monikieliset tuotetiedot entistä nopeammin konekääntämisen avulla.


Migros –Sveitsin suurin vähittäiskauppayritys

Migros on Sveitsin suurin vähittäiskauppayritys, suurin supermarketketju ja suurin työnantaja. Se on myös yksi maailman 40 suurimmasta vähittäiskauppaketjusta ja työllistää yli 80 000 henkilöä. Migrosin kielipalveluosasto vastaa keskitetysti kaikista Migrosin käännöksistä. Se käsittelee vuosittain yli 20 miljoonaa sanaa ja kääntää tekstejä ranskaksi, italiaksi, saksaksi ja englanniksi useille sisäisille asiakkaille.


Haaste

Maailman suurimpiin vähittäiskauppiaisiin kuuluva Migros etsii jatkuvasti uusia tapoja innovoida, modernisoida ja optimoida.

Tämä innovaatiokulttuuri inspiroi Migrosin kielipalveluosaston päällikköä Ester Caduffia selvittämään, olisiko konekääntämisen avulla mahdollista optimoida kustannuksia ja läpimenoaikoja – erityisesti tuotetietojen käännösten osalta.

Migros oli jo sujuvoittanut käännösprosessiaan integroimalla tuotetiedon hallintajärjestelmänsä verkkopohjaiseen käännösten hallintajärjestelmään. Konekääntämisen sisällyttäminen prosessiin oli luonnollinen seuraava askel.

Migrosin tuotetiedon hallintajärjestelmä tuottaa vuosittain miljoona lähdekielen sanaa, jotka on käännettävä ranskaksi ja/tai italiaksi. Asiaa vaikeuttaa se, että sisältöä käytetään uudelleen useissa eri yhteyksissä, joten käännöslaadun varmistaminen vaatii suurta huolellisuutta.

Migrosin oli siis löydettävä ratkaisu, jonka avulla voitiin säilyttää korkea laatutaso ja samalla vähentää kustannuksia.

Meidän oli tärkeää löytää käännöskumppani, jonka kokemus ja oikeanlainen lähestymistapa auttaisivat meitä kehittämään tehokkaan ratkaisun.

Ester Caduff
Kielipalveluosaston päällikkö, Migros

Ratkaisu

Acolad on ollut Migrosin luotettava käännöskumppani jo lähes neljän vuoden ajan. Muissa prosessikehityshankkeissa tehdyn yhteistyön perusteella Migros tiesi, että Acolad on globaalin sisällön asiantuntija, jolla on kieliteknologiaosaamista ja joka käyttää koulutettuja, tehokkuuteen ja laatuun sitoutuneita ammattikääntäjiä.

Acoladilla oli syvällinen tuntemus Migrosin käännöstarpeista ja -prosesseista, joten odotettu laatutaso oli jo hyvin tiedossa.

Jotta integraatioprojektin onnistumista voitaisiin seurata, ensin oli valittava mittari, jolla konekäännösten jälkieditoinnin työpanosta voitaisiin luotettavasti mitata. Acoladin tiimi toteutti tämän soveltamalla hyväksi havaittua menetelmäänsä, jossa se pilottivaiheen aikana mittaa konekäännetyn ja jälkieditoidun tekstin ”etäisyyttä” toisistaan. Mittauksessa lasketaan, kuinka monta muutosta kääntäjän on tehtävä konekäännettyyn tekstiin, jotta lopputulos vastaisi asiakkaan laatuvaatimuksia.

Tämä on ihanteellinen menetelmä siksi, että se ottaa huomioon asiakaskohtaiset laatuvaatimukset ja mittaa siten konekääntämisen arvon huomattavasti tarkemmin kuin muut arviointimenetelmät.

Läpinäkyvän lähestymistavan avulla käännösasiakkaat ja palveluntarjoajat voivat määrittää konekääntämisen hyödyllisyysasteen tietyssä skenaariossa ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä konekääntämisen käyttöönotosta.

Acolad on aina ollut erinomainen käännöskumppani. Nyt siitä on lisäksi tullut strateginen liittolaisemme, joka tukee meitä innovaatioiden käyttöönotossa Migrosin käännöspalveluissa.

Ester Caduff
Kielipalveluosaston päällikkö, Migros

Tulos

Kustannussäästöjä

muutamassa kuukaudessa konekäännöksen käyttöönoton jälkeen

Nopeammin markkinoille

julkaistut tuotetiedot ja verkkokauppasivut

Migrosin konekääntämisen pilottivaiheen tulokset osoittivat, että konekääntämisen integrointi yrityksen käännösprosessiin mahdollistaa toivotut kustannussäästöt laatua heikentämättä. Tämän jälkeen Acolad pystyi määrittämään kustannusoptimoidun hinnoittelumallin osana jatkoprosessia.

Useita kuukausia konekääntämisen integroinnin käyttöönoton jälkeen Migros vahvisti, että käännöslaatu oli pysynyt täysin vakaana ja samalla keskimääräiset läpimenoajat olivat lyhentyneet huomattavasti. Lisäksi yritys oli saavuttanut kustannussäästötavoitteensa jo ensimmäisten kuukausien aikana.

”Konekäännösteknologia on oiva työkalu tuottavuuden parantamiseen”, toteaa Ester Caduff. ”On kuitenkin erittäin tärkeää, että jälkieditoinnista vastaavat oikeat asiantuntijat, jotta säästöt todella toteutuvat. Näin voidaan myös varmistaa, ettei yrityksen brändikuvalle aiheudu vahinkoa.”

Koska konekääntämisen käyttöönotto sujui tuotetiedon hallintajärjestelmän osalta hyvin, Ester selvittää nyt mahdollisuutta soveltaa samaa prosessia myös muuhun viestintään – ja Acolad on valmiina auttamaan.

Konekäännösteknologia on oiva työkalu tuottavuuden parantamiseen.

Ester Caduff
Kielipalveluosaston päällikkö, Migros

Haluatko oman kappaleen tästä tapaustutkimuksesta?

Ota kaikki irti lokalisointibudjetistasi uusimman neuroverkkokäännösteknologian avulla.

Varaa ilmainen konsultaatio konekääntämisen asiantuntijoiltamme