Teknologian rooli konekääntämisen kehityksessä

Uudet teknologiat ovat muuttaneet merkittävästi elintapojamme, eikä käännösala ole poikkeus. Kun ymmärrämme oikein teknologian roolin kääntämisessä, se tarjoaa monia etuja sekä alan ammattilaisille että asiakkaille.

Acoladilla tunnustamme, että teknologia on ollut osa käännösten maailmaa jo jonkin aikaa, ja se on tullut jäädäkseen. Siksi haluamme korostaa, miten tärkeää on ottaa se huomioon ja hyödyntää sitä parhaalla mahdollisella tavalla päivittäisessä työssämme.

Teknologian kehitys käännösmaailmassa

Kuten tiedämme, teknologia on aina merkinnyt siirtymistä aikakaudesta toiseen ihmiskunnan historiassa. Näin on käynyt myös käännösalalla.

Varhaisena virstanpylväänä voidaan mainita kirjapainon keksiminen, joka moninkertaisti lukijoiden ja käännösten määrän. Tiivistetäänpä kuitenkin. Käännöstekniikan kehittyminen alkoi ensimmäistä konekääntämistä koskevista ehdotuksista, jotka tehtiin vuonna 1933. Sen vähäinen hyväksyntä johti tunnettujen CAT-työkalujen eli ”tietokoneavusteisen kääntämisen” syntyyn. Internetin syntyminen vuonna 1969 muutti tilanteen sekä kääntämisen että monien muiden alojen osalta.

Pilvipalvelusta on tullut tietojen ja käännösresurssien yleisin jakamisalusta. CAT-työkalujen esittelyn jälkeen tutustumme konekääntämiseen ja neuroverkkojen soveltamiseen kääntämisessä. Ne ovat läheisessä yhteydessä tekoälyn kehittymiseen.

CAT-työkalut: tietokoneavusteinen kääntäminen

Konekääntämisen alkuvaiheen vaikeudet johtivat tietokoneavusteisen kääntämisen (Computer-Assisted Translation l. CAT) syntymiseen.

CAT-ohjelmistot tukeutuvat käännösmuisteihin. Ne ovat pohjimmiltaan tietokantoja, joihin tallennetaan lähdekielen lauseita ja niitä vastaavia käännöksiä, joita voidaan käyttää uudelleen samassa projektissa tai tulevissa projekteissa.

Nämä ohjelmistot voivat olla hyvin kehittyneitä jopa terminologiatietokantojen hallinnan osalta. Sen lisäksi, että ne takaavat käännösten yhdenmukaisuuden ja laadun, ne antavat sekä loppuasiakkaalle että kääntäjälle mahdollisuuden säästää aikaa ja alentaa kustannuksia.

On tärkeää korostaa, että Acoladilla uskotaan vahvasti teknologian rooliin kääntämisessä. Käytämme huippuluokan käännösohjelmistoja, jotta saat aikaan haluamasi tulokset.

Konekääntämisestä viimeisimpiin edistysaskeliin käännöstekniikan alalla

Kuten aiemmin mainittiin, konekääntämisen suosio oli alkuvaiheessa vähäistä. Itse asiassa vuonna 1966 ALPACin raportissa suositeltiin jopa konekääntämisen kehittämiseen tehtävien investointien lopettamista. Tämä johtui sen heikommasta laadusta verrattuna ihmisten tekemiin käännöksiin sekä korkeammista kustannuksista ja pidemmistä toimitusajoista.

Konekäännöstekniikoiden kehitys ei kuitenkaan pysähtynyt. Ne ovat parantuneet jatkuvasti, mikä on tasoittanut tietä alan ammattilaisten uusille näköaloille eli jälkieditoinnille.

Nykyään niiden rooli ulottuu pelkkää kääntämistä pidemmälle. Niitä käytetään myös automaattisten järjestelmien tuottamien käännösten jälkieditointiin ja tarkistamiseen ja niillä pyritään saamaan aikaan tuloksia, jotka muistuttavat läheisesti ihmisen tekemiä käännöksiä. Tämä muutos merkitsee alan merkittävää muutosta.

Konekääntämisessä on nykyään kolme päätyyppiä:

  • kielellistä tietoa hyödyntävä (tunnetaan yleisesti sääntöpohjaisena TA:na tai RBMT:nä (Rule Based Machine Translation)
  • tilastollinen (SMT eli Statistical Machine Translation)
  • ja neuroverkkoihin perustuva (NMT eli Neural Machine Translation).

Keskitytäänpä viimeksi mainittuun käännöstyyppiin, joka on viime vuosina kehittynyt merkittävästi tekoälyn ansiosta.

Neuroverkkojen avulla voidaan kääntää assosioimalla miljoonien lauseiden syötteen perusteella. Jokaisella käyttökerralla tietomäärä kasvaa, ja sen myötä myös käännösten laatu paranee. Tämän tekniikan ansiosta voidaan nyt kääntää miljoonia sanoja reaaliajassa lähes ihmismäisellä tarkkuudella ja luotettavuudella.

Acoladilla olemme kehittäneet oman käännöskoneemme, joka perustuu keinotekoisiin neuroverkkoihin, ja tehostamme sitä syöttämällä siihen päivittäin tietoja kaikista konsernin yrityksistä. Neuroverkkokäännöskoneet toimivat lähes samoin kuin ihmisen aivot: ne harjoittelevat ja oppivat.

Tekoäly on kehittynyt niin pitkälle, että se pystyy tulkitsemaan viestin merkityksen, vaikka se olisikin huonosti muotoiltu. Koneoppimisen ansiosta algoritmi oppii jopa virheistä. Verkkokonekäännösalustamme U-Translate on täydellinen esimerkki tämän tekniikan tehokkuudesta. 

Puheentunnistus

Tekoäly ei kuitenkaan vaikuta ainoastaan itse käännösprosessiin. Sillä on myös paljon annettavaa uusille automaattisille puheentunnistusteknologioille, joilla voidaan luotettavasti litteroida puhetta ja nopeuttaa myöhempää käännösprosessia.

Acoladilla käytetään automaattisen puheentunnistuksen Large Vocabulary Continuous Speech Recognition (LVCSR) -muotoa. Erittäin lyhyiden äänisekvenssien automaattiseen tunnistamiseen perustuvan teknologian avulla voidaan tuottaa todella laadukas transkriptio edellyttäen, että ääni on tallennettu oikein.

Acolad-konserni innovaatioiden eturintamassa

Kuten olemme havainneet, käännösalan teknologia kehittyy jatkuvasti, ja on erittäin tärkeää hyödyntää sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Acolad-konserni on sitoutunut pysymään innovaatioiden kärjessä työskentelemällä päivittäin käännösteknologian viimeisimpien edistysaskeleiden parissa. Näin voimme hyödyntää niitä täysimääräisesti tinkimättä optimaalisesta laadusta, jota olemme sitoutuneet tarjoamaan.

Onko sinulla pyyntö? Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä ja pyytää meiltä tarjousta

Aiheeseen liittyvät artikkelit