Tapaustutkimus

Käännösten ulkoistaminen varmistaa monikielisen haittavaikutusraportoinnin vaatimustenmukaisuuden

Käännösten ulkoistaminen tukee aikakriittistä monikielistä haittavaikutusraportointia ja varmistaa vaatimustenmukaisuuden.


Asiakas

Fortune 100 -biotiedeyritys, jonka lääkeosasto on valmistanut lääkkeitä yli 50 vuoden ajan. Yhtiöllä on satoja toimipaikkoja eri puolilla maailmaa ja yli 120 000 työntekijää. Acolad Life Sciences on toiminut yhtiön kumppanina vuodesta 2005 alkaen.


Haaste

Asiakkaamme valmistaa lääketuotteita – myös monille meistä tuttuja lääkkeitä – ja kantaa harteillaan merkittävää vastuuta kuluttajien turvallisuudesta.

Osana lääkkeiden ja terapeuttisten biologisten tuotteiden markkinoille saattamisen jälkeistä turvallisuusvalvontaa heidän on tallennettava haittavaikutukset yrityksen omaan järjestelmään, jotta he voivat varmistaa potilasturvallisuuden, riskienhallinnan ja tuotteiden jatkuvan parantamisen. Kliinikot seuraavat näitä vaikutuksia Kanadassa ja raportoivat niistä ranskaksi.

Raportit on kuitenkin käännettävä englanniksi kahden tunnin sisällä, jotta ne täyttäisivät terveysviranomaisten vaatimukset. Tämä osoittautui vaativaksi tehtäväksi asiakkaan pienelle sisäiselle tiimille, jonka oli pystyttävä keskittymään lääketurvallisuuteen.

Siksi he päättivät ulkoistaa raportointiprosessin käännösvaiheen.

Ratkaisu

Kyse oli strategisesti tärkeästä, oikea-aikaisesta, ketterästä ja täsmällisestä haittavaikutusten raportoinnista terveysviranomaisille, joten asiakkaamme tarvitsi kumppanin, joka

  • ymmärtää haittavaikutusraportoinnin kriittisen luonteen
  • varmistaa, että kääntäjät ovat käytettävissä koko työpäivän ajan
  • takaa kääntäjien asiantuntemuksen ja kokemuksen kyseisellä lääketieteen osa-alueella
  • pystyy allokoimaan riittävästi resursseja, jotta käännökset valmistuvat kahden tunnin sisällä.

Acolad valittiin käännöskumppaniksi. Kumppanuuden onnistumisen kannalta oli tärkeää integroida Acoladin kääntäjät osaksi asiakkaan olemassa olevaa työnkulkua liiketoiminnan ja viranomaisvaatimusten täyttämiseksi.

Toimintamallissa määritettiin kääntäjä- ja projektikoordinaattoriresurssien jatkuva vuoromalli, jotta voitiin varmistaa, että kaikki asiakkaan lähettämät haittavaikutusraportit käännetään kahden tunnin sisällä.

Acolad on vastannut käännösmäärien ja kapasiteettivaatimusten hallinnasta kumppanuuden alusta alkaen.

Acolad ei ole vain palveluntoimittaja vaan todellinen liiketoimintakumppani, joka tarjoaa myös innovaatiota ja joustavuutta. He kehittivät aivan uudenlaisen toimintamallin auttaakseen meitä täyttämään tiukat viranomaisvaatimukset, ja tämä oli meille mittaamattoman arvokasta. Acolad on valmis kuuntelemaan, tarttumaan haasteeseen ja kokeilemaan uusia ratkaisuja asiakkaansa parhaaksi.

Käännöspalvelujen päällikkö Fortune 100 -biotiedeyrityksessä

Tulos

  • Häiriötön liiketoiminnan jatkuvuus siirryttäessä yrityksen omista prosesseista ulkoistettujen lokalisointipalvelujen toimintamalliin 
  • Keskeytymätön, täsmällinen ja ketterä työnkulku 
  • Asiakkaan sisäiset lääketurvallisuustiimit voivat nyt keskittyä muihin prioriteetteihin 
  • Viranomaisten asettamien tiukkojen aikatauluvaatimusten jatkuva noudattaminen