Tapaustutkimus

MDR/IVDR-asetukset: monikielinen etikettien vaatimustenmukaisuus skaalautuvasti

Lue, miten tehostimme globaalin lääkeyrityksen sisältöprosesseja 

 

 

 


Asiakas

Asiakkaamme on Fortune 100 -biotiedeyritys, jonka lääkinnällisten laitteiden osastot ovat valmistaneet laitteita yli 50 vuoden ajan. Acolad on kääntänyt yritykselle käyttöohjeista, ohjelmistoista ja pakkausteksteistä koostuvaa teknistä dokumentaatiota yli 12 vuoden ajan.


Haaste

Asiakkaamme valmistaa lääketuotteita – myös monille meistä tuttuja lääkkeitä – ja kantaa harteillaan merkittävää vastuuta kuluttajien turvallisuudesta.

Osana lääkkeiden ja terapeuttisten biologisten tuotteiden markkinoille saattamisen jälkeistä turvallisuusvalvontaa heidän on tallennettava haittavaikutukset yrityksen omaan järjestelmään, jotta he voivat varmistaa potilasturvallisuuden, riskienhallinnan ja tuotteiden jatkuvan parantamisen. Kliinikot seuraavat näitä vaikutuksia Kanadassa ja raportoivat niistä ranskaksi.

Raportit on kuitenkin käännettävä englanniksi kahden tunnin sisällä, jotta ne täyttäisivät terveysviranomaisten vaatimukset. Tämä osoittautui vaativaksi tehtäväksi asiakkaan pienelle sisäiselle tiimille, jonka oli pystyttävä keskittymään lääketurvallisuuteen.

Siksi he päättivät ulkoistaa raportointiprosessin käännösvaiheen. 

Ratkaisu

Acoladin kehittämä toimintamalli hyödyntää sekä mittakaavaetuja että teknologiaa ja tarjoaa asiakkaalle sujuvan ja kustannustehokkaan ratkaisun. Se koostuu seuraavista osatekijöistä:

  • Yhdistelmästrategia, jossa uusien käännösten määrää vähennetään hyödyntämällä sekä käännösmuistia että konekääntämistä

Sisältö käsitellään ensin olemassa olevan käännösmuistin avulla, jotta aiemmin hyväksyttyjä käännöksiä voidaan käyttää uudelleen. Sen jälkeen jäljelle jäävä uusi sisältö konekäännetään. Lopuksi lääkinnällisiin laitteisiin erikoistuneet kääntäjät jälkieditoivat koko sisällön yhtenäisen laadun varmistamiseksi.

  • Automatisointi keskitetyn asiakasportaalin kautta

Pyynnöt siirtyvät suoraan tuotantoon automatisoidun työnkulun kautta. Asiakas voi lähettää meille pyyntöjä asiakasportaalissa, josta ne siirtyvät automaattisesti käännösmuistin ja konekääntimen käsittelyyn. Työnkulku mahdollistaa myös ohjelmatiimien määrittämisen siten, että valmiit tiedostot siirtyvät automaattisesti ohjelmaan nimetyille kääntäjille. Monet projektipäällikön hoitamista tehtävistä automatisoitiin täysin.

  • Acoladin vastuu tarkistus- ja validointiprosessista

Asiakkaan omien tarkistajien käyttäminen saattaa viivästyttää toimituksia yli määräaikojen, joten ratkaisussa siirryttiin käyttämään validointivaiheessa Acoladin kieliresursseja. Näin voitiin myös hyödyntää automatisoituja työnkulkuja.

  • Mittakaavaetujen hyödyt

Asiakkaamme antoi meille tarkan ennusteen työmäärästä, jonka perusteella pystyimme tarjoamaan räätälöidyn hinnoittelun. 

Acolad toimii asiakkaan tiimin jatkeena, joten meillä oli mahdollisuus suunnitella ratkaisuja, jotka vastaavat paremmin asiakkaan tarpeita ja säästävät sekä aikaa että resursseja. Integraation avulla ymmärrämme paremmin asiakkaamme prosesseja ja haasteita ja voimme käsitellä suuria tiedostomääriä ennätysajassa. Panostamme hyvään kumppanuuteen, jotta voimme jatkossakin tukea asiakastamme heidän käännöstarpeissaan.

Nynne DeNiro, Asiakkuushallintajohtaja, Acolad

Loppusanat

Tulos

Ratkaisun käyttöönotto on vielä meneillään, mutta asiakkaamme on jo saavuttanut seuraavia tuloksia:

  • 1–2 viikkoa nopeammat toimitusajat käännettävän sisällön osalta    
  • 30 %:n säästö käännösmuistin, konekäännösten, sujuvien prosessien, työnkulkujen automatisoinnin ja volyymihinnoittelun ansiosta
  • Skaalautuva ratkaisu, jota voidaan hyödyntää kaikissa merkittävissä viranomaissäännösten muutoksissa, jotka saattavat edellyttää sisällön massapäivityksiä. 

Keskustelemme jo seuraavasta vaiheesta, jossa tavoitteena on tehostaa prosessia entisestään jäsennellyn sisällön muokkaamisen ja sisällönhallinnan teknologioiden avulla – tietysti täysin integroituina käännösjärjestelmiimme, jotta voimme jatkossakin tarjota asiakkaallemme päästä päähän -ratkaisun ja pitkän aikavälin tehokkuutta.