Julkishallinto

Kieli- ja tulkkauspalveluja, jotka auttavat kaatamaan kielimuurit ja varmistamaan tehokkaan kansalaisviestinnän.

Tehokasta viestintää monimuotoisessa maailmassa

Kokeneet kieliasiantuntijat

Kieliasiantuntijatiimimme tuntee julkisen sektorin vivahteet ja terminologian.

Taattua luottamuksellisuutta

Ymmärrämme julkisen sektorin tietojen arkaluonteisuuden, ja prosessimme on suunniteltu luottamuksellisuuden varmistamista ajatellen.

Nopeat toimitusajat

Julkishallinnon nopeatempoisessa maailmassa toimitamme palvelut ajallaan laadusta tinkimättä.

Ratkaisut monikielisen viestinnän hallintaan

Acolad on auttanut julkisen sektorin asiakkaita täyttämään monikielisen sisällön vaatimukset tekemällä pitkäaikaista yhteistyötä hallinnollisten elimien kanssa ympäri maailmaa.

Julkisen sektorin käännös- ja lokalisointipalvelut

Voimme varmistaa, että jokainen asiakirja, julkaisu ja ohjeistus virallisista käännöksistä aina huippuluokan kieliteknologiaan saakka on kaikkien saatavilla kaikilla kielillä selkeydestä ja tarkkuudesta tinkimättä. Mukauttamalla sisältö paikallisiin kulttuureihin ja asiayhteyksiin taataan aidosti inklusiivinen viestintä, joka puhuttelee yhteiskunnan kaikkia osa-alueita. 

 • Oikeudelliset asiakirjat, lait, asetukset, sopimukset ja yleissopimukset
 • Julkinen viestintä, mukaan lukien lehdistötiedotteet, julkishallinnon tiedotteet ja uutiskirjeet.
 • Koulutusmateriaalit, kuten esitteet, tiedotuslehtiset ja verkko-opetussisältö.
 • Tutkimukset ja raportit, muun muassa tutkimukset, kyselyt ja viralliset löydökset.
 • Sähköisen hallinnon palvelut, verkkosivustojen, portaalien ja sovellusten lokalisointi.
 • Julkisten lähetysten ja tiedotusvideoiden tekstitys ja dubbaus.
 • Kriisiviestintä oikea-aikaista ja täsmällistä reagointia varten hätätilanteissa ja kriiseissä.
 • Julkisen sektorin koulutuksessa tai tiedotuskampanjoissa käytettävien materiaalien lokalisointi.
 • Maahanmuuttajille, pakolaisille tai muille maahan tulleille tarkoitetut maahanmuutto- ja kansalaisasiakirjat.

Julkisen sektorin tulkkaus

Kokonaisvaltaiset tulkkausratkaisut, joilla tuetaan hallituksia ja julkisen sektorin yksiköitä, jotta ne voivat palvella yhteisöjä paremmin, sisältäen laitteet, teknologian ja resurssit. Asiantuntevat tulkit auttavat välttämään väärinymmärryksiä tuomioistuimissa sekä maahanmuutto-, lainvalvonta-, terveydenhuolto-, koulutus- ja sosiaalihuoltoasioissa.

 • Konferenssitulkkaus kokouksiin ja kansainvälisiin huippukokouksiin
 • Simultaanitulkkaus suoriin tapahtumiin tai lähetyksiin.
 • Konsekutiivitulkkaus pienempiin kokouksiin, lehdistötilaisuuksiin tai haastatteluihin.
 • Etätulkkaus virtuaalikokouksiin puhelin- tai videokonferenssivälineiden avulla.
 • Yhteisötulkkaus julkishallinnon tapaamisissa terveydenhuollon, sosiaalipalveluiden ja koulutuksen alalla.
 • Tuomioistuin- ja oikeustulkkaus, joka on ratkaisevan tärkeää oikeudellisissa asiayhteyksissä oikeudenmukaisten menettelyjen varmistamiseksi.
 • Puhelintulkkaus hätätilanteissa, puhelinpalveluissa tai muissa tilanteissa, joissa tarvitaan välitöntä kielellistä tukea.
 • Viittomakielen tulkkaus kuurojen ja huonokuuloisten yhteisöille.
 • Kulttuurisovittelu kulttuuristen kuilujen kaventamiseksi erilaisissa ympäristöissä.

Julkisen sektorin transkriptiopalvelut

Transkriptiopalveluita tarvitaan usein digitaalisiin alustoihin siirtymisestä huolimatta, jotta voidaan pitää tarkkoja rekistereitä ja varmistaa, että ne ovat kaikkien kansalaisten saatavilla. Acoladilla teemme usein yhteistyötä julkisten instituutioiden kanssa ja tarjoamme transkriptiopalveluja seuraaville aloille: 

 • Neuvostojen kokoukset, lautakuntien kokoukset, henkilöstön infotilaisuudet ja muut julkiset tilaisuudet, joiden on oltava yleisölle avoimia.
 • Julkiset kuulemiset erityistarkoituksiin, esimerkiksi lainsäädännön tai sääntelyn muuttamiseksi.
 • Kuulemisten, oikeudenkäyntien ja todistajanlausuntojen kaltaiset oikeudelliset menettelyt.
 • Poliisin tai muiden lainvalvontaviranomaisten menettelyt, kuten haastattelut, kuulustelut ja lausunnot.
 • Akateeminen tutkimus tai arkistomateriaali

Lisätietoja julkiselle sektorille suunnatuista palveluistamme