Biotieteet

Biotieteiden kansainväliset käännös- ja sisältöpalvelut farmasiayrityksille, lääkinnällisten laitteiden valmistajille ja kliinisten tutkimuspalveluiden tarjoajille.

Vertaansa vailla olevaa asiantuntemusta kansainvälisestä lääketiede- ja lääkeviestinnästä

Tuote-etikettien ja -tiedotuksen virtaviivaistaminen

Maailmanlaajuiset kliiniset tutkimukset nopeammin

Vaatimustenmukaisuutta koskevien vaatimusten täyttäminen

Parempi projektien laatu ja tehokkuus

Yli 30 vuoden kokemuksella Acolad on laadukkaiden biotiedealan käännös- ja sisältöpalvelujen eturintamassa. Ymmärrämme täysin haastavan toimintaympäristösi realiteetit. Siksi teknologia- ja palveluratkaisumme on suunniteltu vastaamaan alan tiukkoja standardeja, muun muassa sääntelyä ja validointia koskevia sekä paikallisia ja kulttuurisia vaatimuksia. 
 

Lääkintälaitealan, lääkealan, biotekniikka-alan ja kliinisen tutkimuksen organisaatioiden kumppanina tarjoamme korkeatasoisimmat kieli- ja sisältöpalvelut, vertaansa vailla olevaa asiantuntemusta sekä alan tuntemusta, joka auttaa pelastamaan ihmishenkiä. 

Biotieteiden kieliratkaisuja

Lääke- ja biotekniikkayritykset

Nopeatempoisessa ja tiukasti säännellyssä lääke- ja biotekniikka-alan maailmassa vaatimustenmukaisuus, laatu, eheys, jäljitettävyys ja potilasturvallisuus ovat ratkaisevan tärkeitä tekijöitä kansainvälisen laajentumisen onnistumisen kannalta. Acoladilla on valmiudet vastata erityisiin kielitarpeisiisi tuotteen koko elinkaaren ajan, prekliinisestä vaiheesta markkinoille saattamisen jälkeiseen vaiheeseen saakka. 

 • Tuotteiden lanseeraus
 • Vaatimustenmukaisuus  
 • Potilasturvallisuus 
 • Laatuvaatimukset 
 • Nopea pääsy markkinoille 

Kliinisten tutkimusten käännökset

 • Protokollat, kirjeenvaihto, asiakirjamateriaalit, potilasrekrytointimateriaalit, työkalut kliinisten tulosten ja potilaiden raportoimien vaikutusten arvioimiseen
 • Tekniikan ja prosessien toteuttaminen skaalautuvuutta, tarkkuutta ja nopeutta ajatellen

 Onnistuneet ja ajallaan tehdyt asiakirjatoimitukset sääntelyelimille

 • Euroopan lääkeviraston asiakirjavaatimusten tunteminen ja hakemukset muualla maailmassa
 • Asiakirjatoimitusten vaatimuksia varten kehitetyt työkalut

Markkinointiviestintä

 • Verkkosivujen lokalisointi
 • Monikielinen hakukoneoptimointi
 • Kulttuurisesti mukautetut kampanjat
 • Copywriting ja transcreation
 • Markkinoinnin transcreation

Potilaiden sitouttaminen

 • Kulttuurisesti sopivat materiaalit
 • Monipuolinen rekrytointi
 • Tulkkauspalvelut ja -ratkaisut

 Ripeä lääketurvatoiminnan raportointi

 • Järjestelmät ja prosessit lyhyiden palautusaikojen mahdollistamiseksi
 • Teknologia useiden tiedonsyöttötapojen ja raporttimuotojen käsittelyyn
 • Laadunvarmistuksen vakiotoimintaohjeiden käännökset

 Tuotantorekisterien käännökset

 Yritysviestintä (henkilöstöhallinto, juridiikka, koulutus)

 • Multimedian lokalisointi
 • Verkko-oppimisen lokalisointi
 • Lähi- ja etätulkkaus
 • Transkriptio

Kliininen tutkimus

Kliinisiä tutkimuksia säännellään tarkoin ja niistä kertyy suuri määrä asiakirjoja, kuten kliinisen tuloksen arviointeja (COA), potilaan raportoiman vaikutuksen raportteja (PRO) ja havaitun vaikutuksen raportteja (ObsRO), joihin liittyy monimutkaisia kääntämisen ja kielentarkastuksen työnkulkuja. 

 • Monimutkaiset globaalit markkinatutkimukset
 • Arvon maksimointi toimeksiantajille 
 • Maailmanlaajuinen potilaiden rekrytointi ja viestintä
 • Vaatimustenmukaisuus 
 • Aika- ja kulupaineet 
 • Turvallinen tiedonhallinta
 • Laatu  

Monikielisten tutkimusten hallinta

Kliinisten tutkimusten käännökset

Potilaiden sitouttaminen ja rekrytointi

Kielellinen validointi

 • Sähköinen kliinisen tuloksen arviointi
 • Kognitiiviset loppuarviot
 • Kliinikon suorittamat arvioinnit
 • Hoidon osa-alueet

Tekniikka- ja prosessikonsultointi

 • Sidosryhmäviestintä
 • Järjestelmän vaatimustenmukaisuus
 • API ja konnektorit

Lääkinnällisiä laitteita ja in vitro -diagnostiikkalaitteita valmistavat yritykset 

Olipa kyse sitten kliinisen alan ammattilaisille tai potilaille tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista, niihin liittyy aina käyttöohjeita, etikettejä, pakkauksia ja muuta erittäin tärkeää sisältöä. Näiden materiaalien käännösten laatu on ratkaisevan tärkeää. Sillä varmistetaan laitteiden oikean ja turvallisen käytön lisäksi myös paikallisten ja alueellisten sääntelyvaatimusten noudattaminen. 

 • Kehittyvät sääntelyvaatimukset 
 • Käyttäjäasiakirjat ja etiketit 
 • Kansainväliset markkinat ja paikalliset vaatimukset 

Maailmanlaajuista sääntely-ympäristöä koskeva konsultointi

Käyttäjäasiakirjat ja etiketit

 • Käyttöohjeet (Instructions for Use, IFU)
 • Käyttöohjeistukset (Directions for Use, DFU) 
 • Huolto- ja käyttöoppaat 
 • Pakkaussisältö 
 • Käyttöliittymät ja mobiilisovellukset
 • Pikaoppaat 
 • Tuote-etiketit 

Kansainväliset sisältöstrategiat pitkän aikavälin skaalautuvaa tehokkuutta varten

Sisällön kirjoittaminen

Henkilöstö- ja liiketoimintaprosessien ulkoistaminen

 • Etikettien hallinta 
 • Ohjelmien hallinta 
 • Järjestelmänvalvonta 
 • Materiaaliluetteloiden hallinta 
 • Kuvamateriaaliasiantuntijoiden tuki   

Yhdistettävyys ja automatisoidut työnkulut

Konekääntäminen, tekoäly ja muu huipputason tietokoneavusteinen teknologia

 Asiakasportaalit, joiden kautta KPI-mittareiden, käännösmuistien ja muiden kieliresurssien tarkastelu on helppoa

Teknologiavetoisia kieli- ja sisältöpalveluja bio- ja lääketieteelle

Acolad tarjoaa täyden valikoiman ratkaisuja ja palveluja, jotka on mukautettu tukemaan lääkinnällisten tuotteiden, laitteiden ja palvelujen kehittämistä, tuotantoa, lokalisointia ja kansainvälistä jakelua. Noudatamme täysin terveysviranomaisten säännöksiä kaikissa maailman maissa. 

Tekoälykäyttöiset sisältöpalvelut ja työnkulut

Edistykselliset koneoppimisalgoritmimme auttavat tarjoamaan nopeita ja laadukkaita käännöksiä, jotta kaikki materiaalit sopivat kielellisiin ja kulttuurisiin vivahteisiin. Tämä tekoälypohjainen lähestymistapa tekee lokalisoidusta sisällöstä tarkempaa ja nopeuttaa kääntämistä, mikä on elintärkeää oikea-aikaisen maailmanlaajuisen jakelun ja vaatimustenmukaisuuden kannalta.

Tulkkauspalvelut maailmanlaajuista terveydenhuoltoa varten

Acoladin maailmanlaajuinen sertifioitujen lääketieteen tulkkien verkosto, jolla on käytössään edistyksellisin teknologia, voi auttaa sinua lääketieteellisissä konferensseissa ja seminaareissa, sääntelykokouksissa ja auditoinneissa sekä tutkimus- ja kehityshankkeissa. Se helpottaa potilaiden hoitoa maailmanlaajuisissa terveydenhuoltoympäristöissä.

Lääketieteelliset transkriptiopalvelut

Tarjoamme lääketieteellisiä transkriptioita kaikenlaiseen viestintään ja julkaisuihin, konferensseihin, symposiumeihin, seminaareihin ja äänitettyihin lääketieteellisiin raportteihin. Lääketieteelliset litteroijat työskentelevät aineiston parissa henkilökohtaisesti tai tallenteiden pohjalta noudattaen samalla tiukkoja luottamuksellisuusvaatimuksia, jotka heijastavat lääketieteellisten tietojen ja tutkimustietojen arkaluonteisuutta.

Kielellinen validointi ja laadunvarmistus

Useimmille asiakkaille käännöslaatu on subjektiivinen ja abstrakti asia. Acoladille kyse on prosessista. Siksi meillä on monitasoinen lähestymistapa, jota on rikastettu tekoälyllä, jotta tarkka ja johdonmukainen laatu voidaan varmistaa sisällön elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Kansainvälinen markkinointi ja viestintä

Voit rakentaa luottamusta erilaisilla markkinoilla, sillä olemme erikoistuneet biotieteiden viestinnän monimutkaisuuden hallintaan. Monikielisten SEO-asiantuntijoiden, lääketieteellisten copywritereiden ja digitaalisten markkinoijien tiimimme on perehtynyt alaan ja voi parantaa brändisi näkyvyyttä, mikä raivaa tietä maailmanlaajuiselle menestykselle.

Yritysviestintä

Palvelumme on suunniteltu helpottamaan viestintää myös alan keskeisten sidosryhmien, kuten terveysministeriöiden, eettisten komiteoiden ja sääntelytahojen kanssa sekä eri yrityskanavissa, kuten henkilöstö-, laki- ja koulutusosastojen välillä.

ISO-sertifikaatit ja laatustandardit

Kaiken työmme perustana ovat ISO-sertifioidut prosessit ja laatujärjestelmät. Meille on myönnetty lukuisia sertifiointeja toimialakohtaisten ISO-standardien nojalla.

Biotieteisiin erikoistunut sertifioitu kieliasiantuntijatiimi

Äidinkielisistä asiantuntijoista koostuva tiimi varmistaa kulttuurisen ja kielellisen tarkkuuden ja pysyy samalla ajan tasalla lääketieteen alan säädöksistä. Projektipäällikkömme ovat vastuussa tiimien kouluttamisesta, vaatimustenmukaisuuden valvonnasta sekä käännösratkaisujen ja -käytäntöjen muokkaamisesta ICH-, EDQM-, MedDRA-, MHRA-, ISPOR-, FDA- ja EMA-standardien mukaisiksi.

 • Omistautunut projektinhallintatiimi
 • Osaavat kieliasiantuntijat kohdemaissa
 • Jatkuva kääntäjien rekrytointi, valikoiminen ja arvioiminen
 • Sääntelyvaatimuksia ja paikallisia tarpeita vastaavat optimoidut työnkulut

Katso, miten kokonaisvaltaiset kieliratkaisumme voivat auttaa tuotteesi elinkaaren jokaisessa vaiheessa.

Usein kysytyt kysymykset

Onko biotieteiden lokalisointi sinulle uusi asia? Meiltä saat vastaukset kysymyksiisi.

Lokalisointi varmistaa biotieteiden sisällön tarkan mukauttamisen kohdemarkkinoille, mikä parantaa saavutettavuutta ja vaatimustenmukaisuutta.

Lokalisointi on ratkaisevan tärkeää biotieteiden alan organisaatioille, jotta ne voivat viestiä tehokkaasti maailmanlaajuisille yleisöille ja täyttää sääntelyvaatimukset.

Lokalisoitavaa sisältöä ovat esimerkiksi kliinisten tutkimusten asiakirjat, pakkausmerkinnät, pakkaukset, ohjelmistot ja markkinointimateriaalit. 

Lokalisointi parantaa turvallisuutta biotieteiden alalla varmistamalla tärkeän lääketieteellisen tiedon tarkan kääntämisen, mikä vähentää riskejä ja väärinkäsityksiä.

Priorisoi kielet, jotka ovat merkityksellisiä niiden kohdemarkkinoiden, sääntelyvaatimusten ja alueiden kannalta, joilla biotiedealan yrityksesi tuotteita markkinoidaan.

Varmistamme biotieteiden alan käännösten laadun alan asiantuntijoiden, tiukkojen laadunvarmistusprosessien ja alan ISO-standardien noudattamisen avulla.

Kyllä, voimme priorisoida kiireelliset käännöspyynnöt biotieteiden alalla, jotta voimme noudattaa ehdottoman tärkeitä aikatauluja ja varmistaa oikea-aikaisen viestinnän.

Pidämme biotieteiden alan asiakirjat ehdottoman luottamuksellisina salassapitosopimusten, suojatun infrastruktuurin ja tietosuojasäännösten noudattamisen avulla.

Biotieteiden alan lokalisointikustannukset vaihtelevat projektin laajuuden, kieliparien, sisällön määrän ja erityisvaatimusten mukaan. Ottamalla meihin yhteyttä saat henkilökohtaisen tarjouksen.

Teknologia ja tekoäly auttavat biotieteiden alan lokalisoinnissa virtaviivaistamalla prosesseja, parantamalla johdonmukaisuutta ja lisäämällä käännösten tarkkuutta ja tehokkuutta.