Tre viktiga frågor om videolokalisering

Experttips om hur du lyckas med lokalisering av videoinnehåll.

date icon9 juli 2022     tag iconMultimedia

Hur kan ett företag lansera en produkt eller tjänst på en ny målmarknad på ett tilltalande sätt? Hur kan företaget tillhandahålla information om produkten eller tjänsten och dess funktioner? Svaret på dessa utmaningar är ofta video, ett av de trendigaste och mest engagerande innehållsformaten.

Men hur kan videoinnehåll användas när din målgrupp är internationell? Hur skapar du en flerspråkig innehållsstrategi för video? Svaret är videolokalisering. Var inte orolig om det här ämnet är nytt för dig, vi har sammanställt tips från våra interna experter på lokalisering av multimedia om hur du framgångsrikt lokaliserar videor och annat medieinnehåll.

Vad ingår i effektiv videolokalisering?

Syftet med att lokalisera videor är att nå fram till den avsedda målgruppen. För att lyckas med lokalisering måste man ta hänsyn till språk, kultur och andra intressen hos målgruppen.

En lokaliserad video ska vara minst lika användbar för den nya målgruppen som originalvideon är för sin målgrupp. Den ska förmedla samma budskap om företaget och produkten till en ny målgrupp. 

En effektiv videolokalisering inkluderar även SEO om innehållet ska publiceras online. En väl lokaliserad video är lätt för kunden att hitta – syftet med den är ju att vara till nytta och hjälp.

Exponeringen på en ny marknad avgörs av hur lätt företaget och dess produkter eller tjänster är att känna igen. Ju bättre exponering videon får, desto fler tittare och därmed möjligheter får företaget att övertyga potentiella kunder om hur bra produkterna eller tjänsterna är.

Proffstips: att lokalisera en video har visat sig vara lika effektivt som att producera en helt ny video för varje språk, men det är både snabbare och billigare.

Vad är skillnaden mellan internationalisering och lokalisering av multimedia?

Lokalisering bör ingå i planeringen innan innehållsproduktionen påbörjas.

Internationalisering ska tas med i beräkningen redan från manusstadiet. Under internationaliseringen beaktas kraven från olika kulturer och språk redan innan videon börjar produceras.

Läs mer om lösningar för audiovisuella översättningar som passar just dina behov.

Vilka faser finns i ett typiskt projekt för lokalisering av multimedia?

1. Förproduktion och videoanalys

När du lokaliserar en redigerad video är den första fasen att analysera videon och samla in allt material som ska lokaliseras, till exempel tal och ljud, undertexter och bildtexter samt visuella element som bilder av människor samt regionala och kulturella referenser. 

Om du planerar videolokaliseringsprojektet noga underlättar du de senare faserna.

I planeringen av ett videoprojekt är det ytterst viktigt att målgruppen och nyckelbudskapet definieras: Vilka är de tänkta mottagarna av budskapet som förmedlas? Hur ska budskapet kommuniceras? När kärnidén har definierats är det bästa att skapa en kort synopsis av videons innehåll.

Därefter kan du börja arbeta med manuset: det mer detaljerade innehållet och handlingen i videon, liksom dialogen eller berättarrösten.

Förutsättningarna för lokalisering är enkla att anpassa i det här skedet. En rad aspekter kan anpassas för att bidra till lokaliseringen: var videon spelas in, videons innehåll och längd, vilken text som visas i videon liksom vem berättaren är.

2. Översätta och lokalisera texterna

Texten sparas i en separat fil, så att den enkelt kan översättas till ett nytt målspråk.  Om videon till exempel innehåller en intervju behövs en översättare med expertis inom audiovisuell översättning, som kan avgöra vad som är viktigt och vad som kan utelämnas utan att budskapet går förlorat.

Ofta upptäcker företaget inte förrän långt efter att originalvideon är färdigställd att lokalisering kommer behövas. Lyckligtvis går det att lokalisera en video även om den färdigredigerade originalversionen sedan länge finns publicerad.

3. Producera berättarröster

När översättningen har slutförts krävs måste en berättare anlitas om videon ska lokaliseras med en berättarröst eller dubbas.

För att säkerställa att budskapet blir tydligt och begripligt bör berättaren ha språket som modersmål. Modersmålstalare har naturlig kontroll på betoning och nyanser, vilket minskar risken för misstolkningar.

4. Lägga till det lokaliserade materialet i form av undertexter, dubbning eller tal

Undertextning är det vanligaste sättet att lokalisera videor. Undertextning kan läggas till i videon så snart den har översatts.

Undertextning är ofta också det mest kostnadseffektiva alternativet: processen innehåller inte så många faser och det är enkelt att redigera undertexterna. Om det visar sig att den lokaliserade texten behöver redigeras under arbetets gång, är det lättare att göra uppdateringar i text än i ett röstspår. För att redigera inspelat tal krävs ofta att en ny inspelning görs.

Eventuell ytterligare redigering av videoinnehållet kan göras i samband med att den översatta texten läggs till i videon som undertexter.

Bilder, animeringar, musik och ljud kan läggas till för att förstärka budskapet. Dessutom kan man ta bort alla element som företaget inte vill ska ingå i den lokaliserade videoversionen. Det kan handla om bilder eller texter som kan betraktas som olämpliga i andra kulturer.


date icon9 juli 2022     tag iconMultimedia

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter

relaterade artiklar