Fem tips för en lyckad videolokalisering

Tillhör du de 86 % av marknadsförarna som använder videoinnehåll? I så fall vill du säkerställa att dina videor når en så stor publik som möjligt. Ett av de bästa sätten att uppnå detta är genom att lokalisera ditt multimediainnehåll.

date icon20 juli 2022     tag iconMultimedia

Tillhör du de 86 % av marknadsförarna som använder videoinnehåll? I så fall vill du säkerställa att dina videor når en så stor publik som möjligt. Ett av de bästa sätten att uppnå detta är genom att lokalisera ditt multimediainnehåll. 

Även om engelska är det språk som studeras mest i världen är det endast cirka 20 % av världens befolkning som verkligen talar det. Därför är det bara naturligt att konsumenterna föredrar att titta på videor som anpassats till deras kultur och språk.

Varför du bör lokalisera dina videor

Genom att skapa multimediainnehåll som är anpassat till det lokala språket och kulturen kan du skapa en personlig upplevelse för internationella kunder. Detta bör vara ett viktigt övervägande när du riktar in dig på nya marknader.

Det kan vara en bra idé att ta hänsyn till lokalisering och lämna utrymme för flexibilitet – vad gäller både kreativitet och budget – när du skapar ditt videoinnehåll. Det kan göra processen för videolokalisering enklare och resultera i en slutprodukt som uppfyller dina kommunikationsmål.

Här följer ytterligare fem tips som hjälper dig att lyckas med ditt projekt för lokalisering av videoinnehåll:

1. Välj mellan undertexter eller berättarröster

Undertexter och berättarröster är två alternativ för lokalisering av videoinnehåll. Vilket passar bäst för dig?

Det beror på egenskaperna för din video och hur du ska använda den. Dessutom beror det på din budget. Berättarröster kräver mer tid och arbete och kostar därför mer än undertexter.

Hos Acolad kan vi hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för dina projekt för lokalisering av multimedia baserat på företagets behov.

2. Glöm inte att översätta grafik och text

Finns det grafik eller text på skärmen i din video? Glöm då inte att översätta även dessa till målspråket! Detta knyter även an till den föregående punkten, eftersom samtidig visualisering av text på skärmen och undertexter kan bli distraherande för tittaren. Därför kan berättarröster vara en bättre lösning i det här fallet.

3. Berättarröster kan vara nödvändigt 

Hur många olika röster finns det i originalvideon? Ju fler talare det finns, desto svårare blir det att skilja mellan dem när du använder undertexter. Inspelning av berättarröster kan vara ett bättre alternativ här, särskilt när du arbetar med duktiga skådespelare som kan använda olika röster.

4. Planera framåt för undertexter

Beroende på vilket språk du översätter innehållet till kan undertexterna bli mycket långa. Tyska är till exempel i allmänhet 30 % längre än engelska.

Tänk på att du bör lämna extra utrymme så att texten förblir läslig oavsett språk och vilken typ av tecken som används.

Om du använder undertexter är det bästa praxis att inte låta viktig handling utspelas på den nedre tredjedelen av skärmen, så att du kan använda utrymmet för undertexter utan att påverka videons innehåll.

Vi har många års erfarenhet av att tillhandahålla översättning av audiovisuellt innehåll, så du kan tryggt lita på att du får en slutprodukt av högsta kvalitet.

5. Avsätt extra tid för berättarröster

När du spelar in originalvideon bör du överväga att lämna lite extra tid om ljudet för den översatta berättarrösten skulle vara längre än källjudet. Det kan du göra genom att lämna pauser i dialogen eller att be röstskådespelarna att tala långsammare. Detta ger utrymme för flexibilitet och hjälper dig skapa en mer naturlig slutvideo.

Att ta tid på olika ljudmanus kan också vara praktiskt, så att röstskådespelaren vet vilka tidsgränser inspelningarna måste hålla sig inom.

Lokalisering är ett kraftfullt verktyg för att nå nya marknader och ta ditt videoinnehåll till nästa nivå. Med dessa tips i åtanke är du på rätt spår för att skapa utmärkt lokaliserat videoinnehåll.


date icon20 juli 2022     tag iconMultimedia

Ta reda på hur våra experter på lokalisering av multimedia kan hjälpa dig att förbättra avkastningen på din videomarknadsföring

relaterade artiklar