Fallstudie

Centraliserade översättningar för en mer enhetlig varumärkesstrategi inom telekom

 


Vår kund

Vår kund är ett internationellt telekombolag med kunder på en rad olika marknader med varierade språkbehov.


Utmaningen

  • Bristande kvalitet på innehållet
  • Inkonsekvent användning av företagets terminologi
  • Svårt att följa upp översättningsutgifterna
  • Utspridda språkresurser
  • Bristande transparens vad gäller nyckeltal för översättningar

Att vara närvarande på flera marknader innebär att behöva anpassa sig till lokal efterfrågan, följa lokala krav och uppfylla behoven hos varje målgrupp. Vår kund saknade en centraliserad metod för lokalisering av innehåll och hantering av flerspråkigt innehåll, vilket innebär att de olika teamen använde flera olika leverantörer för att översätta innehåll för alla målmarknader. Denna brist på centralisering och övergripande samordning av bästa praxis innebar i sin tur inkonsekvent innehållskvalitet och terminologianvändning mellan olika regioner. Dessutom blev det i princip omöjligt att hålla ordning på status och kostnader för alla översättningsprojekt. När de gjorde om sin strategi för globalt innehåll, behövde företaget en lösning på alla sina utmaningar som också hjälpte dem hantera den ökade efterfrågan på lokaliserat innehåll och se till att projekten höll sina budgetar. 

Lösningen

Acolad implementerade en enda global innehållsplattform för översättning och hantering av flerspråkigt innehåll tillgänglig för hela företaget. Den här portalen uppfyllde alla kundens krav och möjliggjorde en centraliserad överblick över alla innehållsprojekt och språkresurser, vilket säkerställde transparent rapportering och kostnadsstyrning.

Resultatet

Centraliserad innehållshantering
En enda översättningsprocess för full kontroll över källor och översatt innehåll

Användning av upp till 50 % återvunnet innehåll från översättningsminnen
Konsolideringen av alla översättningsminnen och språkresurser snabbade på hanteringstiden för översättningarna och gav minskade lokaliseringskostnader

Förbättrad enhetlighet i varumärkesstrategin
Konsekvent innehåll över alla innehållsformat och marknader, utnyttjande av en central företagsordlista för terminologi och förbättrad image för företagets varumärken

Granskning i landet
Steg för expertvalidering har lagts till i standardarbetsflödena för översättning för att säkerställa högkvalitativt innehåll på alla språk

Samlade kostnader
Samordning av översättningarna till en enda partner och hantering av alla översättningsprojekt via en central portal hjälpte vår kund att maximera effektivitetsvinsterna

Full insyn i utgifterna
Utgiftsrapportering med ett enda klick, med full kontroll över kostnadsbesparingarna

Skalbarhet och interoperabilitet
Alla interna verktyg som har med hantering av flerspråkigt innehåll att göra centraliseras inom samma portal, där nya tekniker kan integreras när behovet uppstår

Vill du ha ett eget exemplar av den här fallstudien?

Kontakta en expert på språktjänster

Behöver du hjälp med ett översättnings- och lokaliseringsprojekt? Eller behöver du skapa och/eller bearbeta multimedieinnehåll? Vi finns här för dig!