Fallstudie

Terminologi och översättning: fördelarna med förändring

Se hur Tetra Pak sparade in över 50 % av översättningskostnaderna och halverade leveranstiderna – samtidigt som innehållet blev mer enhetligt på alla språk.


Tetra Pak är världsledande inom livsmedelsbehandling och förpackningslösningar

”Bevara det goda” – det är Tetra Paks motto. Den globala tillverkaren tillhandahåller kompletta system för beredning, paketering och distribution. Försäljning sker till fler än 160 länder, med över 11 miljarder euro i intäkter bara under 2021, vilket tydligt visar att de faktiskt håller sitt löfte.

160

länder världen över

11+ miljarder euro

i årlig intäkt


Utmaningen

Tetra Paks behov av översättning och lokalisering är uppenbart då kunderna finns i 160 länder. I ett så omfattande arbete är det naturligtvis svårt att hålla reda på alla detaljer, till exempel i en bruksanvisning för kunder på över 1 000 sidor.

När Sverige gick med i EU 1993 ökade Tetra Paks behov av översättning och lokalisering markant, eftersom de då enligt lag blev tvungna att översätta sina tekniska dokument till alla EU-språk.

Tekniska texter kan vara mycket detaljerade och kräver högsta noggrannhet. Terminologin måste vara helt konsekvent och entydig. De etablerade processerna, där varje språktjänstleverantör hanterade sina egna översättningsminnen och termbaser för Tetra Pak, var därför inte längre gångbara – vare sig när det gällde kostnader eller hanteringstider.

Jag vill betona att vi valde Acolad för att sköta all vår terminologiöversättning till över 30 språk eftersom de redan var en föredragen leverantör med expertis och verktyg i toppklass.

Lars-Göran Nilsson
Engineering Capability Expert, Tetra Pak

Lösningen

  • En centraliserad terminologiordlista och ett översättningsminne för Tetra Pak, som används av alla återförsäljare
  • En centraliserad terminologiöversättningsleverantör för ökad enhetlighet
  • Övergång till xml-filer för att bevara källfilernas formatering i översättningarna

Tetra Pak behövde ett system för översättningshantering (TMS) som skulle göra det möjligt att hantera översättningarna av tekniska dokument billigare, effektivare, enklare och snabbare. Systemet skulle hantera alla översättningar och alla leverantörer, åtminstone på affärsenhetsnivå. Formateringen skulle helst automatiskt överföras från källfilen till den översatta och lokaliserade filen.

Detta innebar att Tetra Pak övergav sin gamla metod där de skickade FrameMaker-filer till de olika leverantörerna för att sedan få tillbaka nya filer med översättningarna – en ganska omständlig process som ofta medförde behov av omformatering. Numera är alla filer i xml-format, vilket gör det möjligt att automatiskt överföra Tetra Paks formatering till de översatta filerna.

Enhetlig terminologi på över 30 språk

Som ett huvudkrav för pålitlig översättningskvalitet, framför allt i teknisk dokumentation, behövde Tetra Pak ha en konsekvent, välskött, konstant uppdaterad termbas, förklarar Lars-Göran Nilsson, Engineering Capability Expert och ansvarig för Tetra Paks tekniska kommunikation. Han har varit drivande i förändringsprocessen från start.

Företaget behövde en termbas som en pålitlig källa till korrekt terminologi som man hade full kontroll över. Denna uppgift åtog sig Fodina, en Linköpingsbaserad expert på terminologi och terminologihantering.

I nästa steg gällde det att skapa konsekventa översättningar. Följaktligen sökte man efter en centraliserad språktjänstleverantör som kunde ta hand om all terminologiöversättning, som skulle vara obligatorisk även för andra leverantörer.

En samlad, tillförlitlig termbas för vart och ett av språken kan endast nå sin fulla potential om översättningsminnet hanteras konsekvent av alla leverantörer. Därför valde Tetra Pak ett proprietärt översättningsminne som central referenskälla för alla översättningsleverantörer, vilka kan ansluta till Tetra Paks system via VID (Virtual Desktop Infrastructure). ”Vi valde er på Acolad som partner när vi sjösatte systemet”, minns Lars-Göran. 

Resultatet

50-procentiga besparingar

på översättningskostnaden

2x snabbare

tid till marknaden

Över 30

språk

Konsekvent upplevelse

för slutanvändare världen över

Tetra Paks huvudsakliga förväntning var att göra stora besparingar. Gällande pengar och tid, förstås, men även gällande arbetsbörda och procedurer – vilket i sin tur bidrar till att spara ännu mer tid och pengar. Följaktligen satte man en hög ambitionsnivå: att sänka både utgifter och hanteringstider med 50 procent inom fem år.

”Detta var vårt mål, men efter två år hade vi redan lyckats sänka kostnaderna mer än så. Efter bara två år ...”, säger Lars-Göran igen. Och hur gick det med leveranstiderna? ”Även där var målet 50 procent inom fem år. Det klarade vi också. På ännu kortare tid”, fortsätter han och understryker också effekten av att övergå från ostrukturerade FrameMaker-filer till xml-format: ”Man behöver inte lägga lika mycket tid på layout, konvertering, att skapa pdf-filer och så vidare!”

Vi hade ett mål när vi sjösatte projektet om att försöka minska översättningskostnaden med 50 % inom fem år. ”Detta var vårt mål, men efter två år hade vi redan lyckats sänka kostnaderna mer än så. På bara två år!”

Lars-Göran Nilsson
Engineering Capability Expert, Tetra Pak

Men fördelarna slutar inte där: Tack vare det centraliserade TMS-systemet har Tetra Pak hela tiden koll på alla leverantörer och individuella villkor.

Framför allt är översättningarna numera konsekventa, tack vare det centraliserade översättningsminnet och den stabila terminologihanteringen: den engelska termbasen som hanteras av Fodina och alla översättningar av terminologi som hanteras av Acolad – för alla leverantörer och för alla aktuella språk, för närvarande över 30.

”Terminologi är verkligen nyckeln här”, påpekar Lars-Göran – eftersom den ökade enhetligheten också innebär en ökning av återanvändbarheten, vilket återigen minskar administrativt arbete, hanteringstider och kostnader. Och, viktigast av allt för slutanvändarna, det skapar den tydlighet som är nödvändig i bruksanvisningar, där samma fraser konsekvent måste användas för samma beskrivna användarinteraktion. 

Framtiden

Tetra Pak har gjort enorma framsteg, men ligger inte på latsidan för det. Allt eftersom tekniken ständigt utvecklas filar de redan på en önskelista inför framtiden: ”De nya lösningarna kommer att finnas i molnet. Och självklart håller vi även ett öga på maskinöversättning. Vi har redan börjat prata om det”, förklarar Lars-Göran, varefter han presenterar en lista över viktiga kriterier hos en global språk- och innehållsleverantör:

  • Duktig på terminologi
  • Utmärkta provöversättningar
  • Stabilitet, även på ekonomisidan
  • Gott anseende vad gäller kvalitet

  • Toppmodern skalbar teknik, redo för molnet
  • Integrering av intelligent maskinöversättning samt efterredigering
  • Förmåga att ge opartiska råd, oberoende av egna plattformspreferenser

Relaterad läsning

Tekniska översättningar hjälper tillverkare att skala upp på globala marknader

Ledande leksakstillverkare stärker engagemanget och igenkänningen världen över

Vill du veta mer om de potentiella fördelarna med förändring i dina terminologi- och översättningsprojekt?

Kontakta vårt team idag