TMS och lokaliseringsplattformar

System för översättningshantering (TMS)

Optimera arbetsflöden för översättning, maximera produktiviteten och uppnå sömlös lokalisering med en översättningsplattform skräddarsydd efter dina behov.

Utöka din globala räckvidd med ett skräddarsytt TMS 

Skräddarsydda lösningar

Vi förstår att varje organisation har unika behov och utmaningar. Våra konsulter samarbetar nära med dig för att analysera dina nuvarande processer och skräddarsy en TMS-strategi som passar dina specifika krav. 

Optimera dina arbetsflöden

Genom noggranna analyser och processmappning identifierar vi områden för förbättring i dina arbetsflöden för översättning. Vi anpassar processer och eliminerar flaskhalsar, vilket gör att vi kan öka teamets produktivitet och minska hanteringstiderna. 

Sömlös integrering

Vårt team säkerställer en smidig integrering av TMS i ditt befintliga ekosystem. Vi arbetar tillsammans med dina IT-avdelningar för att säkerställa kompatibilitet och minimera störningsmomenten under implementeringsprocessen. 

”Genom att centralisera alla globaliseringsåtgärder till en plattform för översättningshantering kunde vi få utmärkt flerspråkigt innehåll och ett konsekvent varumärkesbudskap för våra globala konsumenter.” 

VP of Branding & Packaging
Global leksakstillverkare 

Våra rådgivningstjänster 

Hitta den bästa plattformen för översättningshantering för dina globala projekt

Val och integrering av TMS

Vi kan hjälpa dig att fatta rätt beslut för att ta ett nytt TMS i bruk eller uppgradera det befintliga, och sömlöst integrera det i ditt arbetsflöde.

Anpassad utbildning 

Vi utbildar dina teammedlemmar och säkerställer att de får de färdigheter som krävs för att dra maximal nytta av TMS-systemet. 

Kvalitetssäkring och bästa praxis 

Våra kvalitetssäkringsåtgärder och bästa praxis kan hjälpa dig att säkerställa exakta och konsekventa översättningar. 

Uppföljning av resultat 

Vi kan hjälpa dig att ta fram nyckeltal och resultatsiffror för att följa upp TMS-systemets effektivitet och identifiera optimeringsmöjligheter. 

Transformera dina översättningsprocesser idag

Tala med våra experter för att komma igång.

Vanliga frågor och svar

Är du ny när det gäller tekniker för översättningshantering? Vi har svaren.

Ett TMS är ett kraftfullt verktyg för översättningshantering utformat för att underlätta arbetsflöden för översättning, centralisera projektledning och öka effektiviteten vid användning av flerspråkigt innehåll. Det förenklar samarbetet, automatiserar uppgifter och hjälper dig säkerställa en konsekvent översättningskvalitet oavsett innehållsformat eller språk, vilket hjälper ditt företag att effektivt erövra globala marknader.

Ett TMS kan förbättra den övergripande effektiviteten och produktiviteten i dina översättnings- och lokaliseringsprojekt. I stället för att manuellt beställa översättningar och hålla ordning på dem via e-post eller olika kanaler, kan allt skötas inom portalen. Dessutom är systemet mycket säkrare än e-post.

Med Acolads teknik för översättningshantering kan du automatisera uppgifter, effektivisera arbetsflöden och slutföra projekt snabbare. Samarbetet sker sömlöst eftersom centraliserad kommunikation och uppdateringar i realtid ser till att alla är synkroniserade.

Enhetlighet är avgörande när du ska framföra ditt budskap på flera olika språk. Vårt TMS säkerställer detta genom att lagra översättningsminnen och ordlistor, vilket bidrar till en enhetlig röst för allt ditt innehåll. Men bäst av allt är att du kan säga adjö till onödiga utgifter, få enkel anpassning och hantera större innehållsvolymer, samtidigt som du tack vare de integrerade verktygen för kvalitetskontroll kan bibehålla en enastående kvalitet.

Plattformar för översättningshantering erbjuder normalt sett funktioner som översättningsminnen för att spara och återanvända översättningar, terminologihantering, verktyg för projektledning, automatiserade arbetsflöden, rapporter och analyser, integreringskapacitet och stöd för olika filformat.

Ett TMS förbättrar översättningskvaliteten och enhetligheten genom funktioner som översättningsminnen, terminologihantering, stilguider, verktyg för språklig kvalitetssäkring och gemensam feedback. Det säkerställer en enhetlig terminologi, efterlevnad av stilguider och upptäckt av fel, så att lokaliseringsteamen konsekvent kan leverera korrekta översättningar av högsta kvalitet.

Ja, TMS-lösningar finns för företag av alla storlekar, från små firmor till stora bolag. De kan anpassas utifrån specifika behov och budgetbegränsningar.

Kostnaden för ett TMS kan variera baserat på faktorer som organisationens storlek, antalet användare och vilken funktionsnivå som krävs. Prismodellerna kan omfatta abonnemangsbaserade varianter, alternativ för att betala efter hand eller engångslicensavgifter.

Valet av vilken typ av TMS som bäst passar dina behov bör ta hänsyn till organisationens specifika krav, budget och långsiktiga mål. Även om ett eget TMS kan erbjuda unika funktioner skräddarsydda för din organisation, kan det innebära högre inledande kostnader och längre utvecklingstid. TMS från en tredjepartsleverantör ger å andra sidan flexibilitet och kostnadseffektivitet genom abonnemangsbaserad prissättning.
Genom våra interna experter och vårt omfattande partnernätverk kan Acolad hjälpa dig att identifiera den bästa lösningen för dina behov av översättningshantering, med hänsyn till integrering med befintliga system, budgetbegränsningar, resurser och skalbarhet.