De fem främsta effekterna som AI redan har på globalisering

date icon2 april 2024     tag iconTeknik

Branschledarna avslöjar AI:s transformativa roll inom global verksamhet, från innehållsinnovation till regulatorisk efterlevnad.

Det har varit svårt att tränga igenom surret kring AI ända sedan OpenAI:s ChatGPT äntrade scenen 2022.

När ledande globala tänkare och branschexperter välkomnar AI-teknikens ankomst som ett paradigmskifte, hamnar företag och organisationer världen över under ökat tryck att införa AI överallt där de kan.

Men hur kan vi tränga igenom hajpen och bruset som omger AI? Och vilka praktiska exempel finns det där AI redan nu kan implementeras effektivt?

För att ta reda på detta bjöd vi in en panel med experter för att diskutera de fem främsta AI-tillämpningarna inom globalisering. Vi fick höra insikter från Florian Faes, vd hos den ledande lokaliseringspublikationen Slator, David Liu, Senior Product Marketing Manager, Gen AI hos SnapLogic, som är experter på programautomatisering, Julien Leblanc, chef för Sydeuropa på säljstödsplattformen Highspot och Acolads intäktsdirektör Gráinne Maycock.

Under de fascinerande diskussionerna togs en rad områden upp där AI redan har påtaglig inverkan på den dagliga verksamheten – från att skala upp innehållsproduktionen till att bygga in efterlevnad av komplexa regulatoriska ramverk – samtidigt som hänsyn tas till den avgörande roll som mänsklig översyn och kreativitet fortfarande spelar.

Här är en titt på fem nyckelområden och hur AI redan förändrar spelplanen:

AI-innehållsproduktion

En av de mest uppenbara fördelarna med AI har varit dess förmåga att snabbt skala upp innehållsproduktionen. Tidigare brukade det vara vårt att skapa innehåll i stor skala, men AI kan hjälpa dig att skriva innehåll snabbare än någonsin. En av de verkligt revolutionerande aspekterna är dock hur AI också kan användas för att granska sina egna resultat, säger Florian.

I praktiken bidrar den här typen av automatisering till att förbättra kvaliteten på AI-innehållet och gör det också möjligt för människor att öka sina egna expertkunskaper. För det andra möjliggör detta att innehållet kan bli allt mer multimodalt: det har blivit enklare att skapa mer ljud- och bildinnehåll, och mer av innehållet är flerspråkigt eftersom stora språkmodeller (LLM) kan arbeta över flera språk.

Därmed kan företag i allt högre grad hyperanpassa sitt innehåll. Marknadsföringskampanjer, regulatoriska förklaringsvideor och liknande innehåll kan skräddarsys till mindre målgrupper. – Vi ser till exempel en stor förändring där kampanjer som tidigare hade tagit teamen sex veckor att skapa, nu kanske tar sex timmar, tillägger Gráinne.

Arbetsflödena för innehållsproduktion blir allt mindre linjära. Organisationer försöker ta det bästa av alla tekniker och verktyg som finns tillgängliga och använder partnerskap för att se hur de kan tillföra ytterligare expertis i sina organisationer, arbetsflöden och innehåll.

Upptäck hur AI-drivet innehåll kan stärka din globala verksamhet

AI-röster, chattrobotar och tolkning

Utöver skrivet innehåll revolutionerar AI snabbt även multimedia, tolkning och integrerade chattrobotar.

De ökande möjligheterna att använda maskinöversättning för direktöversättning från tal till tal innebär tillsammans med bättre modeller och maskinvara som minskar latensen att AI-tolkningen hela tiden blir bättre och bättre. Som Florian påpekade är detta särskilt revolutionerande för språk med små resurser, där det kan vara svårt att hitta översättare och tolkar. 

Ett utmärkt exempel på framgångsrik AI-tolkning är en produktlansering som nyligen genomfördes inom biovetenskapen. Där kunde deltagarna lyssna live på sina egna språk genom att använda en app på sina egna smarta telefoner. 

AI gör också stor skillnad genom chattrobotar – och precis som för annan AI-implementering låser användningsfallen upp andra användningsfall. David visade hur SnapLogic implementerade SnapGPT, ett verktyg som använder frågor för att skapa integrering mellan Highspot och Salesforce. Detta gör att användarna slipper koda.

Förutom att låsa upp innehåll som möjliggör försäljning i Salesforce, innebar det att ett team av tyska utvecklare kunde använda verktyget på sitt eget språk och skapa en integrering som fungerar på alla språk. 

AI-röster har också visat sig vara revolutionerande när det gäller att skapa multimedia- och videoinnehåll. En av de traditionella utmaningarna för företag som vill skapa videoinnehåll, särskilt på flera språk, kan vara den höga startkostnaden. Framför allt när det gäller studiokostnader eller tillgängligheten på röstskådespelare. 

En av de första AI-tjänster som lanserades av Acolad hanterade just det här problemet genom flerspråkiga AI-röstpålägg. Den här lösningen bidrar till att minska kostnaderna för att skapa multimediainnehåll av hög kvalitet på flera språk.


Acolads Gráinne Maycock menar att det finns många möjliga tillämpningar för AI inom lokalisering, även för riskovilliga branscher som biovetenskap.


AI och regulatorisk efterlevnad

EU:s nyligen beslutade godkännande av den banbrytande AI-lagen visar att det regulatoriska landskapet utvecklas snabbt. Därför måste företag vara redo att anpassa sig och bygga in processer som garanterar efterlevnad och datastyrning.

Även om biovetenskap förståeligt nog fortfarande är en mycket riskovillig bransch går organisationerna mot en mer öppen inställning till hur låga risker kan kombineras med optimering genom AI.

Gráinne: – Genom experiment, praktiska tillämpningar och koncepttester har vi bevisat för det biovetenskapliga fältet att det finns många lågrisktillämpningar för AI som ger resultat av högre kvalitet än det som människor tar fram, samtidigt som de också kan valideras. Därför tror jag att vi kommer att få se mer och mer av detta framöver.

 

AI, onlinekurser och utbildning

När fördelarna med införande av AI blir allt tydligare för ledare och chefer ökar pressen inom organisationerna att införa AI-verktyg. Men hur kan de hjälpa sina anställda att utnyttja AI-verktygen maximalt och övervinna det interna motståndet från personer som är ovilliga att dra nytta av fördelarna? 

Julien berättar att en av nycklarna till detta är att utnyttja kapaciteten hos AI för att lokalisera utbildningsmaterial till de språk som dina anställda känner sig mest bekväma med. Verktyg kan bidra till att göra utbildningen till en löpande verksamhet som underlättas av tekniken.

För det andra minskar det i hög grad motståndet mot förändring om du understryker de konkreta fördelarna för själva teamen. För säljteamen kan det innebära att använda generativ AI för att snabbt sammanfatta möten, analysera vad som gått bra, vad som kan göras bättre samt att skriva utkast till uppföljningsmeddelanden. Detta gör att säljare kan tillbringa mer tid med möjliga kunder och klienter. Det kan också handla om att använda AI-videosammanfattningar för att ta till sig innehåll på ett mer tidseffektivt sätt.

Ett effektivt exempel på hur du kan uppmuntra införande av AI är Acolads program med AI-ambassadörer. Genom att skapa en intern grupp AI-positiva experter som spänner över flera team kan dessa dela med sig av sina AI-kunskaper inom de egna affärsenheterna, identifiera och förbättra arbetsflöden och rent allmänt minska misstron mot AI-förändringen.

I kombination med detta kan användning av AI för att skapa en enkel utbildningskurs för alla anställda bidra till att öka införandet och acceptansen. – Vi har turen att ha en utbildningsavdelning som skapat paket med AI-utbildning som finns tillgänglig för både våra interna team och våra kunder, berättar Gráinne.


Att skapa engagerande flerspråkigt utbildningsinnehåll blir mer och mer kostnadseffektivt med hjälp av AI-verktyg.

Den mänskliga kreativitetens roll i AI-världen

Även om generativa AI-verktyg ofta använder sig av en människa i flödet som ställer frågor och lämnar feedback, är detta inte alltid fallet. Det finns stor genuin oro för vilken inverkan AI kommer att ha på samhället, särskilt när det gäller jobben.

David påpekade att innehållsgenerering och översättning troligtvis kommer att påverkas i hög grad när AI-modellerna förbättras. Dock kommer det troligtvis att krävas regulatorisk efterlevnad för att säkerställa att AI utvecklas på ett sätt där du fortfarande vill ha en människa i arbetsflödet. 

Julien anser att många yrken kommer att förbättras av allt som AI kan tillföra, eftersom verktygen kommer att stärka innehållsskaparna och göra dem ännu mer kunniga, produktiva och effektiva inom alla områden där de använder sitt innehåll.

Gráinne menar att det ofta är styrning genom mänsklig expertis som kan göra skillnaden: – Människor och kreativitet kommer alltid att gå hand i hand. AI är inte lämpligt för alla användningsfall och vi kommer inte att eliminera behovet av människor helt eller ha ett heltäckande införande av AI. I stället tror jag att det blir ett mellanting där AI har stor inverkan på kostnad, kvalitet och produktivitet, och där vi kan se ökade acceptansnivåer för den här förändringen.

Upptäck fler insikter från den här fascinerande diskussionen – se inspelningen av webbinariet.


date icon2 april 2024     tag iconTeknik

Är du redo att använda AI för att driva din internationella expansion?

Relaterade artiklar