Fallstudie

Candriam: en centraliserad portal som förbättrar avkastningen på översättningsinvesteringarna

Upptäck hur centralisering av översättningar till en enda partner och användning av en översättningsteknik i världsklass ökade avkastningen för Candriam.


Kunden

Candriam står för ”Conviction and Responsibility In Asset Management”. Candriam är dotterbolag till New York Life, ett företag på Fortune 100©, och är pionjärer inom hållbara och ansvarsfulla investeringar sedan 1996. Företaget är en global kapitalförvaltare med många specialområden och fler än 500 anställda. Med förvaltade tillgångar värda mer än 500 miljarder euro är New York Life Investments en av världens största kapitalförvaltare.   


Utmaningen

 • Flera lokaliseringsleverantörer
 • Föråldrade lokaliseringsprocesser
 • Avsaknad av nyckeltal för lokalisering

Candriam hade flera lokaliseringsleverantörer som kunde anlitas för olika projekt. Denna brist på konsolidering gjorde översättningsprocesserna komplexa och svårhanterade för företagets lokaliseringschef. En enda person var tvungen att centralisera alla förfrågningar från de interna teamen, och samtidigt ta hänsyn till de olika leverantörernas krav och metoder. Detta kunde ibland involvera föråldrade arbetsflöden via e-post.

I kombination med bristande insyn i lokaliseringskostnaderna och projektens nyckeltal ledde detta till frustration hos alla inblandade. Utmaningarna identifierades och målet var tydligt: att förenkla lokaliseringsprocesserna och samla hela lokaliseringsstrategin hos en enda partner.

Den stora aha-upplevelsen för Candriam var när Acolads kontoansvarige visade vår portal, ett särskilt ekosystem för språk och lokalisering som hanterar alla typer av globalt finansiellt innehåll. Candriams lokaliseringschef insåg snabbt hur detta kunde hjälpa dem i hanteringen av deras aktuella lokaliseringsutmaningar för att låta dem behålla samma tillväxtstrategi som tidigare.

Vi har samarbetat med Acolad i många år. När vi ville centralisera alla översättningsprojekt till en enda partner, stod Acolad ut bland anbuden genom kvaliteten på sina tjänster och en flexibel anpassning till våra krav.

Olivier Hautfenne, Operational Marketing Manager, Candriam

Varför Acolad?

Candriam har samarbetat med Acolad sedan 2016. Därför fanns det redan en bra kommersiell relation och lösningar på plats, till exempel ett särskilt översättningsminne och en pool med språkexperter. 

Vår stabila och säkra struktur i kombination med expertkunskaper inom finanssektorn och i synnerhet kapitalförvaltning, var också värdefulla faktorer för kunden. Framför allt hade vi redan skapat oss en god förståelse för kundens affärskontext, utmaningar och prioriteringar.

Candriam har också en filosofi kopplad till hållbara investeringar, och denna filosofi delas av Acolad som gör stora investeringar till stöd för översättaryrket genom Acolad Community och andra initiativ. 

Lösningen

 • En enda lokaliseringspartner: Acolad
 • Acolad Portal som centralt nav för alla globala innehållsprojekt
 • Projektledningsteknik för lokalisering
 • Övervakning och rapportering av nyckeltal för lokaliseringsprojekt
 • Onlinegranskning i landet av interna ämnesexperter

När det gäller översättnings- och språktjänster var Candriam redan säkra på att de ville centralisera alla lokaliseringsprojekt med Acolad som enda partner, i stället för att arbeta med ett flertal leverantörer. 

Att arbeta med Acolad Portal skänker smidighet åt uppföljningen av översättningsprojekten. Med en enda åtkomstpunkt för översättningsförfrågningar för hela företaget, blir tidsbesparingarna och den förbättrade användarupplevelsen tydliga.

Olivier Hautfenne, Operational Marketing Manager, Candriam

Typer av dokument

 • Fondkommentarer

 • Finansiella artiklar

 • Juridiska dokument

 • Finansiella presentationer

Viktiga projekt

 • Candriam Academy

 • Finansiella nyhetsbrev

 • Veckovisa och månadsvisa projekt som ”kafferasten”

 • Dokument för anbudsinfordran

 • Webbplatslokalisering

På den tekniska sidan kunde vi visa att Acolads portallösning uppfyller alla Candriams förväntningar: insyn i förfrågningar, rapportering och granskning i landet (ytterligare korrekturläsning sker i portalen av Candriams beställare) och global användarvänlighet för alla beställare på varje avdelning. 

I slutänden var tydligheten i vår lösning och användarvänligheten avgörande för förändringshanteringen och användaracceptansen.

 

Slutsats

Resultatet

Ökad avkastning på översättningsinvesteringarna genom centraliserade översättningar: mer innehåll, fler projekt och fler språk

 • 5 gånger fler översättningsprojekt hanteras årligen
 • Fler än 100 översättningsprojekt slutförs varje månad
 • Innehåll på från två till fem språk
 • 10 % besparing på översättningskostnaderna tack vare återanvändning av översättningsminnen
 • 42 översättningsbeställare runtom i Europa
 • Integrering av Candriams språkexperter i Acolads pool
Med hjälp av Acolad Portal blir vårt affärssamarbete med Candriam mer effektivt för båda parter, eftersom vi får bättre insyn i de översättningsprojekt som är på gång. Vi kan hantera fler än hundra översättningsjobb i månaden, på fem språk och åt beställare runtom i Europa. Steget med granskning i landet hjälper våra kunder att få perfekta översättningar i alla projekt.

Olivier Hautfenne, Operational Marketing Manager, Candriam

Relaterad läsning

AON: Kommunikation om försäkringstjänster på globala marknader

Komplett guide till en framgångsrik anbudsinfordran för översättning

Behöver ni centralisera eller samla era översättningsleverantörer?

Kontakta vårt team för lokaliseringsrådgivning, så skräddarsyr vi en lösning efter era behov.