Lokalisering av e-handel: varför du bör koppla ditt CMS till ett TMS

E-handel är detaljhandelns framtid, och framtiden är redan här.

date icon15 november 2022     tag iconÖversättning

Möjligheten att erbjuda produkter och tjänster på utländska marknader och genom flera kanaler världen över har öppnat nya affärsmöjligheter för växande och mogna företag som är etablerade på sina hemmamarknader och vill utöka verksamheten ytterligare. E-handeln har också skapat helt nya affärsmodeller som bygger helt på internet som försäljningskanal för att bibehålla och utöka verksamheten globalt.

Många detaljhandlare med onlineverksamhet, både inom B2B och B2C, står dock inför utmaningar eftersom de erbjuder ett stort antal produkter online. Detta kräver flerspråkig översättning och lokalisering av webbplatser.

Vår erfarenhet av att arbeta med e-handelskunder har lärt oss att de tre huvudutmaningarna för e-handelschefer kräver lämpliga tekniska språklösningar.

Innan vi börjar på allvar kan vi diskutera lite e-handelstermer

I den här bloggen hittar du mängder av akronymer och varumärkesnamn , och om du inte är 100 % säker på vad de betyder följer här en praktisk guide:

ERP – affärssystem. Ett ERP-system hjälper företagen att hantera hela eller delar av sin administration, planering och logistik. ERP omfattar aktiviteter som rör leveranskedjan, tillverkning, drift, rapportering och HR.

CMS – innehållshanteringssystem. Ett verktyg som håller ordning på olika versioner av filer och publikationer. En del CMS har specialfunktioner för uppdatering av flerspråkiga webbplatser och annat innehåll. Det finns webbinnehållshanteringssystem (WCMS) för företag – som Adobe Experience Manager som har e-handelsplattformen Magento inbyggd – samt kostnadsfria system med öppen källkod, som WordPress.

TMS – system för hantering av översättningar. Ett system där du kan begära översättningsofferter, hantera översättningsbeställningar samt följa upp alla lokaliseringsprocesser avseende tid, budget och andra nyckeltal. Du kan också få tillgång till andra språkverktyg via TMS, till exempel maskinöversättning med självbetjäning eller terminologihantering.

PIM – produktinformationshantering. Ett system som hanterar information om produkter på ett lätthanterligt sätt. Det ser till att informationen blir konsekvent och korrekt och fördelar produktinformation till olika kanaler.

API – programmeringsgränssnitt. Ett gränssnitt mellan olika program som låter programmen kommunicera och utväxla information.

Nu när vi fått grepp om e-handelstermerna återgår vi till huvudämnet.

De största e-handelsutmaningarna och hur du kan lösa dem

1. Ständigt uppdaterat innehåll

E-handelsföretag uppdaterar ofta sina produktkataloger löpande, ibland till och med dagligen. Varje gång nya produkter lanseras eller uppdaterade versioner görs tillgängliga, finns det vanligtvis ny text som medföljer.

För operatörer av flerspråkiga e-handelswebbplatser måste ändringar av den ursprungliga webbplatsen överföras till de andra språkversionerna. Detta skapar ett stabilt, men eventuellt ojämnt flöde av både stora och små textsegment som måste översättas och publiceras snabbt.

Vid särskilt svåra fall behöver e-handelsföretag kanske endast uppdatera några av sina landsspecifika webbplatser med ny information, om en produkt exempelvis inte kan levereras till alla marknader. Det är naturligtvis en komplicerad fråga att se till att produktinformationen uppdateras just vid den tidpunkt och på den plats e-handelsföretaget vill.

2. Komplicerad export och manuell filhantering

Utan ett smidigt sätt att extrahera nya eller uppdaterade segment från innehållshanteringssystemen, tar kunderna ofta till en av två metoder. De exporterar antingen text manuellt genom att klippa och klistra från ett CMS till ett Word- eller Excel-dokument, eller så exporterar de allt de har i ett databasformat som .xml.

Inget av dessa alternativ är idealiskt. Att kopiera och klistra är tidskrävande och kan lätt leda till fel som att glömma att kopiera information, eller när översättningarna väl levererats, klistra in information på fel plats. Att extrahera hela texten säkerställer å andra sidan att ingen information oavsiktligt blir utelämnad, men den här metoden har andra nackdelar. De huvudsakliga nackdelarna är att kunderna ofta skickar mer information än vad som är nödvändigt.

Som översättningspartner kan språktjänstleverantörer naturligtvis använda översättningsminnen för att tolka uppdateringar och utelämna material som redan har översatts. Att genomföra den här processen varje gång det finns en uppdatering leder till tid och kostnader som kan undvikas med en mer förfinad metod. Sammantaget är den manuella processen tidskrävande, ansträngande och inte direkt det mest kostnadseffektiva sättet att arbeta.

3. Kaos med olika versioner

En annan nackdel med manuella exporter är att det ofta uppstår förvirring när filer behöver skickas fram och tillbaka via e-post, vilket leder till problem både när det gäller att hålla ordning på versioner och exponering för säkerhetsrisker.

Om flera översättningsföretag används för översättning och lokalisering av flerspråkiga webbplatser, ökar detta problem exponentiellt.

Lägg sedan till valideringsprocessen, där interna validerare måste skicka feedback till de olika företagen, så har du en verklig utmaning.

Allt som detaljhandels- och resebranschen behöver veta – för att inte bara överleva, utan blomstra i en digital värld som tagit personanpassning till helt nya nivåer.

Välkommen till CMS-integreringens underbara värld för e-handel

Lösningen på problemen med att hålla flerspråkig produktinformation uppdaterad i stora onlinebutiker och webbutiker är integrering.

I det perfekta scenariot kan informationen flöda sömlöst mellan ett e-handelsföretags CMS och översättningsleverantörens TMS.

Nytt innehåll identifieras automatiskt och skickas till en översättnings- och lokaliseringspartner, och nya språkversioner importeras efter hand till rätt plats.Alla e-handelsföretag vill dock kanske inte eliminera mänsklig övervakning helt; system och CMS-integrering blir allt mer lönsamt eftersom alla företag strävar efter att minska mängden manuellt arbete och automatisera så mycket som möjligt.

Den här trenden gäller inte bara e-handelsföretag, utan alla företag som exempelvis har mycket information om produkter och marknadsföring. De flesta har en PIM-lösning som kan hantera informationen och dessutom distribuera produktinformation till flera kanaler som webbplatser, onlinebutiker, produktion och marknadsföring.

Integrering underlättar filhantering, håller innehållet uppdaterat, sparar tid och förbättrar arbetsflödet!


Kunder som har innehåll som uppdateras ofta och behöver större uppdateringsvolymer har störst nytta av CMS-integrering för e-handel, men en del enklare integrering (t.ex med WordPress) kan dessutom vara mycket användbart och kostnadseffektivt även för små och medelstora företag (SME).

CMS-integrering och PIM-integrering för e-handel och annat

När det gäller översättning och lokalisering av flerspråkiga webbplatser, skapas de största fördelarna oftast som ett resultat av att språktjänstleverantören möjliggör integrering med kundens produktinformationssystem (som innehåller all produktinformation, dokument, beskrivningar m.m.) eller innehållshanteringssystem (som vanligtvis innehåller exempelvis kundens dokument och webbsidor).

Acolad kan tillhandahålla integrering med många olika CMS-system från fall till fall. På så vis kan vi ansluta till kundens CMS-system och automatisera processen för att exempelvis översätta kundens webbsidor. Vi kan integrera kundsystemen med våra backend-system för att automatisera hela översättningsprocessen.

Ibland frågar kunderna om vi kan tillhandahålla ett API. Svaret är att vi kan, men det behövs egentligen inte. Orsaken till att vi kan använda en ESB (Enterprise Service Bus) med öppen källkod för att säkerställa en flexibel integreringsbehållare som Acolad kan använda för att tillhandahålla integrering med praktiskt taget alla kundsystem – men med mycket mindre ansträngning än vid punkt till punkt-integrering. Lösningen kan användas för att skicka både nya arbetsorder och leveranser.

Acolad kan skynda på integreringsprocessen för e-handelssystemet till bara två veckor

Acolad erbjuder integrering med våra kunders PIM-lösningar som används för att hålla informationen uppdaterad i webbutiker, intranät, webbsidor och ERP. PIM-integrering säkerställer exempelvis att den tekniska dokumentationen alltid är uppdaterad.

Acolads integrering kan också inkludera e-post och FTP-beställning för kunder som vill fortsätta beställa via dessa traditionella kanaler. I det här fallet använder kunderna en specifik typ av e-post som fungerar som en mall och möjliggör skapandet av automatiska offerter. Inget manuellt arbete behövs.

Så här kan du snabba på integreringsprocessen för din e-handel

Integrering kan faktiskt gå riktigt snabbt och smidigt. Vi har en färdig integreringslösning som vi kan ansluta till kundens system. Om kunden har allting redo och det är bråttom med integreringen, kan Acolad skynda på processen till två veckor. I genomsnitt tar dock ett integreringsprojekt mellan två och åtta veckor.

Processens hastighet beror på hur djup integreringen ska vara, vilka system som ska användas och hur komplicerat projektet är. Tidsramen beror också på:

  1. Hur lång tid det tar för kunden att ange hur de vill att processen ska fungera.
  2. Hur lång tid som kunden behöver för att diskutera med sina olika lösningspartners för att ordna anslutning och åtkomstbehörighet till sina system åt Acolad.

Teknikerna och kunden definierar tillsammans behov och utarbetar en plan för processen.

Integreringstips för e-handel

Enligt vår erfarenhet är en av de största utmaningarna att hitta rätt person på kundens sida som ska leda projektet.

Till och med när kostnaderna och tidsramen har fastställts och allt är i ordning, är den kvardröjande frågan ofta: ”Vem ska nu göra det?” I ett marknadsföringsteam är medlemmarna ofta inte bekväma med den här typen av uppgift, så det är viktigt att se till att det är någon som är villig att kliva fram.

Som vi nämnt ovan behöver du som kund ange krav och vilken typ av e-handelsinnehåll eller integreringslösningar du behöver. Detta tar vanligtvis längre tid än förväntat, så se till att du tar hänsyn till detta i planeringen. Om du saknar interna resurser för att leda den här utvärderingsfasen kan rätt partner stötta dig från diagnos till implementering.

Sist, men inte minst ...

Genom att anförtro dina uppdrag till en heltäckande global innehållspartner i stället för att översätta innehållet internt efter behov, kan du lita på att dina e-handelsöversättningar är konsekventa och hanteras korrekt på lång sikt, och att du sparar tid genom att inte behöva extrahera innehåll manuellt.

Dessutom använder en global innehållspartner alltid översättningsminnen som säkerställer att du som kund kan dra nytta av tidigare översättningar, och termbaser som säkerställer konsekvent terminologi.


date icon15 november 2022     tag iconÖversättning

Ta reda på mer om hur din e-handelswebbplats kan dra nytta av att integrera dina CMS, PIM och/eller andra system med översättningsteknik

relaterade artiklar