AI-drevne lokaliserings- og indholdsservices

Frigør kraften fra AI og avancerede teknologier for at sætte fart på din globaliseringsrejse: fra hurtigere resultater til forbedret optimering og personliggørelse.

Skræddersyede AI-strategier giver global konkurrenceevne

Tech-drevet ekspertise

Udnyt af AI til at forbedre effektiviteten og nøjagtigheden af dit indhold med forbedrede ekspeditionstider og skalerbarhed.

Styrk din organisation

Vores interne team bestående af ingeniører og lingvister er i stand til at tilpasse AI-løsninger, så de kan give maksimal effekt i hele din virksomheds økosystem. 

Privatlivscentreret tilgang

Dit indhold og dine data bliver beskyttet ved hjælp af krypteringsprotokoller, sikker opbevaring, adgangskontrol og branchespecifik overholdelse af lovgivning.

Revolutionerende videoindhold: kraften fra automatiseret tekstgenerering

Acolad var finalist ved LocWorld49 Process Innovation Challenge i juni 2023, hvor vi fremviste brugen af kunstig intelligens til at transformere distribution af videoindhold for en fransk multimediegigant.

 

 

"Vi kunne præsenterede de fleste innovationer i PIC's historie: en pæn mængde AI, fokus på tilslutningsmuligheder, rekruttering, LQA, video og indholdsanalyse. Jeg vil gerne takke alle disse innovative mennesker."

Dave Ruane
Formand for LocWorld Process Innovation Challenge

AI-drevne løsninger til globale indholdsbehov

Lokaliseringsteknologi

Maskinoversættelse

Gå på opdagelse i de nyeste AI-funktioner: NLP (Natural Language Processing) og NMT (neural maskinoversættelse). 

Tilslutnings- og API-integrationsmuligheder

Integrations- og tilslutningsmuligheder i din eksisterende infrastruktur, der betyder komplet automatisering, optimal effektivitet og minimal menneskelig involvering. 

TMS-værktøjer og -rådgivning

Vi hjælper dig med at finde den bedste platform til at strømline din oversættelsesproces og optimere projektledelse, ressourcer, samarbejde og kvalitet. 

Automatisk talegenkendelse (ASR)

Avanceret teknologi, der bringer stemmer til live og sikrer øjeblikkelig og fejlfri konvertering af tale til tekst.

Acolad-portal

Samarbejd nemt og enkelt med alle dine oversættelsesaktører ved hjælp af brugervenlige kundegrænseflader, der er tilgængelige døgnet rundt. 

Sæt turbo på din globaliseringsrejse 

Maskinoversættelse

AI-drevne maskinoversættelsesservices, der udnytter avancerede algoritmer, neurale netværk og store sprogdatasæt til at øge hastigheden, men også nøjagtigheden, hvilket resulterer i mere præcise og flydende oversættelser. 

Automatisk AI-transskribering

Talegenkendelsesteknologi og kunstig intelligens (AI) gør arbejdet med transskribering nemmere, eftersom det sikrer en hurtigere og mere effektiv alternativ proces, samtidig med at indholdsindeksering og søgbarhed forbedres.

Natural Language Processing (NLP)

Anvend AI-drevne NLP-tjenester til at udtrække information, udføre menings- og følelsesanalyser, kategorisere indhold og aktivere sprogspecifik behandling og dermed effektiv indholdslokalisering.

AI-generering af indhold

AI-støttet indholdsgenerering såsom artikler, produktbeskrivelser, annoncetekster og andre former for skriftligt indhold baseret på foruddefinerede regler, skabeloner eller maskinlæringsalgoritmer.

Optimer dit indhold uden at give køb på kvaliteten

Optimering af indhold

Identificer muligheder for at forbedre søgerangeringer med AI-værktøjer, der anbefaler søgeord og overskrifter, optimerer metatags og strukturerer dit indhold på en måde, der giver organiske resultater.

Automatisering af arbejdsgange og processer

AI-drevet automatisering og optimering af arbejdsgange gør det nemmere for dig at administrere store mængder flersproget indhold, mens du opretholder de højeste kvalitetsstandarder på alle sprog.

Kvalitetssikring

Intelligente sprogkvalitetsværktøjer oplært til at identificere potentielle fejl, uoverensstemmelser og grammatikproblemer, samtidig med at der opretholdes ensartet terminologi på forskellige sprog.

Er du klar til at dykke dybt ned i AI?

Tag kontakt til vores AI-team for at arrangere en personlig session, og opdag, hvordan AI kan drive din virksomheds succes.

Relaterede ressourcer

Ofte stillede spørgsmål

Er AI-indhold og -sprogværktøjer ukendt land for dig? Vi kan hjælpe dig med at blive klogere på det hele.

Ja. Ved at bruge NLG-algoritmer (NLG = Natural Language Generation) kan AI generere menneskelignende tekst. Med nogle begrænsninger kan den bruges til at skrive artikler, rapporter, produktbeskrivelser og mere.

AI øger effektiviteten, skalerbarheden og produktiviteten. Den kan generere personligt indhold i stor skala, optimere SEO-elementer, forbedre læsbarheden for forskellige målgrupper og forbedre indholdets ydeevne gennem datadrevet indsigt.

I et vist omfang kan den. Ved at analysere brugerdata, adfærdsmønstre og præferencer kan den levere personlige indholdsanbefalinger, tilpasset brugernes interesser, hvilket i sidste ende resulterer i øget engagement og tilfredshed. 

Etiske bekymringer omfatter fordomme, ensidighed, gennemsigtighed og potentialet for, at AI-genereret indhold er vildledende eller ikke kan skelnes fra menneskeskabt indhold. Omhyggelig overvågning, etiske retningslinjer og gennemsigtig offentliggørelse af AI-genereret indhold er afgørende for at mindske risici. 

NLP-teknikker gør det muligt for maskiner at forstå og behandle menneskeligt sprog, hvilket letter følelsesanalyse, emneudtrækning, indholdskategorisering og sprogforståelse. Dette forbedrer indholdsforståelsen og muliggør avanceret indholdsanalyse i stor skala. 

AI spiller en afgørende rolle i at forbedre oversættelsesnøjagtighed, hastighed og ensartethed ved at understøtte menneskelige oversættere med automatiserede løsninger såsom maskinoversættelse, efterredigering, terminologistyring og kvalitetsbedømmelse.

Maskinoversættelse har gjort betydelige fremskridt i de seneste år, især med neurale maskinoversættelsesmodeller (NMT). Det er dog vigtigt at bemærke, at menneskelig efterredigering ofte er påkrævet for at gøre teksten præcis og flydende.

AI er ikke designet til at erstatte menneskelige oversættere, men snarere til at hjælpe dem. Den kulturelle forståelse, kontekst og kreative nuancer, som mennesker bringer, er afgørende for at producere oversættelser af høj kvalitet.

AI kan automatisk udtrække og organisere terminologi fra store mængder indhold, foreslå relevante termer til oversættere og levere terminologidatabaser, der kan integreres i oversættelsesværktøjer.

AI kan hjælpe med at identificere oversættelsesfejl, uoverensstemmelser og formateringsproblemer, gøre opmærksom på potentielle problemer og reducere den manuelle indsats inden for korrekturlæsning og QA. Men menneskelig revision er stadig afgørende for at opnå de højeste kvalitetsstandarder.

AI kan analysere kulturelle nuancer, men ægte kulturel tilpasning kræver menneskelig ekspertise og forståelse af målkulturen og lokale tendenser, da AI alene måske ikke fanger alle finesser og kontekstspecifikke overvejelser.

Ved at automatisere gentagne opgaver såsom filformatkonvertering, tekstudtræk og indholdssegmentering hjælper AI med at fremskynde oversættelse, efterredigering og processer for kvalitetssikring. Disse forbedringer gør os i stand til at håndtere større indholdsmængder og overholde stramme deadlines.

Ja, AI-drevet talegenkendelsesteknologi muliggør automatisk konvertering af talt sprog til skrevet tekst. Denne teknologi er særligt anvendelig til transskriberingstjenester, undertekstning, voiceover-lokalisering og andre multimedielokaliseringsopgaver. 

AI-systemer kan lære af menneskelige oversætteres feedback og rettelser. Hvis de er korrekt indlært, kan de løbende forbedre oversættelsesnøjagtigheden og forståelsen af specifikke domæner, terminologier og sproglige nuancer. 

På trods af betydelige fremskridt står AI stadig over for udfordringer med komplekst og specialiseret indhold, idiomatiske udtryk, kulturelle referencer og kontekstafhængige betydninger. Menneskelig ekspertise er fortsat afgørende for at sikre oversættelseskvalitet.

En sprogmodel (LM = Language Model) er en matematisk konstruktion designet til at efterligne sproglige evner gennem sofistikerede beregninger.

Nej, forskellige LM'er tjener forskellige formål. Nogle giver næring til andre modeller til efterfølgende opgaver, mens andre forudsiger det næste ord i en sekvens, som det ses på smartphone-tastaturer. 

LLM står for "Large Language Model", hvilket på dansk kan oversættes til "stor sprogmodel". Den er stor, hvad angår antallet af parametre i de underliggende neurale netværk. Korreleret (ikke strengt) dertil er mængden af data, der bruges til at indlære sådanne modeller

"Standard" maskinoversættelsesmodeller ligger på omkring 100-300 millioner parametre. Ved de tidligere omtalte LLM'er ligger det samme tal på milliarder (GPT3 har 175 milliarder parametre).

Flere parametre betyder, at sprogmodellen kan gemme mere "viden" fra de eksempler, den har set under indlæringen. Det har også kæmpemæssig betydning hvad angår beregningsomkostninger (og effektivitet, latens osv.).

ChatGPT er en specifik "udgave" af GPT3 (nu 4), som i sig selv er en af de mest kraftfulde LLM'er, der er kommercielt tilgængelige. Den er indlært ved hjælp af en metode kaldet "forstærkende læring med menneskelig feedback" (RLHF = Reinforcement Learning with Human Feedback), hvor menneskelige annotatorer "guider" modellen mod den forventede adfærd.

Den foregiver for det meste at gøre det ved at bruge kontekstvinduer. Som udgangspunkt behandles hele samtalen igen ved hver gentagelse, så modellen har adgang til hele konteksten.

Nej, LLM'er (Large Language Models) som GPT3 har ikke direkte adgang til søgemaskiner som Bing eller Google. De har indlært en stor mængde data fra internettet, men de har ikke mulighed for aktivt at surfe på nettet eller udføre søgninger i realtid. Deres svar genereres baseret på de mønstre og informationer, der findes i deres indlæringsdata.

Ikke 100 procent. Modellerne kan godt skabe sammenhængende sætninger, men de kan mangle nøjagtighed med hensyn til indhold og faktuel korrekthed.