Terminologihantering

Över 90 procent av världens största varumärken anser att enhetlighet är avgörande för kundförtroendet. Din terminologihantering lägger grunden för detta, och med vår hjälp får du koll.

Därför behöver ditt företag professionell terminologihantering

Produktnamn, branschterminologi, marknadsbudskap – de ord ni använder formar målgruppens upplevelse överallt där de träffar på ert varumärke. En igenkännlig varumärkesterminologi är vad som skiljer ditt företag från konkurrenterna och bygger förtroende hos era kunder, team och partner runt om i världen. Vi finns här för att hjälpa er bygga ert varumärke – på era villkor.

Stärker varumärket

En enhetlig företagsterminologi ökar slutanvändarnas förståelse och stärker företagets varumärken.

Finslipad effektivitet

En centraliserad implementering innebär att era intressenter får full tillgång med en enhetlig terminologi var i världen de än befinner sig.

Förbättrad kvalitet

Automatisk felanalys och systematisk kvalitetskontroll är gynnsamt i både innehållsproduktion och översättning.

En tillförlitlig källa, tillgänglig för alla intressenter

Inga fler tvetydiga budskap, feltolkningar och inkonsekventa varumärkesprofiler! Oavsett hur komplexa era språkkrav är kan ni överlåta hela livscykeln för er företagsterminologi till oss. Varför? Därför att vi samlar företagets splittrade och spretande branschterminologi i en central termbank med ordlistor som alltid är tillgängliga för de rätta intressenterna − i en agil och organisationstäckande miljö.

Video: Kundens upplevelse av terminologihantering

Vår kund Swiss Precision Diagnostics (SPD) förklarar hur deras terminologihantering har kapat kostnader och förbättrat kvaliteten på deras marknadsföringsmaterial.

Våra heltäckande företagstjänster inom terminologihantering

Vi erbjuder hela spektrat: från terminologisk analys till skapande, underhåll och konsolidering av terminologi, från rådgivning/utbildning om och centralisering av terminologi, till kundernas visualisering på vår plattform. Våra ramverk är helt integrerbara med intranät, CMS och översättningsverktyg så att utvalda intressenter kan göra förfrågningar, ändringar och valideringar.

Intuitiva gränssnitt och arbetsflöden

Vår intuitiva app för terminologihantering ger alla intressenter smidig åtkomst till korrekt terminologi – i form av ett webbaserat, intuitivt gränssnitt som är enkelt att söka i. Den fordrar ingen installation. Den har en avancerad sökfunktion och man kan även föreslå nya termer. Ett arbetsflöde för optimerad termvalidering finns inbyggt.

Kontakta en expert på terminologihantering för företag

Behöver ditt företag hjälp med ett terminologihanteringsprojekt? Vi finns här för dig!