Översättningsminne (TM)

Enhetlighet och noggrannhet är avgörande för allt innehåll – och när det hela ska översättas kan det bli knepigt! Det är här som översättningsminnet kommer in i bilden.

Vad är ett översättningsminne?

Ett översättningsminne (eller TM, efter engelskans ”translation memory”) är en språkdatabas, individuellt utformad för varje kund. Minnet söker igenom alla dina föregående projekt efter segment (ord, fraser och meningar) som återkommer i det aktuella projektet. Ju oftare minnet används, desto mer får du ut av det – eftersom det säkerställer en konsekvent användning av återkommande terminologi. Processerna förenklas, kostnaderna minskar och hanteringstiderna kortas.

Ökad effektivitet

Tack vare att återkommande termer och segment kan återanvändas kan såväl behovet av manuellt arbete som tidsåtgången minskas.

Förbättrad kvalitet

Enhetliga termer och budskap är något som är viktigt för alla varumärken.

Minskad kostnad

När tidigare översatta texter återkommer i ett nytt projekt så kostar de dig ingenting.

Översättningsminnen: ökar kvaliteten och enhetligheten i din globala kommunikation

Ta reda på hur vi hjälpte ett globalt tillverkningsföretag att öka kännedomen om varumärket och stärka kundengagemanget över hela världen, med bibehållen kontroll över kostnaderna.

Kan ett TM göra skillnad i dina projekt?

Ett TM medför i de flesta fall fördelar för företaget, eftersom alla eller nästan alla branscher använder sig av en specifik terminologi – vilket även ditt företag bör göra. Som del av er varumärkesidentitet ska denna terminologi användas konsekvent i allt innehåll och i alla budskap. TM är dessutom bra verktyg vid översättning av stora mängder text och för innehåll med många upprepningar. Det kan till exempel röra sig om produktblad för e-handel, användarhandböcker eller appgränssnitt.

Vad händer med datasäkerheten och konfidentialiteten när man använder översättningsminnen?

Ditt innehåll är ditt. Detsamma gäller dina data. Eftersom integritet och datasäkerhet är en förutsättning för vår verksamhet är våra system konfigurerade för molnbaserat översättningssamarbete i realtid med fullgod säkerhet. Acolad säkerställer att alla data hålls skyddade i varje steg i alla arbetsflöden – och naturligtvis efterlever vi alla tillämpliga lagar och regler.

Kontakta en expert på översättningsminnen

Behöver du hjälp med ett TM-relaterat projekt? Vi finns här för dig!