Översättningsprogram

Vi använder oss av den senaste tekniken för att tillgodose dina språkbehov 

En människocentrerad syn på teknik är nyckeln till proffsig översättning

På Acolad blickar vi in i framtiden. Vi hänger med i hur språktjänster och innehållslösningar utvecklas genom samarbetsprojekt, digitalisering, artificiell intelligens (AI) och maskinöversättning (MT). Med fler än 200 medarbetare som dagligen kommer i kontakt med översättningsrelaterad forskning och utveckling kan vi kombinera de senaste översättningsinnovationerna med mänsklig expertis för att erbjuda konkurrenskraftiga, lättillgängliga och högkvalitativa språk- och innehållslösningar.

”Den organisation och kompletta genomgång som Acolads team presterade sparade tid och gjorde så att vårt projekt kunde slutföras snabbare.”

Key Account Manager
Publicis LMA 

Vi hjälper dig att hitta den perfekta teknikmixen för din översättningsstrategi

Translation Management System

Med våra smidiga lösningar för översättningshantering kan du hantera alla dina lokaliseringsprojekt utan problem. Via ett lättanvänt gränssnitt beställer du översättningstjänster, får åtkomst till terminologidatabaser, hanterar budgetar och tidsplaner, och det går även att utföra översättningar i realtid.  

Anslutningsprogram för översättning, översättnings-API:er och CMS-integrering

Automatisera hanteringen av dina översättningar med hjälp av våra anslutningsprogram och API:er. Genom att integrera dina olika CMS (system för innehållshantering) med Acolads språktjänster får du ett automatiserat arbetsflöde för innehåll och översättningsbeställningar, samtidigt som du fortfarande får kvalitetsöversättningar från professionella översättare.

Maskinöversättning för företag

Maskinöversättningen har utvecklats under senare år och vid det här laget kan den ta fram ett översättningsutkast som kan användas som utgångspunkt för vissa typer av professionella översättningar. Om det handlar om dokument som ska publiceras rekommenderar vi att du även låter oss korrekturläsa och efterredigera texterna. 

Textredigering efter maskinöversättning

Vår tjänst för textredigering är ett komplement till maskinöversättning. Efter en initial översättning av ditt material låter vi våra textredigerare förbättra texterna för att de ska bli korrekta, tydliga, lättlästa och lokalt förankrade på en nivå som bara en människa kan säkerställa.  

Läs mer

Översättningsminne

Översättningsminnet är en språkdatabas där alla dina översättningsprojekt sparas. Översättarna kan sedan återanvända textfragment, fraser och meningar som redan har översatts. Den här tekniken kan i kombination med andra översättningsverktyg även känna av om de här fragmenten återkommer i andra dokument, och därmed optimera översättningen av dina framtida projekt. 

Terminologihantering för företag

Genom en kombination av expertis och kännedom om den senaste tekniken samlar vi ditt företags specifika terminologi i en central databas, anpassat efter verksamhet, bransch och företagets egna specifikationer.  

Relaterat innehåll
E-bok

Den stora boken om översättningsteknik

 

Ta reda på hur språk- och översättningsteknik kan stötta ditt företags internationella tillväxt.